РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТОЛНИХ ЗАДАТАКА

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 23. 25. 34. 37.
Енглески језик 26. 31. 36.
Француски језик 27. 35.
Историја
Географија
Физика
Математика 23. 27. 31. 35.
Биологија 28. 36.
Хемија

РАЗРЕД: V-1

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 26. 28. 35. 37.
Енглески језик 27. 31. 37.
Француски језик 26. 34.
Историја 25.
Географија 25.
Физика
Математика 23 27. 31. 35.
Биологија 28. 36.
Хемија

РАЗРЕД: V-2

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 27. 29. 35. 37.
Енглески језик 26. 31. 37.
Француски језик 34.
Историја
Географија 25. 34.
Физика
Математика 27. 31. 35.
Биологија 28. 36.
Хемија

РАЗРЕД:V-3

 

 

ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2015-2016. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 23. 25. 34. 37.
Енглески језик 27. 32. 37.
Француски језик 28. 36.
Историја
Географија
Физика
Математика 23. 27. 31. 35.
Биологија 28. 36.
Хемија

РАЗРЕД: V-4

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 27. 29. 35. 37.
Енглески језик 25. 31. 37.
Француски језик 28. 34.
Историја
Географија 29. 38.
Физика
Математика 23. 27. 31. 35.
Биологија 28. 36.
Хемија

РАЗРЕД: V-5

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик
Енглески језик
Француски језик
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија

РАЗРЕД:                           ЛЕГЕНДА: П – ПИСМЕНИ     К – КОНТРОЛНИ

 

 

             РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТОЛНИХ ЗАДАТАКА

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 27. 30. 35. 38.
Енглески језик 28. 25. 36.
Француски језик 26. 34.
Историја
Географија
Физика 25. 32. 39.
Математика 27. 30. 34. 38.
Биологија 26. 33.
Хемија

РАЗРЕД: VI-1

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 27. 30. 35. 38.
Енглески језик 25. 29. 35.
Француски језик 26. 31.
Историја
Географија
Физика 25. 32. 39.
Математика 27. 30. 34. 38.
Биологија 26. 34.
Хемија

РАЗРЕД: VI-2

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 27. 30. 35. 38.
Енглески језик 28. 32. 36.
Француски језик 26. 31.
Историја
Географија
Физика 25. 32. 39.
Математика 27. 30. 34. 38.
Биологија 26. 34.
Хемија

РАЗРЕД: VI-3

 

 

ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2015-2016. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 28. 30. 35. 38.
Енглески језик 28. 25. 35.
Француски језик 26. 32.
Историја
Географија 32.
Физика 24. 31.
Математика 29. 27. 34. 37.
Биологија 27. 34.
Хемија

РАЗРЕД: VI-4

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 28. 30. 35. 38.
Енглески језик 25. 29. 36.
Француски језик 26. 32.
Историја
Географија 32.
Физика 24. 31.
Математика 27. 30. 34. 38.
Биологија 34.
Хемија

РАЗРЕД: VI-5

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 26. 29. 36. 37.
Енглески језик 25. 29. 36.
Француски језик 25. 32.
Историја
Географија 32.
Физика 24. 31.
Математика 27. 30. 34. 38.
Биологија 27. 34.
Хемија

РАЗРЕД: VI-6              ЛЕГЕНДА: П – ПИСМЕНИ     К – КОНТРОЛНИ

 

 

              РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТОЛНИХ ЗАДАТАКА

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 26. 29. 35. 37.
Енглески језик 27. 32.
Француски језик 27. 35.
Историја
Географија 33.
Физика 25. 34.
Математика 26. 31. 36. 38.
Биологија 25. 34.
Хемија 28. 37.

РАЗРЕД: VII-1

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 26. 28. 35. 37.
Енглески језик 29. 34.
Француски језик 27. 36.
Историја
Географија 33.
Физика 25. 34.
Математика 26. 31. 35. 38.
Биологија 25. 37.
Хемија 27. 36.

РАЗРЕД: VII-2

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 26. 28. 35. 37.
Енглески језик 29. 34.
Француски језик 28. 35.
Историја
Географија 33.
Физика 27. 36.
Математика 26. 31. 36. 38.
Биологија 25. 34.
Хемија 27. 37.

РАЗРЕД: VII-3

 

 

ЗА ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2013-2014. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 27. 28. 36. 38.
Енглески језик 28. 33.
Француски језик 26. 36.
Историја
Географија
Физика 27. 34. 39.
Математика 26. 31. 35. 38.
Биологија 25. 34.
Хемија 25. 35.

РАЗРЕД: VII-4

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 26. 29. 36. 37.
Енглески језик 29. 35.
Француски језик 27. 34.
Историја
Географија
Физика 26. 36.
Математика
Биологија 25. 34.
Хемија 27. 35.

РАЗРЕД: VII-5

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 26. 29. 36. 37.
Енглески језик 25. 34.
Француски језик 27. 35.
Историја
Географија
Физика 28. 36.
Математика 26. 33.
Биологија 25. 34.
Хемија 27. 35.

РАЗРЕД: VII-6            ЛЕГЕНДА: П – ПИСМЕНИ     К – КОНТРОЛНИ

 

 

              РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТОЛНИХ ЗАДАТАКА

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 25. 29. 33. 35.
Енглески језик 26. 32.
Француски језик 28. 35.
Историја
Географија
Физика 27.
Математика 24. 28. 31. 36.
Биологија 29. 34.
Хемија 25. 34.

РАЗРЕД: VIII-1

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 26. 24. 32. 35.
Енглески језик 25. 31.
Француски језик 27. 35.
Историја
Географија
Физика 28. 36.
Математика 27. 24. 31. 36.
Биологија 28. 34.
Хемија 25. 34.

РАЗРЕД: VIII-2

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 25. 26. 33. 35.
Енглески језик 24. 31.
Француски језик 28. 34.
Историја
Географија 33.
Физика 28.
Математика 24. 27. 30. 36.
Биологија 27. 34.
Хемија 25. 35.

РАЗРЕД: VIII-3

 

 

ЗА   ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2015-2016. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 25. 29. 33. 35.
Енглески језик 24. 31.
Француски језик 34.
Историја
Географија 33.
Физика 28.
Математика 23. 27. 30. 35.
Биологија 27. 34.
Хемија 25. 30.

РАЗРЕД: VIII-4

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 25. 26. 34. 35.
Енглески језик 25. 32.
Француски језик 28. 35.
Историја
Географија 33.
Физика 28.
Математика 24. 27. 30. 36.
Биологија 27. 34.
Хемија 26. 33.

РАЗРЕД: VIII-5

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 25. 29. 33. 35.
Енглески езикј 25. 34.
Француски језик 28. 35.
Историја
Географија
Физика 27.
Математика 24. 28. 31. 36.
Биологија 27. 33.
Хемија 29. 34.

РАЗРЕД: VIII-6           ЛЕГЕНДА: П – ПИСМЕНИ     К – К

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *