За безбеднију школу

IMG_8389 IMG_8390 IMG_8391 IMG_8392 IMG_8393 IMG_8394 IMG_8395 IMG_8396 IMG_8397 IMG_8398 IMG_8400 IMG_8401 IMG_8402 IMG_8403 IMG_8404 IMG_8405 IMG_8406 IMG_8408 IMG_8409 IMG_8410 IMG_8411 IMG_8412 IMG_8413

Заштита од пожара је једна од најважнијих мера у свакој средини, па и у школи. Предавања за запослене, основну обуку из области заштите од пожара, теоријски и практично, у периоду од 13. до 22. фебруара 2017. године, одржала је учитељица Мирјана Максимовић, лице задужено за противпожарну заштиту, дугогодишња чланица Добровољног ватрогасног друштва Ужице. Одржана је обука запослених школе у активирању и  руковању противпожарним апаратима, а запослени су упознати и са поступцима у случају избијања пожара.

Подсетили смо се и обновили знања о начинима локализовања и гашења пожара, о местима где се налазе уређаји, опрема и средства намењена за гашење пожара. Такође смо се преслишали и на који начин запослени могу пружити адекватну прву помоћ и како да помогну повређеним лицима у случају пожара.

Сви запослени упознати су са  планом евакуације, као и местима где се налазе  ватрогасни апарати и хидранти који се увек одржавају у исправном стању, о чему се редовно води евиденција. Извршена је и провера знања запослених .

У нашој школи редовно се контролишу рад, функционисање и исправност уређаја, апарата, инсталација и других средстава рада и  сваки квар или неисправност се одмах пријави. Заштита од пожара је континуирани процес који се мора обављати непрекидно како применом нових, тако и одржавањем постојећих мера заштите од пожара, наравно, у циљу што веће безбедности свих ученика и радника школе и повећања сигурности.

Поред противпожарне заштите у школи се спроводе мере заштите за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа, као и мере безбедности и заштите на раду.

                                                        Мирјана Радовановић Пејовић, Ана Дуковић

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *