Mesečne arhive: jun 2023

Ученици 4-2 одељења су са учитељицом Мирјаном Максимовић у оквиру слободних активности, а на позив свог друга Кристиана Ђурића и његових родитеља, посетили Парк дечје радости Бели јелен, 20.6.2023.године. Гостујући у парку уживали су на ваздушној трамполини, опробали своје вештине луком и стрелом, возили се на жичари, играли стони тенис, одбојку на песку, возили БЕРГ формулу на педале… И овог пута ученици су показали право, искрено и лепо другарство.

„ФИГУРА ЖЕНЕ У ГУСЛАРСТВУ – СТЕВАНИЈА ЈЕДНАКА МЕЂУ ЊИМА“

Удружење за очување гуслара и традиционалног певања „Право у жицу“ организовало је у суботу, 24. јуна, у Градском културном центру у Ужицу вече гуслања и традиционалног певања. Концерт је реализован у форми етномјузикла, а публика је могла да чује изведбе чувених гуслара и гусларки данашњице, као и етнопојце и мушке и женске дуете. Публика је могла да ужива у програму који је био инспирисан нашим гусларкама, али и свим другим незаборављеним женама које су оставиле трага у нашој култури и традицији. Једна од њих је и Стеванија Драгашевић, прва гусларка нашег краја.У оквиру овог пројекта расписан је ликовни и литерарни конкурс за ученике основних и средњих школа на тему „Фигура жене у гусларству – Стеванија једнака међу њима“. 

Ученици наше школе учествовали су у литерарном и у ликовном конкурсу и освојили следеће награде.

*Литерарни конкурс:

1. Ема Аксентијевић, 3.разред, 1.место

2. Миа Алексић, 6.разред, 2.место

3. Николина Лазовић, 6.разред, 3.место

4. Дуња Јовановић, 6.разред, 4.место

5. Алесандра Мутавџић, 6.разред, 5.место

*Ликовни конкурс:

-Млађи узраст

1. Вања Секулић, 3.разред, 2.место

2. Сунчица Богдановић, 3.разред, 3.место

3. Дуња Димитријевић, 3.разред, 3.место

-Старији узраст:

1. Николина Лазовић, 6.разред, 1.место

2. Маша Оташевић, 6.разред, 3.место

Честитамо нашим ученицама! 

ПОСЕБАН, ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШЕГ ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ВЕЉКА МАРИНКОВИЋА

Упознајте се са једним од вероватно најлепших пројеката за основце ове године – Generacije.Info 

Инфо портал за промовисање образовања, конкретног знања и здравих такмичења.

Оригиналан пилот пројекат какав до сада вероватно нисте видели.

Матуранти основних школа Марта Тодоровић (https://generacije.info/gen-2008/marta-todorovic/) и Вељко Маринковић (https://generacije.info/gen-2008/Veljko-Marinkovic/) из Ужица препознати су у најуспешнијим одељењима Србије које чине по 12 ученица и 12 ученика са територије целе Србије.

То су уједно најпрестижније декорације у оквиру овог пилот пројекта.

ДАН ДИПЛОМА

Свечано, у присуству великог броја ученика, наставника и родитеља честитали смо најбољима, ђаку генерације ВЕЉКУ МАРИНКОВИЋУ, спортисти генерације АНДРЕЈУ МАКСИМОВИЋУ, носиоцима Вукових диплома, добитницима дипломе „Доситеј Обрадовић“, учесницима и освајачима награда на републичким такмичењима, најпосвећенијем члану библиотечке секције, учитељима и наставницима најуспешнијих ученика такмичара.

Дан диплома – дан за памћење!

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

      Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих.

–          Завршни испит ученици осмог разреда полажу три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег дана тест из предмета који су ученици одабрали, односно тест из биологије, географије, историје, физике или хемије (у даљем тексту: изабраног предмета).

–          Завршни испит за полазнике ФООО  организује се у једном дану, полагањем једногобједињеног теста.

–          Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

–          Испит сва три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.

–          Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 8 часова сва три дана одржавања испита и понесу са собом ђачку књижицу.

–          Идентификациону налепницу – Образац 41 ученик доноси у складу са одлуком председника школске комисије, односно директора школе, о чему их обавештава одељењски старешина.

–          Школа обезбеђује по две плаве хемијске оловке за сваког ученика.

