Arhive kategorija: Стручно усавршавање

Усавршавање комуникацијске компетентности

За  учитеље и наставнике наше школе у РЦУ 28.5.2022. године одржан је семинар „Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима“.

Аутори и реализатори семинара су Славица Шевкушић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд и Ивана Ђерић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд.

Циљ семинара је унапређивање знања и вештина наставника, васпитача и стручних сарадника у домену вербалне и невербалне комуникације, а у функцији развијања сарадничких односа и односа уважавања између свих актера у васпитно-образовном процесу.

Кретање ученика који остварују право на додатну подршку кроз образовни систем – транзиција

У циљу даљег пружања стручне помоћи у области инклузивног образовања, 11.5.2022. у РЦУ, одржана је радионица „Кретање ученика који остварују право на додатну подршку кроз образовни систем – транзиција“. Један од реализатора радионице је Драгица Ђуровић, учитељица наше школе, која је спољни сарадник Школске управе Ужице за инклузивно образовање.

Школе за 21. век

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у договору са организацијом British Council реализује Програм „Школе за 21. век“. Циљ овог Програма је да подржи развој способности критичког мишљења и вештина решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. У овај програм је укључила се и наша школа. У периоду од 29. до 31. 10.2020.  у РЦУ  реализовала се тродневна обука за две групе наставника, међу којима су били и наставници наше школе.

Унапређивањe инклузивне праксе у основним школама

Од 26.11.2019. у РЦУ реализован је низ радионица са циљем унапређивања инклузивне праксе у основним школама као и хоризонталног учења, у оквиру активности које је планирала Школска управа Ужице у сарадњи са саветницима-спољним сарадницама, међу којима је и професор разредне наставе Драгица Ђуровић из наше школе.

Радионици су присуствовали наставници разредне и предметне наставе који реализују наставу по ИОП-у са територије Златиборског округа.

Јачање професионалних компетенција наставника

Учитељи и наставници ОШ ,,Душан Јерковић“ похађали су семинар „Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика“ 19.1.2020. у РЦУ.

Циљ семинара: Јачање професионалних компетенција наставника за примену међупредметног приступа настави и учењу ради развијања међупредметних компетенција и изградње знања која превазилазе границе предмета.

Ауторке семинара: Љиљана Левков, доктор наука; Јасминка Марковић, магистар, Центар за образовне политике; Биљана Стојановић, мастер образовних политика, Центар за образовне политике.

Neo LIFE

На основу Уговора који је потписан између Града Ужица и Владе Републике Србије, Министарства финансија, Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Град Ужице реализује пројекат ‘’Нови живот неолитског наслеђа у препознатим природним подручјима од великог значаја – Neo LIFE’’.

Пројекат ће допринети унапређењу културног идентитета прекограничног подручја кроз ефикасну сарадњу партнера из Србије и Босне и Херцеговине на ревитализацији културног наслеђа Златиборског округа и Тузланског кантона, а подразумева изградњу археолошког парка из периода праисторије (неолит и бронзано доба) у Клисури реке Ђетиње у Ужицу као интерпретације неолитског насеља откривеног у Стапарима.

У складу са предвиђеним активностима, пројектни тим је организовао једнодневну посету за 25 деце и 5 наставника из основних школа из Ужица локалитету Панонска језера у Тузли на коме се налази археолошки парк ‘’Неолитско сојеничко насеље’’ и дружење са вршњацима из основне школе ‘’Јала’’. Међу њима су били и ученици петог разреда наше школе у пратњи наставнице биологије.

Ученици, родитељи, наставници – сарадњом до успеха

Још један необичан час одржан је у РЦУ 24. 3.2017. године, угледни час одељењског старешине „Ученици, родитељи, наставници – сарадњом до успеха“. Ауторке и реализаторке часа су учитељице наше школе Божана Јеверичић и Надежда Поповић. Угледни час је резултат похађања семинара „Допунска настава са посебним освртом на образовни рачунарски софтвер“. Учеснице овог семинара, иначе и саме аутори и реализатори неколико стручних семинара, знање које су стекле на семинару примениле су и поделиле са својим колегама, ученицима и родитељима у оквиру интерног стручног усавршавања. Учесници су били по један ученик из сваког одељења VI разреда, њихове одељењске старешине и по један родитељ, представник сваког одељења. Часу су присуствовали бројни наставници, а реализација овог часа била је у циљу што квалитетнијег организовања и реализације допунске наставе, као и развијања сарадничких односа породице и школе.

