Arhive kategorija: Стручно усавршавање

Neo LIFE

На основу Уговора који је потписан између Града Ужица и Владе Републике Србије, Министарства финансија, Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Град Ужице реализује пројекат ‘’Нови живот неолитског наслеђа у препознатим природним подручјима од великог значаја – Neo LIFE’’.

Пројекат ће допринети унапређењу културног идентитета прекограничног подручја кроз ефикасну сарадњу партнера из Србије и Босне и Херцеговине на ревитализацији културног наслеђа Златиборског округа и Тузланског кантона, а подразумева изградњу археолошког парка из периода праисторије (неолит и бронзано доба) у Клисури реке Ђетиње у Ужицу као интерпретације неолитског насеља откривеног у Стапарима.

У складу са предвиђеним активностима, пројектни тим је организовао једнодневну посету за 25 деце и 5 наставника из основних школа из Ужица локалитету Панонска језера у Тузли на коме се налази археолошки парк ‘’Неолитско сојеничко насеље’’ и дружење са вршњацима из основне школе ‘’Јала’’. Међу њима су били и ученици петог разреда наше школе у пратњи наставнице биологије.

IMG_9078

Ученици, родитељи, наставници – сарадњом до успеха

Још један необичан час одржан је у РЦУ 24. 3.2017. године, угледни час одељењског старешине „Ученици, родитељи, наставници – сарадњом до успеха“. Ауторке и реализаторке часа су учитељице наше школе Божана Јеверичић и Надежда Поповић. Угледни час је резултат похађања семинара „Допунска настава са посебним освртом на образовни рачунарски софтвер“. Учеснице овог семинара, иначе и саме аутори и реализатори неколико стручних семинара, знање које су стекле на семинару примениле су и поделиле са својим колегама, ученицима и родитељима у оквиру интерног стручног усавршавања. Учесници су били по један ученик из сваког одељења VI разреда, њихове одељењске старешине и по један родитељ, представник сваког одељења. Часу су присуствовали бројни наставници, а реализација овог часа била је у циљу што квалитетнијег организовања и реализације допунске наставе, као и развијања сарадничких односа породице и школе.

Након препознавања стереотипа упућених ученицима од стране родитеља, другова или наставника у вези са часовима допунске наставе, три групе учесника – ученици, родитељи и одељењске старешине процењивали су који ученици би требало да иду на

часове допунске наставе на основу добијених оцена. Поред допунске наставе, било је пуно речи и о ИОП-у и индивидуализацији.

Присутни су пажљиво слушали излагање и упутства за рад на задацима по групама и имали су позитивне реакције на неке чињенице са којима до сада нису били упознати. Добар показатељ да је тако, биле су њихове идеје, предлози и поруке како се може унапредити рад допунске наставе и наставе уопште.

Сви смо се упознали са добрим и пожељним решењима у планирању и реализацији допунске наставе, а час је био допринос развијању сарадничких односа родитељ – наставник, и потврда да се сарадњом може доћи до бољег успеха ученика.

                                                                                        М. Р. Пејовић, А. Дуковић

IMG_9030 IMG_9031 IMG_9033 IMG_9034 IMG_9035 IMG_9050 IMG_9054 IMG_9071 IMG_9075 IMG_9089 IMG_9096 IMG_9120 IMG_9127

ДО КРЕАТИВНОГ ДЕТИЊСТВА

У организацији Библиотеке „Димитрије Туцовић“ у Лазаревцу 20. и 21. септембра 2016. године одржан је Међународни стручни скуп „До креативног детињства: сарадња библиотека, невладиног сектора и приватне иницијативе у подстицању креативности код  деце и младих“, коме је присуствовао је велики број библиотекара из Србије и региона. Током ова два драгоцена дана, библиотекари су имали прилику да чују велики број презентација на задату тему, у којима су изнети примери добре праксе рада са децом у библиотекама. Изложено је укупно 28 радова које су представили библиотекари из Србије и из суседних земаља.

У току стручног скупа, који је иначе део Фестивала хумора који се сваке године традиционално одржава у Лазаревцу већ 28 година, додељена је награда СРЕБРНО ГАШИНО ПЕРО књижевници за децу – Јасминки Петровић за књигу о љубави и одрастању ,,Лето када сам научила да летим“.

