ЧИТАЛАЧКИ УСПЕСИ – ПОДСТИЦАЊЕ ЧИТАЊА

Крајем децембра 2021. године започет је школски пројекат „Читалачки успеси“, а 8. јуна 2022. састали смо се да још једном заједнички разговарамо и популаризујемо вредности књиге и читања.

Завршни час је протекао у живом разговору, ученици су на креативан начин усвојили нова знања и приказали прочитана дела друговима, наставницима и библиотекарима. Након разговора о важности читања, ученици су говорили о изабраним делима која су читали, али и својим омиљеним књигама. Показивали су се дневници читања, презентације, илустрације. Ученици су се укључивали у разговор, износили своје мишљење, постављали питања једни другима

Током представљања свог рада ученици су повезивали знања из различитих области знања и развијали бројне међупредметне компетенције: компетенције за учење, сарадњу, рад са подацима, естетичке, дигиталне. На овај начин ученици се навикавају и на критичко вредновање свог и туђег рада.

Ова читалачка активност допринела је развијању и продубљивању ученичког начина размишљања, као и способности да се суоче са реалним и важним животним ситуацијама.

Допринели смо развијању креативности код ученика, оспособљавању ученика за самосталан приступ наставној теми. Ученици су подстакнути да слободно исказују своје ставове, дискутују а уче се да размишљају о прочитаној књизи на другачији начин него што је то уобичајено на часовима.

Носиоци активности били су професори српског језика и школски библиотекари. Главни мотив за овако организовање активности лежи у убеђењу да се са мало труда може ангажовати велики број ученика као активних учесника у развијању навика активног читања текста, тражењу, проналажењу, разумевању чињеница и симбола у тексту као и у извођењу аргумантованих закључака. Тиме ученици развијају љубав према књижевности, изграђују самостално размишљање и потврђују се као креативне личности.

Неговање језичке културе (усменог и писменог изражавања ученика) и култура разговора и узајамно поштовање су битни за све аспекте развоја младих личности, а култура читања одувек је отварала нове видике.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *