Arhive kategorija: Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОВОДОМ  ДАНА ШКОЛЕ,  ОДЛУКАМА  КОМИСИЈА,  НАГРАЂЕНИ  СУ  СЛЕДЕЋИ  УЧЕНИЦИ :

  Ликовни конкурс

*Предшколски узраст

1. Ленка Пантовић

2.  Дуња Нешковић

3.  Василије Буквић

*Млађи узраст

1. Невена Лаковић 41

2. Катарина Антонијевић 41

3. Тијана Челиковић 34

   *Старији узраст

1. Нера Пунишић 55

2. Нева Цицварић 84

3. Ивона Станић 84

 Похвала за учешће на конкурсу ученику Димитрију Николићу 32

Литерарни конкурс – српски језик     

*Млађи узраст

1. Уна Обућина 32

2. Ксенија Мишевић 33

3. Милица Лазовић 45

*Старији узраст

1. Мартина Гојгић 51

2. Нађа Николић 55

3. Маша Јовићевић 51

3. Ива Бојковић 55

Литерарни конкурс – енглески језик 

  Tolerance is the nicest melody to my friends’ ears

1. Марина Владисављевић 83

2. Јована Ристановић 82

3. Адам Парлић 82

*Награда за специјалан приступ теми:

    -Неда Ћоровић74

      – Магдалена Николић 71

  ДИРЕКТОРKA ШКОЛЕ

                                                                                             Мирјана Максимовић

Поштовани родитељи,

Надамо се да сте се одморили и да сте заједно са децом лепо провели дане летњег распуста.Нова школска година почиње у петак, 1. септембра 2023. по следећем распореду:

Црвена смена је пре подне – други и четврти разред и одељења:

V-2, V-5, VI-2, VI-5, VII-1, VII-3, VII-5,  VIII-1, VIII-3, VIII-4

Часови почињу у 7:30.

Плава  смена је после подне – први и трећи  разред

V-1, V-3, V-4, VI-1, VI-3, VI-4, VII-2, VII-4, VIII-2, VIII-5

Часови почињу у 14:00.

Пријем и прозивка првака је у 11:00, а предшколаца у 10:00 сати.

Као што сте информисани из медија, школе су добиле Смернице за организацију и реализацију образовно – васпитног рада у основној школи  у школској 2023/2024. години.Циљ Смерница је организовање активности којима се доприноси развоју позитивних људских вредности код ученика, као и унапређивању односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности уз уважавање различитости чиме се ствара безбедно и подстицајно окружење за учење и развој свих ученика. Поменути циљ је  у складу са нашим досадашњим активностима и сарадњом и сви смо одговорни за остваривање циља – директор, учитељи, наставници, стручни сарадници и родитељи.

Препорука је да први наставни дан школске 2023/2024. године организујемо кроз разговор са ученицима и упознавање ученика са планом рада у првим недељама нове школске године. Недеља од 4. до 8. септембра предвиђена је као тематска недеља, а теме ће се односити на поштовање различитости, сарадњу, толеранцију и развијање позитивних људских вредности.

Како прва, тако и друга недеља, од 11. до 15. септембра 2023. године посвећена је заједничким разговорима, дружењу и планирању. У овој недељи се спроводи иницијално тестирање претходних постигнућа ученика у оквиру одређене области, које ће наставницима послужити као основ за планирање рада у новој школској години.

Детаљније информације о организацији рада у школској 2023/24. години  добићете на првом родитељском састанку.

Срећан нам почетак нове школске године!

ОБАВЕШТЕЊЕ

У ПЕТАК, 1. СЕПТЕМБРА 2023. ГОДИНЕ НАСТАВА  У  ПРВОЈ СМЕНИ ПОЧИЊЕ У 7.30, А У ДРУГОЈ СМЕНИ У 14.00 ЧАСОВА.

ЦРВЕНА СМЕНА ЈЕ ПРЕ ПОДНЕ – ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

V-2, V-5, VI-2, VI-5, VII-1, VII-3, VII-5,  VIII-1, VIII-3, VIII-4

ПЛАВА  СМЕНА ЈЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ – ПРВИ И ТРЕЋИ  РАЗРЕД

V-1, V-3, V-4, VI-1, VI-3, VI-4, VII-2, VII-4, VIII-2, VIII-5

ОШ ,,ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

ДОБРО ДОШЛИ!

