Arhive kategorija: Ekскурзије

Време реализације  излета и екскурзија по разредима предвиђен Годишњим планом рада за школску 2018-2019. годину

разред Датум/ време
Припремна  предшк.група  –   Јагодина мај
Први                  Злакуса мај
Други                Злакуса Мај
Трећи                 Јагодина Мај
Четврти              Топола Мај
Пети      Ужице – -Бранковина-Тршић- мај
Шести      Крагујевац-Свилајнац мај
Седми      Раваница- Гамзиград-Ниш  април – два дана
Осми           Нови Сад- Суботица  април – два дана

 

Сва одељења  другог,трећег и четвртог  разреда планирају  наставу у природи или излет за она одељења која не реализују наставу у природи.

Настава у природи

 

Други                    Митровац на Тари мај
Трећи                     Тара мај
Четврти                Аранђеловац  мај