Arhive kategorija: Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ

У четвртак, 1.септембра 2022. године настава у првој смени почиње у 7:30, а у другој смени у 14:00 часова.

Црвена смена је пре подне – први и трећи разред

 • 5-2, 5-5, 6-1,6-3, 6-5, 7-1, 7-3, 7-4, 8-1, 8-3.

Плава смена је после подне – други и четврти разред

 • 5-1, 5-3, 5-4, 6-2, 6-4, 7-2, 7-5, 8-2, 8-4, 8-5.

Свечани пријем и прозивка ученика првог разреда биће у четвртак, 1.септембра 2022.године у 11 часова на „Топлотином“ игралишту поред школе.

Прозивка предшколаца биће у четвртак, 1.септембра 2022.године у 10 часова испред улаза за предшколско.

Директорка школе

Мирјана Максимовић

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих.
 • Завршни испит ученици осмог разреда полажу три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест, док полазници (ФООО) полажу један дан;
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.
 • Испит сва три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.
 • Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 8 часова сва три дана одржавања испита, понесу са собом ђачку књижицу, а другог и трећег дана полагања испита, уз ђачку књижицу ученици треба да понесу и Образац 41, који ће добити од одељењског старешине првог дана, пре полагања испита из српског, односно матерњег језика.
 • Школа обезбеђује по две плаве хемијске оловке за сваког ученика.
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу и графитну оловку  и гумицу.
 • На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
 • Ученици се распоређују у простор за полагање, односно у учионице према утврђеном Једниственом списку ученика (редни број са списка одговара броју места за полагање – означеном на клупи);

Опште напомене

 • Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком или хемијском оловком друге осим плаве боје, неће признавати при бодовању. Употреба хемијске оловке тзв. пиши-бриши није дозвољена (мастило ове оловке је нестабилно при загревању, што приликом скенирања тестова за прегледање може да доведе до нестајања записа).
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.
 • Пре уласка ученика у просторију/учионицу у којој полажу завршни испит, на посебно одређеном месту, ученици одлажу своје торбе, искључене мобилне телефоне, паметне сатове, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим дозвољеног прибора за рад (у зависности од теста који се полаже) и воде/освежавајућег напитка;
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова.
 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.
 • После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником и право приговора првостепеној комисији за приговоре уколико сматрају да су оштећени.
 • Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања. 
 • Остваривање права на увид у тест и приговор може се обавити електронским путем на  порталу Моја средња школа https://mojasrednjaskola.gov.rs, у складу са упутством на омотници теста – Примерак за ученика или непосредно у простору школе.
 • Тестови који су састављени у школи (ИОП 2 тестови), тестови за ФООО ученике и слабовиде ученике, прегледају се ручно и увид у остварене бодове по задатку, као и приговор на резултате се може обавити само у школи. Остварене збирне резултате за ове тестове ученици могу обавити електронским путем на порталу Моја средња школа.
 • Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању утврђено је да  је у укупом броју од  највише 40 бодова на завршном испиту, удео појединачних тестова је: највише 13 бодова из српског, односно матерњег језика, највише 13 бодова из математике и највише 14 бодова на комбинованом тесту.
 • На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
 • Бодови које је ученик остварио за упис у средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.
 • Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:
 • Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ

VI – општи успех на крају VI разреда

VII – општи успех на крају VII разреда

VIII – општи успех на крају VIII разреда

СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика

МА – резултат на тесту из математике

КТ – резултат на комбинованом тесту

То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

 • Формула за израчунавање броја бодова који полазник има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:
 • Укупан број бодова за упис =  ( VI + VII + VIII) ∙ 4 + ЈТ (ЗСЈ +  ЗМА + ЗКТ)

             VI – општи успех на крају VI разреда

 VII – општи успех на крају VII разреда

 VIII – општи успех на крају VIII разреда

 ЈТ (ЗСЈ + ЗМА + ЗКТ) – резултат јединственог теста (задаци из српког/матерњег,  језика, задаци из математике и комбиновани )

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике да:

 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу, а другог и трећег дана идентификациону налепницу (Образац 41).
 • У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

Обавештење за родитеље и ученике четвртог разреда

Поштовани родитељи и ученици,

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио годишњи тест за тестирање знања ученика у четвртом разреду, основног образовања  и васпитања у школској  2021/22. години.

Тест садржи задатке из три предмета – матерњи језик, математика и природа и друштво. Тестирање је планирано за 15.6.2022. године у 12 часова за све ученике четвртог разреда.

 • ученици ће на тестирању имати прилику да решавају непознате задатке и да провере своје знање из одређених предмета;
 • наставник ће бити упознат са резултатима сваког ученика и моћи ће да одлучи да ли да оцени ученикова постигнућа на овом тесту, ако је то у најбољем интересу ученика;
 • ученици на тестирање треба да понесу одговарајући прибор (графитна оловка, лењир, гумица, зарезач, шестар…);
 • тестови не морају да се попуњавају хемијском оловком;
 • сваки ученик добија одштампан тест;
 • време предвиђено за тестирање је 90 минута.