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ И ПРОЗИВКА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА: ПЕТАК, 1. СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ У 11 ЧАСОВА ИСПРЕД ШКОЛЕ НА УЛАЗУ БРОЈ 2.

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ И ПРОЗИВКА  ПРЕДШКОЛАЦА: ПЕТАК, 1. СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ У 10 ЧАСОВА ИСПРЕД ШКОЛЕ НА УЛАЗУ БРОЈ 2.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

      Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих.

–          Завршни испит ученици осмог разреда полажу три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег дана тест из предмета који су ученици одабрали, односно тест из биологије, географије, историје, физике или хемије (у даљем тексту: изабраног предмета).

–          Завршни испит за полазнике ФООО  организује се у једном дану, полагањем једногобједињеног теста.

–          Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

–          Испит сва три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.

–          Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 8 часова сва три дана одржавања испита и понесу са собом ђачку књижицу.

–          Идентификациону налепницу – Образац 41 ученик доноси у складу са одлуком председника школске комисије, односно директора школе, о чему их обавештава одељењски старешина.

–          Школа обезбеђује по две плаве хемијске оловке за сваког ученика.

–          На тест из српског, односно матерњег језика и на тест из изабраног предмета ученици треба да понесу и графитну оловку  и гумицу.

–          На тест из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар.

–          Ученици се распоређују у простор за полагање, односно у учионице према утврђеном Једниственом списку ученика (редни број са списка одговара броју места за полагање – означеном на клупи).Уз редни број ученика наведен је и назив изабраног предмета за који се ученик определио и који полаже трећег дана.

Опште напомене

–          Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком или хемијском оловком друге боје, осим плаве, неће признавати при бодовању.Употреба хемијске оловке тзв.пиши-бришиније дозвољена (мастило ове оловке је нестабилно при загревању, што приликом скенирања тестова за прегледање може да доведе до нестајања записа).

–          На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, паметних сатова, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.

–          Пре уласка ученика у просторију/учионицу у којој полажу завршни испит, на посебно одређеном месту, ученици одлажу своје торбе, искључене мобилне телефоне, паметне сатове, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим дозвољеног прибора за рад (у зависности од теста који се полаже) и воде/освежавајућег напитка;

–          На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

–          Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.

–          Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова.

–          Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

–          После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником и право приговора првостепеној комисији за приговоре уколико сматрају да су оштећени.

–          Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања. 

–          Остваривање права на увид у тест и приговор може се обавити електронским путем на јавном порталу Моја средња школаhttps://mojasrednjaskola.gov.rs, у складу са упутством на омотници теста – Примерак за ученика или непосредно у простору школе.

–          Тестови који су састављени у школи (ИОП 2 тестови) и тестови за полазнике ФООО, прегледају се ручно и увид у остварене бодове по задатку, као и приговор на резултате се може обавити само у школи. Остварени збирни резултати за ове тестове такође су доступни на порталу Моја средња школа.

–          Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитањуутврђено је да  у укупом броју од  највише 40 бодова на завршном испиту, удео појединачних тестова је:највише 14 бодова из српског, односно матерњег језика, највише 14 бодова из математике и највише 12 бодова на тесту из изабраног предмета.

–          На сваком појединачном тесту максималан резултат је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

–          Бодови које је ученик остварио за упис у средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи коефицијентом 0,7, а резултат постигнут на тесту из изабраног предмета множи са коефицијентом 0,6.

–          Формула за израчунавање броја бодова које ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту је:

Формула за израчунавање броја бодова које ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,7∙ СЈ + 0,7 ∙ МА + 0,6 ∙ ИТ

VI – општи успех на крају VI разреда

VII – општи успех на крају VII разреда

VIII – општи успех на крају VIII разреда

СЈ – резултат на тесту из српског/матерњег језика

МА – резултат на тесту из математике

ИТ – резултат на изабраном тесту

Формула за израчунавање броја бодова који полазник (ФООО) има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

Укупан број бодова за упис =  ( VI + VII + VIII) ∙ 4 + ЈТ (ЗСЈ +  ЗМА + ЗИТ)

 VI – општи успех на крају VI разреда

 VII – општи успех на крају VII разреда

 VIII – општи успех на крају VIII разреда

 ЈТ (ЗСЈ + ЗМА + ЗИТ) – резултат јединственог теста (задаци из српког/матерњег језика, задаци из математике и задаци других предмета који су обухваћени тестом).

