Mesečne arhive: septembar 2015

КОЛИКО (НЕ) ЗНАТЕ ДА ЗНАТЕ

Поводом Европског дана језика библиотекари Основне школе ,,Душан Јерковић“ Ужице у сарадњи са Стручним већем наставника енглеског и француског језика организовали су квиз  ,,Колико (не) знате да знате“ 25. септембра 2015.г. са члановима библиотечке секције.

Ученици су били подељени у четири такмичарске групе, а свака група имала је по једног петака, шестака, седмака и осмака. Публика, наши ученици, и гости, наставници и пензионери наше школе, колеге библиотекари из Народне библиотеке и ужички школски библиотекари, професори Ужичке гимназије и из других основних градских школа, као и гости ученици из Прве основне школе, уживали су у питањима која су и сами решавали. Задаци су били, пре свега, интересантни и забавни, али могло се знање проверити, обновити, али и нешто ново научити.

Препознавале су се европске заставе и значења енглеских, француских, српских и латинских скраћеница. Ломили се језици изговарањем брзалица на матерњем и страним језицима; тражило се порекло одомаћених страних речи у српском језику. Некоме се највише допала игра погађања језика задате стране речи, а неко се помало плашио тежине неправилних глагола. Неко је научио шта су то лажни пријатељи, а неки су се подсетили на којим језицима су писали познати писци. На крају смо и запевали: последњи задатак био је аудио-визуелни, ученици су погађали из које земље нам долази карактеристична музика и које то инструменте чују, док је публика у ритму пљескала на пољску полку, Каљинку, сиртаки, на шкотске гајде, кастањете. На крају смо чули и српско коло и хармонику.

Учесници и публика свих узраста показали су да музика и језик, култура и уметност немају граница. Забавили смо се и научили нешто ново, кроз такмичење и заједнички рад и труд. Понекад се овакве ваннаставне активности дуже памте него школски часови.

                                                        Мирјана Р. Пејовић, Марина Јевтић

IMG_1992 IMG_1935 IMG_1936

IMG_1939 IMG_1940 IMG_1941 IMG_1943 IMG_1944 IMG_1945 IMG_1946 IMG_1947 IMG_1948  IMG_1950 IMG_1951 IMG_1952 IMG_1953 IMG_1955  IMG_1957 IMG_1958 IMG_1959  IMG_1961 IMG_1962 IMG_1963 IMG_1964 IMG_1965 IMG_1966 IMG_1967 IMG_1968 IMG_1969 IMG_1971 IMG_1972  IMG_1974  IMG_1976   IMG_1979 IMG_1980    IMG_1984

 

Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања

На основу Правилника о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање Министарство просвете конкретозовало је и прописало садржаје и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине процене ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, праћење ефеката предузетих мера и активности. Овим Правилником сва неадекватна понашања су сврстана у 3 нивоа у свим врстама насиља.

НИВОИ НАСИЉА – кликни на презентацију 

ЦИЉЕВИ КОЈИМА ТИМ ТЕЖИ

1.Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања

 1. Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање насиља и злостављања

3.Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано  препознавање знакова у понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање

4.Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу

 1. Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима понашања и Протоколу о заштити деце

6.Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у школском животу о томе

 1. Омогућавање свим ученицима који имају сазнање о могућем насилном акту да пријаве насиље а да се не изложе опасности
 2. Реализација радионица везаних за превенцију насиља

9.Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора

10.Сарадња са службама ван школе које непосредно и посредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи

АКТИВНОСТИ ТИМА

 1. Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља
 2. Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности спровођења Програма заштите
 3. Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака
 4. Саветодавни рад са ученцима који трпе насиље и врше насиље
 5. Анкетирање ученика и наставника о насиљу у школи
 6. Организује радионице и предавања везана за превенцију насиља
 7. Учествује у организовању ваннаставних, спортских и културних активности у школи
 8. Учествује у организовању заједничких акција за промоцију школе као безбедног места
 9. Подстиче обезбеђивање партиципације ученика у превенцији насиља кроз формирање вршњачких тимова за заштиту и вршњачку подршку

 

Можете се јавити члановима Тима, или нас позвати на школске телефоне

                    031 514 146;

                            513 148;

                            512 995

Чланови Тима за заштиту деце/ученика од насиља:

Мирјана Максимовић вд директор школе

Дивна Марковић педагог,

Александра Поповић-психолог

Слађана Ђикановић- учитељ

Даница Михаиловић- учитељ

Јелена Недић-  помоћник директора

Ана Иркић- наставник физичког васпитања

Јелена Ђаповић- наставник математике

 

Зоран Милинковић- родитељ

Викторија Јовановић- ученица-представник парламента

ЗАШТО ВОЛИМ ШТО УМЕМ ДА ЧИТАМ И ПИШЕМ

АКЦИЈА ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА НА ПРОМОЦИЈИ ЧИТАЊА И ПИСМЕНОСТИ

Током овогодишње Недеље писмености, 8 -17. септембра 2015. године наши библиотекари реализовали су акцију „Налепите стикер и кажите: Зашто волим што умем да читам и пишем“.

Испред школске библиотеке налазили су се панои на које су ученици могли залепити своје поруке и рећи свима због чега највише воле што умеју да читају и пишу. Највише порука оставили су чланови библиотечке секције и ученици трећег разреда. Издвојили смо:

– Волим да читам књиге зато што увек научим нешто ново.

– Волим да пишем зато што волим да записујем своја осећања.

– Волим да читам јер се због тога добро осећам и волим да сазнајем нове ствари.

– Волим да читам јер се увек удубим у књигу, да почињем да разумем ликове и проживљавам све њихове проблеме.

– Волим да пишем и читам зато што ми то шири знање.

– Волим да читам зато што сазнајем нешто ново, а волим да пишем јер ме то опушта.

– Волим да читам јер умањим тугу и нервозу.

– Искрено, не волим да пишем, али волим да да читам песме, зато што у песмама има доста риме, а то ми се свиђа.

– Волим да читам књиге јер кад сам тужна, књиге ме усреће. Чине ме веселом и радосном, а и проширујем речник. Књиге су најбољи пријатељи.

– Писање волим,

И поносим се тим,

Коме смета,

Покажем му стих,

Да писањем може

Постићи све,

Само ако чврсто верује.

Запамтимо, писменост нам је основа за живот, за целоживотно учење, веће благостање и знање. Све наше образовне могућности зависе од писмености. Писменост утиче на наше самопоуздање, оснажује нас, ослобађа нашу креативност. Зато читајмо, читајмо што више, због већег знања, због бољег образовања. И, наравно, због уживања.

                                                                                    Мирјана Р. Пејовић

IMG_1924 IMG_1898 IMG_1900 IMG_1908 IMG_1910 IMG_1911 IMG_1915 IMG_1917

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВE

      РАСПОРЕД   ДОПУНСКЕ НАСТАВE

ШКОЛСКА  2015/2016. ГОДИНА

Предметни наставник предмет понедељак уторак среда четвртак петак
М. Николић Ивић српски 7.час/претчас
З.Трмчић српски   7.час/претчас
Н.Трнавац Ћалдовић српски 7.час
Д.Кнежевић српски 7.час/претчас
И. Чукановић српски претчас
В. Бурлић српски претчас
С. Радовић математика 6.час/претчас
М. Минић математика претчас (5.раз.) претчас (7.раз.)
М.Аћимовић математика  7.час/претчас
Ј. Ђаповић математика 7.час/претчас
И. Филиповић математика претчас претчас претчас
 J..Станисављевић  енглески  6.час/претчас
Ј. Благојевић енглески 6.час/претчас
К. Костић енглески 6.час/претчас
М.Јевтић енглески 6.час
Н. Вукић енглески 7.час
Б.Јовичић енглески претчас
В. Лијескић историја 7.час
М. Јевтић историја 7.час
Ј. Кузмић историја
Д. Ристовић географ. 7.час
С. Арсовић географ. 7.час
Г.Анђић географ.
Н. Аћимовић биологија 7.час
Д. Богићевић биологија 7.час
Г.Љубичић биологија 7.час
Б. Арсовић хемија 7.час
М. Главинић хемија 7.час
М. Главинић физика 7.час
Д. Милићевић Тасић физика претчас
В. Брковић физика претчас
Ј.Недић француски 6.час
Н. Луковић француски 6.час/претчас
Н.М.Жеравчић  француски  7.час/претчас

