Arhive kategorija: Ekскурзије

Екскурзије

Планиране екскурзије и наставе у природи у 2015/2016. години по Годишњем плану за текућу школску годину.

разред Датум/ време
Припремна  предшк.група  –   Јагодина Мај
Први                    Златибор Јун
Други                  Тара Мај
Трећи                  Јагодина Мај
Четврти               Тара Мај
Пети      Ужице – -Бранковина-Тршић- април
Шести      Крагујевац-Свилајнац април
Седми      Раваница- Гамзиград-Ниш  Октобар или април – два дана
Осми           Нови Сад- Суботица Октобар или април – два дана

Настава у природи

 

Четврти               Аранђеловац мај