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике да:

–          Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.

–          Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу, као и идентификациону налепницу (Образац 41), уколико се ова документа не чувају у школи.

–          У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања. 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Према Годишњем плану рада школе за школску 2022/2023. годину, и по календару образовног – васпитног рада Министарства просвете првомајски празници почињу у петак, 28.4.2023. године.

Настава почиње у среду, 3.5.2023. године према следећем распореду:

·        Плава смена –  пре подне

·        Црвена смена – после подне

Свим ученицима и наставницима честитамо предстојеће празнике.

ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ

Мирјана Максимовић

ОБАВЕШТЕЊЕ

Према Годишњем плану рада школе за школску 2022/2023. годину и по календару образовног – васпитног рада Министарства просвете пролећни распуст почиње у петак, 7.4.2023. године.

Настава почиње у среду, 19.4.2023.  године према следећем распореду:

Плава смена –  пре подне у 7:30h

Црвена смена – после подне у 14:00h

Свим ученицима и наставницима честитамо предстојеће празнике.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ-УПИС У ПРВИ РАЗРЕД И ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД  ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНE 

Поштовани родитељи,

у први разред школске 2023/2024. године полазе деца рођена у периоду од 01.03.2016. до 28.02.2017. године.

Упис у први разред почиње 01. априла и траје до 31. маја 2023. године.

Потребно је да родитељ/законски заступник преко портала е-Управа од 21.03.2023. до 31.05.2023. године изврши пријаву детета за упис у основну школу. Родитељима ће бити доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ, од 21. марта до 28. маја 2023. године. На порталу е-Управе, родитељ/законски заступник ће изабрати одговарајући термин када ће са дететом доћи у школу како би извршили упис код секретара Школе и проверу зрелости за полазак у први разред, коју врши психолог школе.

Уколико родитељ/законски заступник није у могућности да закаже термин електронским путем, термин може заказати путем телефонског позива упућеног секретару сваког радног дана, у времену 08:00 – 15:00 на број телефона 031/514-146. При упису није потребно да родитељ/законски заступник донесе документа (извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту, лекарско уверење о здравственој способности за упис, потврду о завршеном пропремном предшколском програму), већ ће се уз помоћ електронског сертификата и система еУпис, обезбедити документација неопходна за упис.

За упис уз помоћ електронских сертификата потребно је да родитељ/старатељ донесе тачан ЈМБГ детета и једног од родитеља/старатеља приликом уписа, приложи тачну адресу становања и и-мејл.

Желимо Вашем детету срећан полазак у школу!

УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

Поштовани родитељи,

упис у припремни предшколски програм  почиње  01. априла и траје до 31. маја 2023. године.
– У пропремни предшколски програм  уписују се деца рођена од 1. марта 2017. године до 28. фебруара 2018. године.

– За упис у пропремни предшколски програм   потребна су следећа документа:

1) извод из матичне књиге рођених детета
2) потврда о пребивалишту-адреса становања
3) потврда лекара да је дете способно за похађање припремног предшколског програма

ПРОДУЖЕНИ   БОРАВАК

Полазници  продуженог боравка укључују се у продужени боравак на основу захтева родитеља.

Предност при упису у продужени боравак имају:

 1. Деца из друштвено осетљивих група и то:
 2. Деца жртве насиља у породици
 3. Деца из породица које користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања
 4. Деца самохраних родитеља
 5. Деца из социјално нестимулативних средина
 6. Деца са сметњама у психофизичком развоју
 7. Деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју
 8. Деца тешко оболелих родитеља
 9. Деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица
 10. Деца предложена од стране центра за социјални рад
 11. Деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој
 1. Деца запослених родитеља и редовних студената
 2. Деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици
 3. Деца која станују на удаљености већој од 3 км од школе
 4. Остала деца

Уколико има више заинтересованих ученика који испуњавају један од наведених критеријума предност имају ученици из породица с више деце који се редовно школују.