РАСПОРЕД   ДОДАТНЕ НАСТАВE

ШКОЛСКА  2015/2016. ГОДИНА

Предметни наставник предмет понедељак уторак среда четвртак петак
М. Николић Ивић српски 7.час/претчас
З.Трмчић српски  7.час/претчас
Н.Трнавац Ћалдовић српски 7.час
Д.Кнежевић српски 7.час/претчас
И. Чукановић српски 7.час/претчас
В. Бурлић српски претчас
С. Радовић математика 6.час/претчас
М. Минић математика претчас (7.раз.) претчас (5.раз.)
М.Аћимовић математика 7.час/претчас
Ј. Ђаповић математика 7.час/претчас
И. Филиповић математика 6/7.час(пре п.) 7.час(пре п.)
 .Станисављевић

J.
  енглески   6.час/претчас
Ј. Благојевић енглески претчас 7.час
К. Костић енглески 7.час
М.Јевтић енглески 7.час
Н. Вукић енглески 6.час/претчас
Б.Јовичић енглески 7.час
В. Лијескић историја 7.час
М. Јевтић историја 7.час
Ј. Кузмић историја
Д. Ристовић географ. 7.час
С. Арсовић географ. 7.час
Г.Анђић географ.
Н. Аћимовић биологија 6.час/претчас
Д. Богићевић биологија 7.час
Г.Љубичић биологија 7.час
Б. Арсовић хемија 6.час
М. Главинић хемија 7.час
М. Главинић физика 7.час
Д. Милићевић Тасић физика претчас
В. Брковић физика
Ј. Недић француски 7.час
Н. Луковић француски 6.час
НН.М.Жеравч

Безбедност у саобраћају

Ауто Мото Савез Србије – ПЈ Ужице, Полицијска Управа Ужице, Град Ужице, Канцеларија за младе Ужице и Техничка школа „Радоје Љубичић“ су организовали акцију под називом „Недеља безбедности деце у саобраћају“ која  за идеју има едукацију деце везану за безбедност у саобраћају. Наши ученици других, трећих и четвртих разреда су 15.9.2015. учествовали у едукацији и предавањима који су се организовала на градском тргу.

Секције

РЕЦИТАТОРСКО ДРАМСКА СЕКЦИЈА

РУКОВОДИЛАЦ: ИВАНА ЧУКАНОВИЋ

ВРЕМЕ: ПЕТАК 7. ЧАС

pozmaske

ЛИТЕРАРНО НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА

РУКОВОДИЛАЦ:  НАТАША ТРНАВАЦ ЋАЛДОВИЋ

ВРЕМЕ: СРЕДА 7. ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

ПОНЕДЕЉАК ПРЕТЧАС ПОПОДНЕВНА СМЕНА

mikrofono-novinarstvo

БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА

РУКОВОДИЛАЦ:  МИРЈАНА РАДОВАНОВИЋ ПЕЈОВИЋ

ВРЕМЕ: УТОРАК 7. ЧАС

biblioteka

ЛИКОВНА – СТРИП СЕКЦИЈА

РУКОВОДИЛАЦ:  ВЛАДАН САВИЋ

ВРЕМЕ: СРЕДА 7. ЧАС

garfild

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА

РУКОВОДИЛАЦ: ДЕСА БОГИЋЕВИЋ

ВРЕМЕ:  УТОРАК 6. ЧАС

ekoloski-savjeti

ОДБОЈКАШКА СЕКЦИЈА

РУКОВОДИЛАЦ:  АНА ПИНТЕРОВИЋ

ВРЕМЕ:  ПОНЕДЕЉАК ПРЕПОДНЕ 7. ЧАС, СРЕДА ПОПОДНЕ ПРЕДЧАС

преузимање

КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА

РУКОВОДИЛАЦ:  НАТАЛИЈА СРЕТЕНОВИЋ

ВРЕМЕ: ПОНЕДЕЉАК ПРЕПОДНЕ 7. ЧАС, ПОНЕДЕЉАК ПОПОДНЕ ПРЕДЧАС

KOŠ

РУКОМЕТНА СЕКЦИЈА

РУКОВОДИЛАЦ:  ЈЕЛЕНА САВИЋЕВИЋ

ВРЕМЕ:  УТОРАК 7. ЧАС – ПЛАВА СМЕНА; ЧЕТВРТАК 7. ЧАС- ЦРВЕНА СМЕНА

RUK

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА

РУКОВОДИЛАЦ:  МИЛАН ГОЈГИЋ

ВРЕМЕ:  УТОРАК 13 ЧАСОВА

images

МЛАДИ ФИЗИЧАРИ

РУКОВОДИЛАЦ:  ВЕРИЦА БРКОВИЋ

ВРЕМЕ:  СВАКА ДРУГА СРЕДА ОД 12:05 ДО 13:40 (ДВОЧАС)

d1842

ФОЛКЛОР МЛАЂИХ РАЗРЕДА

РУКОВОДИЛАЦ: БРАНИСЛАВ ПАУНОВИЋ

ВРЕМЕ: СВАКИ ДАН ПРЕТЧАС У ПОСЛЕПОДНЕВНОЈ СМЕНИ

images

РАСПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИХ САСТАНАКА И РАЗГОВОРА СА РОДИТЕЉИМА ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА  