Свој дугогодишњи рад са децом успешно су представиле две ужичке библиотекарке, Ратка Вучковић, библиотекар Дечијег одељења Народне библиотеке Ужице и Мирјана Радовановић Пејовић, школски библиотекар ОШ „Душан Јерковић“ .

Мирјана је активни учесник библиотечких конференција, смотри и стручних скупова у Србији и региону, на којима промовише рад школског библиотекара. Представила је коауторски  рад  са професоркама наше школе, Марином Јевтић и Аном Дуковић,  „Школска библиотека без граница – на путу промоције даровитости и креативности”. Изложила је учесницима скупа колико је значајно ангажовање школског библиотекара у подстицању читања и развоја креативних способности код ученика, о улози школског библиотекара који доприноси стварању конструктивне и креативне атмосфере у школи, сарађује са наставницима и ствара напредно окружење и тако побољшава квалитет знања свих актера образовног процеса.

Поред излагача из Србије, велику пажњу привукла су и излагања неколико колегиница из региона, из Бугарске и Хрватске, те су се сви након завршеног скупа вратили својим библиотекама надахнути новим идејама, спремни да их примене у својој средини.

300_o300_o (1)IMG_6332 IMG_6339 IMG_6350 IMG_6355 IMG_6377 IMG_6379

ВИКЕНД У РЦУ

Учитељи и наставници из ОШ Душан Јерковић, похађали су 17 и 18.9.2016.год семинар Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика, каталошки број 435, К2, П2. Установа која  је подржала семинар је РЦУ, а ауторке и реализаторке семинара су: Дивна Марковић, педагог, ОШ ,,Душан Јерковић“, Ужице; Божана Јеверичић, професор разредне наставе, ОШ ,,Душан Јерковић“, Ужице и  Надежда Поповић, професор разредне наставе, ОШ ,,Душан Јерковић“, Ужице.

Угледни час „Дигитално насиље“

Наставнице наше школе Весна Лијескић и Јелена Маринковић одржале су заједно угледни час одељењског старешине „Дигитално насиље“ са својим одељењима VI 4 и VI 6. Ученици су учествовали у свим активностима, представили поједине замке интернета и друштвених мрежа, а видели смо и драматизације могућих проблематичних ситуација.IMG_5174

IMG_5180IMG_5175IMG_5170IMG_5164IMG_5158IMG_5154IMG_5156IMG_5152IMG_5153IMG_5151

IMG_5188IMG_5187IMG_5190IMG_5186

 

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ- ТИМСКА НАСТАВА

Чиста петица за тимску наставу у II разреду

 

Циљ сваког учитеља јесте да своје ученике што боље научи и што боље припреми за наредно учење. У свом раду наставници и учитељи могу да истражују и испробавају најлепше и најуспешније путеве како да пробуде дечију радозналост.

Учитељице Надежда Поповић и Божана Јеверичић и наставница српског језика Данијела Кнежевић одржале су час српског језика у II разреду  и обрадиле народну басну „Лисица и гавран“ користећи тимску наставу.

Групе су формиране од по 5 ученика из 5 одељења II разреда, а чланови групе су изабрани случајним избором. Један од циљева био је и да се успоставе сараднички односи између одељења. Током целог часа ученици су били ангажовани, пажљиво су слушали упутства за рад, активно су радили на задацима. Применом „Технике 6 шешира“ разматрали су понашање лисице са више аспеката, а састављањем чинквине истакли су особине гаврана, износећи своје ставове о њиховом понашању и поступцима.

Ученици су имали прилику да оцене час и своје наставнике, а оцена је била чиста петица!