Заинтересовани родитељи одговарајућим исправама доказују да испуњавају неки од наведених критеријума. Попуњен захтев и потребна документа доставити секретару школе до 31. маја 2023. године

За сва питања родитељи се могу обратити Соњи Јевтић, секретару школе, позивом на  број телефона  031/514-146 сваког радног дана, у времену  од 08:00 – 15:00 сати.

                                                                                                                                  Директор  школе

                                                                                      Мирјана  Максимовић

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА И РОДИТЕЉЕ

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда одржаће се 24. и 25. марта 2023. године.

 • Тест из математике у петак, 24.3.2023. године  од 12.00 до 14.00 часова
 • Тест из српског језика у суботу, 25.3.2023. године од 9.00 до 11.00 часова
 • Комбиновани тест у суботу, 25.3.2023. године од 11.30 до 13.30 часова

У ПЕТАК, 24.3.2023. године: Ученици ће од 11:15 до 11:45 имати састанке са одељењским старешинама према следећем распореду:

8-1 – учионица број 22

8-2 – учионица број 17

8-3 – учионица број 26

8-4 – учионица број 24

8-5 – учионица број 23

У 11:45 ученици се распоређују на места полагања, у учионице према Јединственом списку ученика који је објављен на огласној табли школе (у приземљу школе преко пута кабинета број 6)

У СУБОТА, 25.3.2023. године: Ученици долазе у школско двориште у 8:15 сати. Ту ће их чекати одељењске старешине које ће одржати кратке састанке са ученицима. Ученици улазе у школу у 8:30 и одлазе у учионице у којима полажу тестове.Улазак ученика организују одељењске старешине. Ученици одељења 8-1, 8-2 и 8-3 улазе у школу на улазу број 1, док одељења 8-4 и 8-5 улазе у школу на улазу број 2.

 На пробном завршном испиту ученици седе у клупи на којој је залепљен редни број који одговара редном броју ученика са Јединственог списка ученика који је објављен на огласној табли школе.

Дозвољени прибор: Приликом израде тестова на пробном завршном испиту, ученици крај себе  имају само прописан прибор (за српски, односно матерњи језик и комбиновани тест – графитна и плава хемијска оловка (не оловка пиши-бриши), и гумица; за математику – графитна и плава хемијска оловка (не оловка пиши-бриши), гумица, лењир, троугао и шестар). Све остале ствари ученици одлажу на посебном, обележеном месту испред учионица у којима полажу пробни завршни испит. Испред учионица дежураће наставници.

Осим верне симулације процеса завршног испита, где  ученици пролазе кроз утврђене процедуре (време доласка, потребни прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора и друго), циљ организовања пробног завршног испита је тај да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду.

У петак , 24.3.2023. године настава ће се одржавати према следећој сатници (часови по 30 минута)

САТНИЦА ЗВОЊЕЊА ПЕТАК, 24.3.2023. ГОДИНЕ
   ПРЕ ПОДНЕ плава сменаПОСЛЕ ПОДНЕ  црвена смена
Редни број часаТрајање часаТрајање часа
1.час07:30 – 08:0014:00 – 14:30
2.час08:05 – 08:3514:35 – 15:05
3.час08:40 – 09:1015:10 – 15:40
Велики одмор09:10 – 09:3015:40 – 16:00
4.час09:30 – 10:0016:00 – 16:30
5.час10:05 – 10:3516:35 – 17:05
6.час10:40 – 11:1017:10 – 17:40
7.час11:15 – 11:4517:45 – 18:15

Срећно осмаци!

ОБАВЕШТЕЊЕ

Према Школском календару образовно васпитног рада  за текућу школску годину, сретењски распуст почиње од 15. до 17. фебруара 2023. године, а први наставни дан је понедељак, 20. фебруар 2023. године – по уобичајеном распореду.

Плава смена – преподневна

Црвена смена – послеподневна

Желимо вам пријатан распуст!                                                                      

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Мирјана Максимовић