–          На тест из српског, односно матерњег језика и на тест из изабраног предмета ученици треба да понесу и графитну оловку  и гумицу.

–          На тест из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар.

–          Ученици се распоређују у простор за полагање, односно у учионице према утврђеном Једниственом списку ученика (редни број са списка одговара броју места за полагање – означеном на клупи).Уз редни број ученика наведен је и назив изабраног предмета за који се ученик определио и који полаже трећег дана.

Опште напомене

–          Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком или хемијском оловком друге боје, осим плаве, неће признавати при бодовању.Употреба хемијске оловке тзв.пиши-бришиније дозвољена (мастило ове оловке је нестабилно при загревању, што приликом скенирања тестова за прегледање може да доведе до нестајања записа).

–          На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, паметних сатова, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.

–          Пре уласка ученика у просторију/учионицу у којој полажу завршни испит, на посебно одређеном месту, ученици одлажу своје торбе, искључене мобилне телефоне, паметне сатове, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим дозвољеног прибора за рад (у зависности од теста који се полаже) и воде/освежавајућег напитка;

–          На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

–          Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.

–          Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова.

–          Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

–          После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником и право приговора првостепеној комисији за приговоре уколико сматрају да су оштећени.

–          Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања. 

–          Остваривање права на увид у тест и приговор може се обавити електронским путем на јавном порталу Моја средња школаhttps://mojasrednjaskola.gov.rs, у складу са упутством на омотници теста – Примерак за ученика или непосредно у простору школе.

–          Тестови који су састављени у школи (ИОП 2 тестови) и тестови за полазнике ФООО, прегледају се ручно и увид у остварене бодове по задатку, као и приговор на резултате се може обавити само у школи. Остварени збирни резултати за ове тестове такође су доступни на порталу Моја средња школа.

–          Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитањуутврђено је да  у укупом броју од  највише 40 бодова на завршном испиту, удео појединачних тестова је:највише 14 бодова из српског, односно матерњег језика, највише 14 бодова из математике и највише 12 бодова на тесту из изабраног предмета.

–          На сваком појединачном тесту максималан резултат је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

–          Бодови које је ученик остварио за упис у средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи коефицијентом 0,7, а резултат постигнут на тесту из изабраног предмета множи са коефицијентом 0,6.

–          Формула за израчунавање броја бодова које ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту је:

Формула за израчунавање броја бодова које ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,7∙ СЈ + 0,7 ∙ МА + 0,6 ∙ ИТ

VI – општи успех на крају VI разреда

VII – општи успех на крају VII разреда

VIII – општи успех на крају VIII разреда

СЈ – резултат на тесту из српског/матерњег језика

МА – резултат на тесту из математике

ИТ – резултат на изабраном тесту

Формула за израчунавање броја бодова који полазник (ФООО) има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

Укупан број бодова за упис =  ( VI + VII + VIII) ∙ 4 + ЈТ (ЗСЈ +  ЗМА + ЗИТ)

 VI – општи успех на крају VI разреда

 VII – општи успех на крају VII разреда

 VIII – општи успех на крају VIII разреда

 ЈТ (ЗСЈ + ЗМА + ЗИТ) – резултат јединственог теста (задаци из српког/матерњег језика, задаци из математике и задаци других предмета који су обухваћени тестом).

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике да:

–          Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.

–          Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу, као и идентификациону налепницу (Образац 41), уколико се ова документа не чувају у школи.

–          У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања. 

МУЗИКА И ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ ПОРТУГАЛИЈЕ, СРБИЈЕ, ЛЕТОНИЈЕ И СЛОВЕНИЈЕ

Слободне активности ученика

Инспирисани недавним дружењем са другарима из Португалије, Летоније и Словеније у оквиру Еразмус пројекта “ Културна баштина у модерном окружењу“ , слушали смо музику и играли  традиционалне игре наше и држава учесница.

ИЗЛОЖБА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА

Слободне активности ученика

Данас је школа била место где су се, на изложби, окупили кућни љубимци и њихови поносни власници. Сви учесници добили су дипломе за запажено учешће, а три првопласирана, по избору жирија, посебне дипломе. Жири су сачињавали представници Ученичког парламента и Дуња Марковић, ћерка наше драге колегинице СОЊЕ ХРИСТОВСКИ која је била иницијатор и први организатор Изложбе кућних љубимаца у ОШ “ Душан Јерковић“.