Анализа постигнућа сваког ученика ради се заједно са учеником на часу, при чему сваки ученик има увид у свој тест.

Срдачан поздрав

Обавештење за родитеље и ученике седмог разреда

Поштовани родитељи и ученици,

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио тестове из 5 предмета (физике, хемије, биологије, географије и историје) за тестирање знања ученика у седмом разреду, основног образовања  и васпитања у школској 2021/22. години.  До петка 10.6.2022. године, потребно је да попуните анкету и одаберете предмет из кога ћете полагати тест. Тестирање је планирано за 15.6.2022. године у 12 часова за све ученике седмог разреда.

 • ученици ће на тестирању имати прилику да решавају непознате задатке и да провере своје знање из одређених предмета;
 • ученичка постигнућа на тесту се не оцењују, али предметни наставник ће бити упознат са резултатима сваког ученика;
 • ученици на тестирање треба да понесу одговарајући прибор;
 • тестови не морају да се попуњавају хемијском оловком;
 • сваки ученик добија тест само из предмета који је одабрао;
 • време предвиђено за тестирање је 90 минута.

Анализа постигнућа сваког ученика ради се заједно са учеником на часу, при чему сваки ученик има увид у свој тест.

Срдачан поздрав

ОБАВЕШТЕЊЕ

Према Годишњем плану рада школе за школску 2021/2022. годину, и по календару образовног – васпитног рада Министарства просвете пролећни распуст почиње у петак, 22.4.2022. године.

Настава почиње у среду, 4.5.2022.  године према следећем распореду:

Плава смена –  пре подне у 7:30h

одељења 1. и 3. разреда и

5-2; 5-4;6-2;6-5;7-2;7-4;7-5;8-2;8-3;8-4

Црвена смена – после подне у 14:0h

одељења 2.  и 4. разреда и

5-1;5-3;5-5;6-1;6-3;6-4;7-1;7-3;8-1;8-5

 Свим ученицима и наставницима честитамо предстојеће празнике.

                                                                                             ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ

                                                                                             Мирјана Максимовић

Обавештење за родитеље- упис у први разред и припремни предшколски програм

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД  ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНE 

Поштовани родитељи,

у први разред школске 2022/2023. године полазе деца рођена у периоду од 01.03.2015. до 29.02.2016. године.

Упис у први разред почиње 01. априла и траје до 31. маја 2022. године.

Потребно је да родитељ/законски заступник преко портала е-Управа од 21.03.2022. до 31.05.2022. године изврши пријаву детета за упис у основну школу. Родитељима ће бити доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ, од 21. марта до 28. маја 2022. године. На порталу е-Управе, родитељ/законски заступник ће изабрати одговарајући термин када ће са дететом доћи у школу како би извршили упис код секретара Школе и проверу зрелости за полазак у први разред, коју врши психолог школе.

Уколико родитељ/законски заступник није у могућности да закаже термин електронским путем, термин може заказати путем телефонског позива упућеног секретару сваког радног дана, у времену 08:00 – 15:00 на број телефона 031/514-146. При упису није потребно да родитељ/законски заступник донесе документа (извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту, лекарско уверење о здравственој способности за упис, потврду о завршеном пропремном предшколском програму), већ ће се уз помоћ електронског сертификата и система еУпис, обезбедити документација неопходна за упис.

За упис уз помоћ електронских сертификата потребно је да родитељ/старатељ донесе тачан ЈМБГ детета и једног од родитеља/старатеља приликом уписа, приложи тачну адресу становања и и-мејл.

Желимо Вашем детету срећан полазак у школу!

УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Поштовани родитељи,

упис у припремни предшколски програм  почиње  01. априла и траје до 31. маја 2022. године.
– У пропремни предшколски програм  уписују се деца рођена од 1. марта 2016. године до 28. фебруара 2017. године.

– За упис у пропремни предшколски програм   потребна су следећа документа:

1) извод из матичне књиге рођених детета
2) потврда о пребивалишту-адреса становања
3) потврда лекара да је дете способно за похађање припремног

     предшколског програма

ПРОДУЖЕНИ   БОРАВАК

Полазници  продуженог боравка укључују се у продужени боравак на основу захтева родитеља.

Предност при упису у продужени боравак имају:

 1. Деца из друштвено осетљивих група и то:
 2. Деца жртве насиља у породици
 3. Деца из породица које користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања
 4. Деца самохраних родитеља
 5. Деца из социјално нестимулативних средина
 6. Деца са сметњама у психофизичком развоју
 7. Деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју
 8. Деца тешко оболелих родитеља
 9. Деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица
 10. Деца предложена од стране центра за социјални рад
 11. Деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој
 1. Деца запослених родитеља и редовних студената
 2. Деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици
 3. Деца која станују на удаљености већој од 3 км од школе
 4. Остала деца

Уколико има више заинтересованих ученика који испуњавају један од наведених критеријума предност имају ученици из породица с више деце који се редовно школују.