     ПЛАВА СМЕНА

Предмет Име и презиме Дан одређен за састанке Време састанка Просторија за састанке
Српски ј. Наташа Трнавац Ћалдовић понедељак вел.одмор   КАБИНЕТ ИЛИУЧИОНИЦА НАСТАВНИКА

 

 

 

    ПРОСТОРИЈА

ПОРЕД

НАСТАВНИЧКЕ

КАНЦЕЛАРИЈЕ

Српски ј. Биљана Аксентијевић четвртак 3.час
Енглески ј. Бранислава Јовичић четвртак вел.одмор
Француски ј. Невена Жеравчић Марковић уторак вел.одмор
Физика Данка Милићевић Тасић четвртак вел.одмор
Математика Момчило Аћимовић понедељак 2.час
Биологија Гордана Љубичић понедељак 3.час
Хемија, физика Мира Главинић среда 4.час
Хемија Брана Арсовић четвртак 3.час
Музичка к. Никола Бошковић   2.час
Физичко в. Јелена Савићевић понедељак 4.час

РАСПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИХ САСТАНАКА И РАЗГОВОРА СА РОДИТЕЉИМА ШКОЛСКА 2015/2016.ГОДИНА     

ЦРВЕНА СМЕНА

Предмет Име и презиме Дан одређен за  састанке Време састанка Просторија за  састанке
Српски ј.  
Енглески ј. Ксенија Костић понедељак вел.одмор   КАБИНЕТ ИЛИ УЧИОНИЦА НАСТАВНИКА

 

 

ПРОСТОРИЈА

ПОРЕД

НАСТАВНИЧКЕ

КАНЦЕЛАРИЈЕ

Француски ј. Наташа Луковић понедељак вел.одмор
 Математика Мирослав Минић уторак 4.час
Физика Верица Брковић понедељак 3.час
Физика Мира Главинић среда 4.час
Хемија Брана Арсовић четвртак 3.час
 ТИО Обрад Тасић петак 5.час
 ТИО Милан Гојгић четвртак 4.час
 Физичко в. Наталија Сретеновић понедељак 2.час
 Ликовна к. Александра Костић четвртак 3.час

 

Чланови Ученичког парламента за 2015/2016. годину

ОДЕЉЕЊЕ ЧЛАНОВИ ПАРЛАМЕНТА
7-1 1.Вања Вуловић

2.Арсеније Недељковић

7-2 1.Марија Маричић

2.Инга Милојевић

7-3 1.Викторија Јовановић

2.Ања Росић

7-4 1.Лазар Јевтић

2.Исидора Мандић

7-5 1.Катарина Поповић

2.Андреја Павловић

7-6 1.Ивана Петронијевић

2.Петар Крстовић

8-1 1.Нина Бошковић

2.Вања Селаковић

8-2 1.Катарина Стокић

2.Јана Станојевић

8-3 1.Магдалена Максимовић

2.Новак Шијакињић

8-4 1.Алекса Јокић

2.Ивана Мутавџић

8-5 1.Матија Танасковић

2.Теодора Трифуновић

8-6 1.Марија Бојовић

2.Вељко Ћурдић

             РАСПОРЕД  ДЕЖУРСТВА  2015-2016.

