Arhive kategorija: Уџбеници за први и пети разред

ИЗБОР УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 
ПРВИ РАЗРЕД – уџбеници ће се користити од школске 2018/2019. године
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача Наслов уџбеникаписмо Име/имена аутора Број и датум решења министра
„KLETT” СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе,  уџбенички комплет;ћирилица  

 

 

650-02-00126/2018-07 од 25.4.2018.

„Маша и Раша” – игра словима, Буквар за 1. разред осоновне школе;Маша и Раша – различак” Зоран Б. Гаврић,Мирјана Ковачевић
Читанказа  први разред основне школе Радмила Жежељ
МАТЕМАТИКА
 „KLETT” Маша и Раша, Математика, уџбеник за први разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);ћирилица Бранисалв Поповић.Ненад Вуловић,Петар Анокић,Мирјана Кандић 650-02-00059/2018-07 од 27.4.2018.
СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ
„THE ENGLISH BOOK” HAPPY HOUSE, енглески језик  за први разред основне школе;уџбеник са електронским додатком Стела Мејдмент,ЛоренаРобертс 650-02-00044/2018-07 од 27.4.2018.
СВЕТ ОКО НАС
„ KLETT” МАША И РАША – СВЕТ ОКО НАС, уџбеник за први разред основне школе;ћирилица Зоран Б. Гаврић,Драгица Миловановић 650-02-00100/2018-07 од 27.4.2018.

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА
„ KLETT” Маша и  Раша, музичка култура, уџбеник за први разред основне школе;ћирилица Габријела Грујић,Маја Соколовић Игњачевић 650-02-00180/2018-07 од 27.4.2018
ЛИКОВНА КУЛТУРА
„ KLETT” Маша и Раша, Свет у мојим рукама,ликовна култура за први разред основне школе, ћирилица Др Сања Филиповић 650-02-00173/2018-07 од 13.4.2018.

 

ПЕТИ РАЗРЕД  (уџбеници ће се користити од школске 2018/2019. године)
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача Наслов уџбеникаписмо Име/имена аутора Број и датум решења министра
„KLETT” Читанка „Расковник” за за пети разред основне школе;ћирилица Зона Мркаљ,Зорица Несторовић  

 

650-02-00127/2018-07 од 27.4.2018

Граматиказа пети разред основне школе;ћирилица Весна Ломпар
Радна свеска за пети разред основне школе;ћирилица Весна Ломпар,Зорица Несторовић
СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
„THE ENGLISH BOOK” PROJECT 2, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД , аудио  материјал – Class CD) Том Хачинсон,Род Фрикер 650-02-00045/2018-07 од 27.4.2018.
СТРАНИ ЈЕЗИК – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
„KLETT” CLUB ADOS 1, француски језик за пети разред основне школе,уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два аудио ЦД-а који прате уџбeник, аудио ЦД који прати радну свеску) AurélieCombriat,KatiaCoppola 650-02-00029/2018-07 од 27.4.2018.
ИСТОРИЈА
„KLETT” Историја 5 –уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе; ћирилица Емина Живковић,Љиљана Недовић 650-02-00133/2018-07 од 27.4.2018
ГЕОГРАФИЈА
„KLETT” Географија 5,уџбеник за пети разред основне школе;ћирилица Винко Ковачевић,Сања Топаловић 650-02-00058/2018-07 од 27.4.2018.
БИОЛОГИЈА
„KLETT” Биологија 5, уџбеникза пети разред основне школе;ћирилица Горан Милићев,Ена Хорват 650-02-00168/2018-07 од 27.4.2018.
МАТЕМАТИКА
„KLETT” Математика, уџбеник за пети разред основне школе;ћирилица Небојша Икодиновић,Слађана Димитријевић 650-02-00170/2018-07 од 27.4.2018
Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;ћирилица Бранислав Поповић,Марија Станић,Ненад Вуловић,Сања Милојевић
МУЗИЧКА КУЛТУРА
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 5, уџбеникза пети разред основне школе;ћирилица Александра Пладин,Драгана Михајловић Бокан 650-02-00123/2018-07 од 27.4.2018.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
„KLETT” Ликовна култура 5,уџбеник за пети разред основне школе;ћирилица Сања Филиповић 650-02-00098/2018-07 од 24.4.2018.
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
„KLETT” Техника и технологијаза пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);ћирилица Ненад Стаменовић,Алекса Вучићевић 650-02-00060/2018-07 од 24.4.2018. године
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
„ KLETT” Информатика и рачунарство, уџбеник за пети разред основне школе;ћирилица Светлана Мандић 650-02-00037/2018-07 од 25.4.2018.