Заинтересовани родитељи одговарајућим исправама доказују да испуњавају неки од наведених критеријума. Попуњен захтев и потребна документа доставити секретару школе до 31. маја 2022. године

За сва питања родитељи се могу обратити Соњи Јевтић, секретару школе, позивом на  број телефона  031/514-146 сваког радног дана, у времену  од 08:00 – 15:00 сати.

                                                                                                                                          Директор  школе

                                                                                                        Мирјана  Максимовић

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ -ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА И РОДИТЕЉЕ-

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда одржаће се 25. и 26. марта 2022. године.

 • Тест из математике у петак, 25.3.2022. године  од 13.00 до 15.00 часова
 • Тест из српског језика у суботу, 26.3.2022. године од 9.00 до 11.00 часова
 • Комбиновани тест у суботу, 26.3.2021. године од 11.30 до 13.30 часова

У ПЕТАК, 25.3.2022. године: Ученици ће од 12:10 до 12:30 имати састанке са одељењским старешинама према следећем распореду:

8-1 – учионица број 22

8-2 – учионица број 17

8-3 – учионица број 23

8-4 – учионица број 26

8-5 – учионица број 24

У 12:30 ученици се распоређују на места полагања, у учионице према Јединственом списку ученика који је објављен на огласној табли школе.

У СУБОТА, 26.3.2022. године: Ученици долазе у школско двориште у 8:15 сати. Ту ће их чекати одељењске старешине које ће одржати кратке састанке са ученицима. Ученици улазе у школу у 8:30 и одлазе у учионице у којима полажу тестове.Улазак ученика организују одељењске старешине. Ученици одељења 8-1, 8-2 и 8-3 улазе у школу на улазу број 1, док одељења 8-4 и 8-5 улазе у школу на улазу број 2.

 На завршном испиту ученици седе у клупи на којој је залепљен редни број који одговара редном броју ученика са Јединственог списка ученика који је објављен на огласној табли школе.

Дозвољени прибор: Приликом израде тестова на пробном завршном испиту, ученици крај себе  имају само прописан прибор (за српски, односно матерњи језик и комбиновани тест – графитна и плава хемијска оловка (не оловка пиши-бриши), и гумица; за математику – графитна и плава хемијска оловка (не оловка пиши-бриши), гумица, лењир, троугао и шестар). Све остале ствари ученици одлажу на посебном, обележеном месту испред учионица у којима полажу пробни завршни испит. Испред учионица дежураће наставници.

Осим верне симулације процеса завршног испита, где  ученици пролазе кроз утврђене процедуре (време доласка, потребни прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора и друго), циљ организовања пробног завршног испита је тај да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду.

У петак , 25.3.2022. године настава ће се одржавати према следећој сатници (часови по 30 минута)

САТНИЦА ЗВОЊЕЊА ПЕТАК, 25.3.2022. ГОДИНЕ
   ПРЕ ПОДНЕ плава сменаПОСЛЕ ПОДНЕ  црвена смена
Редни број часаТрајање часаТрајање часа
1.час07:30 – 08:0015:30 – 16:00
2.час08:05 – 08:3516:05 – 16:35
3.час08:40 – 09:1016:40 – 17:10
Велики одмор09:10 – 09:3017:10 – 17:30
4.час09:30 – 10:0017:30 – 18:00
5.час10:05 – 10:3518:05 – 18:35
6.час10:40 – 11:1018:40 – 19:10
7.час11:15 – 11:4519:15 – 19:45

Срећно осмаци!

Обавештење о бесплатним уџбеницима

БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ДОБИЈАЈУ:

 • ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
 • ученицима који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану,укључујући и ИОП 3;
 • ученици са сметњама у развију и инвалидитетом,који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт,Брајево писмо,електронски формат);
 • ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему образовања и васпитања.
 • ученицима првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.            

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

– за ученике социјално/материјално угрожених породица-примаоце новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи

– за ученике који су у породици треће дете или свако наредно рођено дете  које је у систему школовања (средња школа , факултет): потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

-за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

– за ученике који основношколско обрзовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, није потребна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Потребну документацију ученици/родитељи предају свом одељењском старешини.

Организација рада школе од 14.3.2022.године

 На основу одлуке Тимa за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, од понедељка, 14. марта 2022. године, примењиваће се први модел организације образовно-васпитног рада, тј. непосредно остваривање наставе за све ученике I-VIII разреда.

Тим апелује и очекује од ученика и запослених у школама, као и родитеља ученика, да доследно примењују мере личне заштите од инфекције како у школи, тако и ван школе.

Организација рада школе од 21.02.2022.године

 На основу одлуке Тимa за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, од понедељка, 21. фебруара 2022. године, примењиваће се први модел организације образовно-васпитног рада, тј. непосредно остваривање наставе за све ученике I-VIII разреда.

Тим апелује и очекује од ученика и запослених у школама, као и родитеља ученика, да доследно примењују мере личне заштите од инфекције како у школи, тако и ван школе.