Arhive kategorija: Стручно усавршавање

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Линкови које предлаже Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе и школски библиотекари, који могу помоћи колегама за стручно усавршавање, а тичу се свих наставних области, па и шире:

Претрага часописа по кључним речима, ауторима:

 1) https://scindeks.ceon.rs/Journals.aspx

 2) https://scholar.google.com

 Линк за издања зборника, према институцијама:

 1) https://www.ipisr.org.rs/izdavacka-delatnost

 2) https://pfu.kg.ac.rs/index.php/2016-01-19-13-07-57/2016-02-22-09-31-15

 Линк за часопис Иновације у настави:

http://www.inovacijeunastavi.rs/sr/388-2/

Линкови ка Зборнику припрема угледних часова, Едука:

Народна библиотека Србије: https://www.nb.rs

Дигитална Народна библиотека Србије: http://www.digitalna.nb.rs/

Узајамна-библиографско-каталошка база података ( Претраживање и резервација грађе у заједничком каталогу библиотека у Србији): https://sr.cobiss.net/

Антологија српске књижевности: http://www.antologijasrpskeknjizevnosti.rs/

Историјска библиотека:  http://www.istorijskabiblioteka.com/

Пројекат Растко: http://www.rastko.rs

Институт за српски језик САНУ: http://www.isj.sanu.ac.rs/

Српска академија наука и уметности:  https://www.sanu.ac.rs/

Библиотека Матице српске: http://www.bms.ns.ac.rs

Државни архив Србије: https://arhivsrbije.rs/

Каталог веб алата: http://vebciklopedija.zajednicaucenja.edu.rs/

Усавршавање комуникацијске компетентности

За  учитеље и наставнике наше школе у РЦУ 28.5.2022. године одржан је семинар „Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима“.

Аутори и реализатори семинара су Славица Шевкушић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд и Ивана Ђерић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд.

Циљ семинара је унапређивање знања и вештина наставника, васпитача и стручних сарадника у домену вербалне и невербалне комуникације, а у функцији развијања сарадничких односа и односа уважавања између свих актера у васпитно-образовном процесу.

Кретање ученика који остварују право на додатну подршку кроз образовни систем – транзиција

У циљу даљег пружања стручне помоћи у области инклузивног образовања, 11.5.2022. у РЦУ, одржана је радионица „Кретање ученика који остварују право на додатну подршку кроз образовни систем – транзиција“. Један од реализатора радионице је Драгица Ђуровић, учитељица наше школе, која је спољни сарадник Школске управе Ужице за инклузивно образовање.

Школе за 21. век

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у договору са организацијом British Council реализује Програм „Школе за 21. век“. Циљ овог Програма је да подржи развој способности критичког мишљења и вештина решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. У овај програм је укључила се и наша школа. У периоду од 29. до 31. 10.2020.  у РЦУ  реализовала се тродневна обука за две групе наставника, међу којима су били и наставници наше школе.

Унапређивањe инклузивне праксе у основним школама

Од 26.11.2019. у РЦУ реализован је низ радионица са циљем унапређивања инклузивне праксе у основним школама као и хоризонталног учења, у оквиру активности које је планирала Школска управа Ужице у сарадњи са саветницима-спољним сарадницама, међу којима је и професор разредне наставе Драгица Ђуровић из наше школе.

Радионици су присуствовали наставници разредне и предметне наставе који реализују наставу по ИОП-у са територије Златиборског округа.

Јачање професионалних компетенција наставника

Учитељи и наставници ОШ ,,Душан Јерковић“ похађали су семинар „Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика“ 19.1.2020. у РЦУ.

Циљ семинара: Јачање професионалних компетенција наставника за примену међупредметног приступа настави и учењу ради развијања међупредметних компетенција и изградње знања која превазилазе границе предмета.

Ауторке семинара: Љиљана Левков, доктор наука; Јасминка Марковић, магистар, Центар за образовне политике; Биљана Стојановић, мастер образовних политика, Центар за образовне политике.

Neo LIFE

На основу Уговора који је потписан између Града Ужица и Владе Републике Србије, Министарства финансија, Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Град Ужице реализује пројекат ‘’Нови живот неолитског наслеђа у препознатим природним подручјима од великог значаја – Neo LIFE’’.

Пројекат ће допринети унапређењу културног идентитета прекограничног подручја кроз ефикасну сарадњу партнера из Србије и Босне и Херцеговине на ревитализацији културног наслеђа Златиборског округа и Тузланског кантона, а подразумева изградњу археолошког парка из периода праисторије (неолит и бронзано доба) у Клисури реке Ђетиње у Ужицу као интерпретације неолитског насеља откривеног у Стапарима.

У складу са предвиђеним активностима, пројектни тим је организовао једнодневну посету за 25 деце и 5 наставника из основних школа из Ужица локалитету Панонска језера у Тузли на коме се налази археолошки парк ‘’Неолитско сојеничко насеље’’ и дружење са вршњацима из основне школе ‘’Јала’’. Међу њима су били и ученици петог разреда наше школе у пратњи наставнице биологије.

Ученици, родитељи, наставници – сарадњом до успеха

Још један необичан час одржан је у РЦУ 24. 3.2017. године, угледни час одељењског старешине „Ученици, родитељи, наставници – сарадњом до успеха“. Ауторке и реализаторке часа су учитељице наше школе Божана Јеверичић и Надежда Поповић. Угледни час је резултат похађања семинара „Допунска настава са посебним освртом на образовни рачунарски софтвер“. Учеснице овог семинара, иначе и саме аутори и реализатори неколико стручних семинара, знање које су стекле на семинару примениле су и поделиле са својим колегама, ученицима и родитељима у оквиру интерног стручног усавршавања. Учесници су били по један ученик из сваког одељења VI разреда, њихове одељењске старешине и по један родитељ, представник сваког одељења. Часу су присуствовали бројни наставници, а реализација овог часа била је у циљу што квалитетнијег организовања и реализације допунске наставе, као и развијања сарадничких односа породице и школе.

Након препознавања стереотипа упућених ученицима од стране родитеља, другова или наставника у вези са часовима допунске наставе, три групе учесника – ученици, родитељи и одељењске старешине процењивали су који ученици би требало да иду на

часове допунске наставе на основу добијених оцена. Поред допунске наставе, било је пуно речи и о ИОП-у и индивидуализацији.

Присутни су пажљиво слушали излагање и упутства за рад на задацима по групама и имали су позитивне реакције на неке чињенице са којима до сада нису били упознати. Добар показатељ да је тако, биле су њихове идеје, предлози и поруке како се може унапредити рад допунске наставе и наставе уопште.

Сви смо се упознали са добрим и пожељним решењима у планирању и реализацији допунске наставе, а час је био допринос развијању сарадничких односа родитељ – наставник, и потврда да се сарадњом може доћи до бољег успеха ученика.

                                                                                        М. Р. Пејовић, А. Дуковић

IMG_9030 IMG_9031 IMG_9033 IMG_9034 IMG_9035 IMG_9050 IMG_9054 IMG_9071 IMG_9075 IMG_9089 IMG_9096 IMG_9120 IMG_9127