Mesečne arhive: novembar 2018

Занимљиве радионице за предшколце

Поводом Дечије недеље и предшколске групе наше школе са својим васпитачицама и школским библиотекарима имале су занимљиве радионице на Дечијем одељењу Народне библиотеке Ужице. Предшколци су се дружили са библиотекарима, са мацом и совом, били креативни, и постали најмлађи корисници библиотеке.

Књижевно вече поводим Дечије недеље

Поводом Дечије недеље 5.10.2018. у 19 часова одржано је књижевно вече ученика наше школе од IV до VIII разреда. Вече је прошло у пријатном дружењу и пажљивом слушању песама и састава ученика на тему „Моје право да живим срећно и здраво без насиља.“

Поред стихова и прозе, певало се и свирало, а Надежда из VII 5, својим гласом и песмом, изазвала је највише аплауза.

Обавештење

Према Школском календару за текућу годину, петак, 9.11.2018. и понедељак, 12.11.2018. су нерадни дани за ученике. Настава почиње у уторак, 13.11.2018.  са следећим распоредом:црвена смена – преподне, а плава смена – после подне.

Директор школе

Ратко Трмчић

 

      Корак по корак за школске библотекаре

     Народна библотека Ужице покренула је електронски стручни часопис „Корак библотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност“ 2016. године поводом јубилеја – 160 година од оснивања Читалишта у Ужицу. Часопис излази једном годишње и објављује оригиналне, необјављене радове из културне историје Златиборског региона, као и радове из библиотечке теорије и праксе.

Часопис има следеће рубрике: Из прошлости – радови из историје библиотекарства и културне историје; Истраживања – истраживачки радови из библиотекарства; Библиографија – библиографије и библиографска истраживања; Савремени токови радови из области савремених библиотечких услуга, програми и пројекти у библиотекарству, примери добре праксе и сл; Преводи – стручних радова, стандарда, смерница и других докумената; Прикази – прикази стручних монографија и часописа.

У оба броја часописа „Корак библотеке“ школски библиотекари Мирјана Радовановић Пејовић и Ана Дуковић и професор енглеског језика Марина Јевтић у рубрици часописа „Савремени токови“ имале су запажене радове.

У првом броју часописа из 2016. у раду „Заједно се боље учи – школска библиотека без зидова“ изложиле су како се савремено и функционално извођење наставе, уз ангажовање школског библиотекара, може одвијати у музејима, галеријама, архивима, као и јавним библиотекама, кроз примену истраживачке наставе. Приказале су активност групе наставника и школских библиотекара поводом  изложбе ,,Личности и потписи: Аутографи познатих личности на документима архива Југославије“, која је била реализована у Историјском архиву Ужице током месеца октобра 2014. г. Иначе, рад са истим насловом био је увршћен  и у програм скупа „Покажи што знаш – Фестивал књижничарства 2“ у Сиску, Република Хрватска, 6-7. октобар 2015. године, где се потврдђује како развијање позитивног односа према баштини и њеном значају доприноси да настава буде занимљива и како школски библиотекари могу активно да утичу на формирање личног и културног идентитета ученика.

У другом броју часописа из 2017. у раду „Књига као уточиште, школска библиотека као превенција: примена библиотерапије у библиотеци основне школе“ ауторке су приказале један део активности библиотекара у школи са ученицима III и IV разреда. Школски библиотекари, коришћењем читања на креативан начин, утичу на њихово стицање знања, схватање и разумевање одређених ситуација и проблема како би боље упознали свет који нас окружује, али и саме себе. Наглашавајући да школа поред образовне улоге има и васпитну компоненту, разматрају како школски библиотекар може да користи књижевна дела у превенцији негативних појава у понашању ученика и како својим васпитним радом, кроз ваннаставне активности, утиче на развој толеранције, као и на формирање и развој личности код ученика.

Цео часопис као и појединачни радови могу се погледати или преузети са сајта Народне библиотеке Ужице.

Школски библиотекар има посебно место и нарочиту улогу у образовно-васпитном систему – обогаћује образовно-васпитну праксу својим непосредним радом са ученицима, наставницима, стручним сарадницима, родитељима и другима, а ауторке ових радова представљају поједине сегменте делокруга свог рада, желећи да покажу широј јавности, како својим методама рада школски библиотекар устрајно тежи да ученици, али и остали актери школског живота, препознају школску библиотеку као место за квалитетно провођење слободног времена.

                                                    Мирјана Р. Пејовић, Ана Дуковић

2PL i SM korak_biblioteke_2naslovna_m PL i SM