Након препознавања стереотипа упућених ученицима од стране родитеља, другова или наставника у вези са часовима допунске наставе, три групе учесника – ученици, родитељи и одељењске старешине процењивали су који ученици би требало да иду на

часове допунске наставе на основу добијених оцена. Поред допунске наставе, било је пуно речи и о ИОП-у и индивидуализацији.

Присутни су пажљиво слушали излагање и упутства за рад на задацима по групама и имали су позитивне реакције на неке чињенице са којима до сада нису били упознати. Добар показатељ да је тако, биле су њихове идеје, предлози и поруке како се може унапредити рад допунске наставе и наставе уопште.

Сви смо се упознали са добрим и пожељним решењима у планирању и реализацији допунске наставе, а час је био допринос развијању сарадничких односа родитељ – наставник, и потврда да се сарадњом може доћи до бољег успеха ученика.

                                                                                        М. Р. Пејовић, А. Дуковић

IMG_9030 IMG_9031 IMG_9033 IMG_9034 IMG_9035 IMG_9050 IMG_9054 IMG_9071 IMG_9075 IMG_9089 IMG_9096 IMG_9120 IMG_9127

ДО КРЕАТИВНОГ ДЕТИЊСТВА

У организацији Библиотеке „Димитрије Туцовић“ у Лазаревцу 20. и 21. септембра 2016. године одржан је Међународни стручни скуп „До креативног детињства: сарадња библиотека, невладиног сектора и приватне иницијативе у подстицању креативности код  деце и младих“, коме је присуствовао је велики број библиотекара из Србије и региона. Током ова два драгоцена дана, библиотекари су имали прилику да чују велики број презентација на задату тему, у којима су изнети примери добре праксе рада са децом у библиотекама. Изложено је укупно 28 радова које су представили библиотекари из Србије и из суседних земаља.

У току стручног скупа, који је иначе део Фестивала хумора који се сваке године традиционално одржава у Лазаревцу већ 28 година, додељена је награда СРЕБРНО ГАШИНО ПЕРО књижевници за децу – Јасминки Петровић за књигу о љубави и одрастању ,,Лето када сам научила да летим“.

Свој дугогодишњи рад са децом успешно су представиле две ужичке библиотекарке, Ратка Вучковић, библиотекар Дечијег одељења Народне библиотеке Ужице и Мирјана Радовановић Пејовић, школски библиотекар ОШ „Душан Јерковић“ .

Мирјана је активни учесник библиотечких конференција, смотри и стручних скупова у Србији и региону, на којима промовише рад школског библиотекара. Представила је коауторски  рад  са професоркама наше школе, Марином Јевтић и Аном Дуковић,  „Школска библиотека без граница – на путу промоције даровитости и креативности”. Изложила је учесницима скупа колико је значајно ангажовање школског библиотекара у подстицању читања и развоја креативних способности код ученика, о улози школског библиотекара који доприноси стварању конструктивне и креативне атмосфере у школи, сарађује са наставницима и ствара напредно окружење и тако побољшава квалитет знања свих актера образовног процеса.

Поред излагача из Србије, велику пажњу привукла су и излагања неколико колегиница из региона, из Бугарске и Хрватске, те су се сви након завршеног скупа вратили својим библиотекама надахнути новим идејама, спремни да их примене у својој средини.

300_o300_o (1)IMG_6332 IMG_6339 IMG_6350 IMG_6355 IMG_6377 IMG_6379

ВИКЕНД У РЦУ

Учитељи и наставници из ОШ Душан Јерковић, похађали су 17 и 18.9.2016.год семинар Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика, каталошки број 435, К2, П2. Установа која  је подржала семинар је РЦУ, а ауторке и реализаторке семинара су: Дивна Марковић, педагог, ОШ ,,Душан Јерковић“, Ужице; Божана Јеверичић, професор разредне наставе, ОШ ,,Душан Јерковић“, Ужице и  Надежда Поповић, професор разредне наставе, ОШ ,,Душан Јерковић“, Ужице.