    ЦРВЕНА  СМЕНА

    ДАНИ КОЛОНА 1 КОЛНА 2 КОЛОНА 3 КОЛОНА 4 КОЛОНА 5
  Уводи ученике пре почетка часова и после великог одмора и дежура за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 3 Уводи ученике пре и после великог одмора и дежура за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 2 Спречава улазак и излазак ученика од V-VIII разреда на улазу бр. 2 у приземљу и дежура за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 2 Уводи ученике пре почетка часова и после великог одмора и дежура за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 2 Дежурају на 3. спрату пре почетка часова, а за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 3
 Понедељак  Мирјана ЈованетићЗоран Антонијевић Ђуровић Драгица Ана ИркићНаталија Сретеновић Симић    Оливера  Момчило Аћимовић
 Уторак  Мирослав МинићМилан Гојгић Поповић Надежда Миланка Николић Ивић Иркић Ана Јелена Ђаповић
 Среда  Марина ЈевтићНадежда Вукић Јеверичић Божана  Зорана Трмчић Љубичић Бранка Верица Брковић
 Четвртак  Данијела КнежевићНаташа Луковић Михаиловић Даница  Марија Јевтић Ђурић Светлана Александра Костић
 Петак  Славољуб АрсовићОбрад Тасић Марић Драгица Лазовић Светлана Ксенија Костић Радибратовић Предраг Деса Богићевић

НАПОМЕНА: За време великог одмора дежурни наставници треба да испрате ученике из школе и изађу у школско двориште, према горе истакнутом распореду.

У случају да ученици не могу бити у дворишту за време великог одмора ( киша, снег и сл. ) па остају у школској згради, дежурни наставници дежурају на месту где су распоређени. За време малих одмора дежурни наставници дежурају испред својих кабинета  ( учионица )

                                                    Директор школе: Ратко Трмчић

             РАСПОРЕД  ДЕЖУРСТВА  2015-2016.

 ПЛАВА  СМЕНА

     ДАНИ КОЛОНА 1 КОЛOНА 2 КОЛОНА 3 КОЛОНА 4 КОЛОНА 5
  Уводи ученике пре почетка часова и после великог одмора и дежура за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 3 Уводи ученике пре и после великог одмора и дежура за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 2 Спречава улазак и излазак ученика од V-VIII разреда на улазу бр. 2 у приземљу и дежура за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 2 Уводи ученике пре почетка часова и после великог одмора и дежура за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 2 Дежурају на 3. спрату пре почетка часова, а за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 3 и уводе ученике испред улаза број 3
 Понедељак  Владан СавићДарко Ристовић Јовичић Нина Гордана Љубичић Велинка Стаматовић Слободанка Радовић
 Уторак  Ива ФилиповићМомчило Аћимовић Инес Делић Виолета Бурлић Бранислав Пауновић Данка Милићевић Тасић
 Среда  Весна ЛијескићЈелена Недић МојсиловићДрагана Јелена Благојевић Радмила Луковић Мира Главинић
 Четвртак  Јелена МаринковићЗорана Трмчић ВасиљевићГвозденија Ивана ЧукановићАна Пинтеровић Славица Калаба БранаАрсовић
 Петак  Никола Бошковић ЂикановићСлађана Јелена Савићевић Љубица Бучевац Наташа Аћимовић

ОВОГОДИШЊА АКЦИЈА ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА НА ПРОМОЦИЈИ ЧИТАЊА И ПИСМЕНОСТИ

ЗАШТО ВОЛИМ ШТО УМЕМ ДА ЧИТАМ И ПИШЕМ

 Преко 40 година УНЕСКО слави Међународни дан писмености,

 1. септембра, подсећајући међународну заједницу да је писменост људско право и основа свог учења. Библиотекари наше школе на почетку нове школске године желе зато посебно да истакну значај читања и писмености за друштво и сваког појединца.

Писменост је право по себи, али и механизам за остварење других људских права. Писменост утиче на наше самопоуздање, оснажује нас, ослобађа нашу креативност. Подизање нивоа писмености утиче на целокупни развој: писмени родитељи шаљу своју децу у школу; писмени људи имају веће образовне могућности; писмена друштва развијају се брже.

Током овогодишње Недеље писмености, 8.-17. септембра 2015. године наши библиотекари желе да реализују акцију Налепите стикер и кажите: Зашто волим што умем да читам и пишем.

Испред школске библиотеке налазе се панои на које ученици могу залепити своје поруке и рећи нам због чега највише воле што умеју да читају и пишу.

Запамтимо, све наше образовне могућности зависе од писмености. Писменост је основа за живот, за целоживотно учење, веће благостање и знање.

                                                                              Школски библиотекари

IMG_1895 IMG_1876 IMG_1877 IMG_1878 IMG_1879 IMG_1880 IMG_1881 IMG_1882 IMG_1883 IMG_1884 IMG_1885 IMG_1886 IMG_1887 IMG_1888 IMG_1889 IMG_1890 IMG_1891 IMG_1892 IMG_1893 IMG_1894