 

 

М.Р.Пејовић

IMG_3472 IMG_3474 IMG_3480 IMG_3485 IMG_3486 IMG_3487 IMG_3490 IMG_3491 IMG_3492 IMG_3494 IMG_3495 IMG_3499 IMG_3500 IMG_3503 IMG_3504IMG_3505IMG_3506IMG_3510IMG_3513IMG_3514IMG_3515IMG_3518IMG_3519IMG_3520IMG_3523

 

 

 

 

СЕМИНАР У НАШОЈ ШКОЛИ

СЕМИНАР У НАШОЈ ШКОЛИ- „Активирајмо ученике подстицајним задацима“

У суботу,23.1.2016.год у просторијама наше школе,одржан је семинар „Активирајмо ученике подстицајним задацима“.Аутори и реализатори семинара Вера Исаиловић, наставник историје ОШ „Стеван Чоловић“, Ариље; Јелена Бошковић, стручни сарадник-педагог, Гимназија „Свети Сава“, Пожега .У Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2015/2016.годину семинар је под редним бројем 349 К2,П2 Општи циљеви семинара:
стицање и унапређење знања и вештина наставника у развијању и изради подстицајних задатака. Развијање мотивације наставника за примену подстицајних задатака у пракси. Развијање мотивације ученика за учење кроз решавање подстицајних задатака.
Семинару је присуствовало 27 наставника и учитеља.
Колеге су имале прилику да осмисле и презентују радионице што је обогатило и продубило искуства у раду.

IMG_3450

IMG_3451

IMG_3452

IMG_3453

IMG_3454

IMG_3455

IMG_3456

IMG_3457

IMG_3459

IMG_3461

IMG_3462

IMG_3463.

ГЛУМЦИ ГЛУМЦИМА

Ученици VIII-1 Душан Максимовић, Ленка Павловић, Јован Шуњеварић, Вања Радовановић, Ема Тодоровић, Тамара Мојсиловић, Невена Јовановић, Милица Полић и Душан Стопић са наставницом српског језика Миланком Николић учествовали су на семинару који је организовала Издавачка кућа „Клетт“(за наставнике и професоре српског језика).

Семинар „Савремени драмски приступ у настави српског језика и књижевности и улога драмске секције у образовном процесу“ одржан je у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Ужицу 1.априла 2015. године. Реализатори су били Златко Грушановић ,један од аутора Читанке за осми разред ове издавачке куће, и Милош Анђелковић, глумац позоришта „Душко Радовић“ у Београду.

Ученици VIII-1 приказали су делове драматизације комедије „Сумњиво лице“ Бранислава Нушића (лик Нушића глуми Душан Максимовић) који уводи ликове још из своје две комедије (госпођу министарку – глуми је Вања Радовановић; газда Јеврема – глуми га Ленка Павловић и Срета – глуми га Јован Шуњеварић). Иначе ова драматизација изведена је на огледном часу српског језика наставнице Миланке Николић 25.12.2014.

Ученици су побрали све похвале за наступ и глумац Милош Анђелковић је истакао да је избор текстова одличан.

 11136789_916190561736801_1197280520_n 11099727_916190531736804_563762760_n 11115968_916190575070133_1610073141_n 11130586_916190538403470_278442412_n 11134298_916190551736802_1833134787_n

                                         Миланка Николић-Ивић, Мирјана Р. Пејовић

Права детета на недискриминацију и заштиту од насиља

Ужички центар за права детета је 7 и 8.фебруара 2015.године у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању, одржао први део обуке за наше наставнике на тему Права детета на недискриминацију и заштиту од насиља. Обука је реализована у склопу пројекта Борба против дискриминације у образовном систему, кога финансира ЕУ у оквиру програма Суппорт то Цивил Социетy Фацилитy 2013.

У радној, веселој и добро организованој обуци смо  употпунили знања о Конвенцији о правима детета и њеним члановима; упознали се са појмом предрасуда и стереотипа и освестили механизме њиховог настајања И последице; употпунили знања о превенцији насиља и дискриминације у школи; упознали се са процедурама и поступцима интервенције у заштити деце од насиља и дискриминације; упознали се са појмом дискриминације, механизмима њеног настајања; освестили ситуације дискриминације у образовно-васпитном систему и шире; информисали се о акционом планирању тј. корацима које деца и наставници могу предузети ради унапређења права детета на недискриминацију и заштиту од насиља у установи.

20150207_124216_resized_1 20150207_102833_resized_1 20150207_102856_resized_1 20150207_102903_resized_1 20150207_102910_resized_1 20150207_102916_resized_1 20150207_102928_resized_1 20150207_103048_resized_1 20150207_104044_resized 20150207_104057_resized 20150207_104237_resized 20150207_104246_resized_1 20150207_124045_resized_1