УПИС УЧЕНИКА

Поштовани родитељи/старатељи

Упис деце у први разред  вршиће се  од  2. априла до 31. маја 2018. године. Родитељи су дужни да упишу своје дете у основну школу уколико оно до почетка школске године има најмање шест и по, а  највише седам и по година. У први разред школске 2018/2019. годину уписују  се деца рођена у периоду од 01.03.2011. до 28.02.2012. године. Уписна процедура обављаће  се у складу са свим законима Републике Србије. Документа која се подносе за упис у први разред:

– Извод из матичне књиге рођених ;

– Потврда лекара да  је дете способно за редовну  наставу ;

– Уверење о пребивалишту;

– Уверење о завршеном припремном предшколском програму ( добија се у вртићу или у  школи и може се накнадно доставити).

Упис деце у   припремни предшколски програм вршиће се  од  2. априла до 31. августа 2018. године. У припремни предшколски програм уписују се деца рођена у периоду од 01.03.2012. до 28.02.2013. године.

Документа која се подносе за упис у припремни предшколски програм:

–  Извод из матичне књиге рођених ;

–  Потврда лекара да  је дете способно за редовну  наставу ;

–  Уверење о пребивалишту

СВИМ   БУДУЋИМ   ПРВАЦИМА И  ПРЕДШКОЛЦИМА  ЖЕЛИМО СРЕЋАН ПОЧЕТАК   И   ПУНО   УСПЕХА!                                                                 

 lalala

Полазници  продуженог боравка укључују се у продужени боравак на основу захтева родитеља.

Предност при упису у продужени боравак имају:

 1. Деца из друштвено осетљивих група и то
 • Деца жртве насиља у породици
 • Деца из породица које користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања
 • Деца самохраних родитеља
 • Деца из социјално нестимулативних средина
 • Деца са сметњама у психофизичком развоју
 • Деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју
 • Деца тешко оболелих родитеља
 • Деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица
 • Деца предложена од стране центра за социјални рад
 • Деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој
 1. Деца запослених родитеља и редовних студената
 2. Деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици
 3. Деца која станују на удаљености већој од 3 км од школе
 4. Остала деца

Уколико има више заинтересованих ученика који испуњавају један од наведених критеријума предност имају ученици из породица с више деце који се редовно школују.

Заинтересовани родитељи одговарајућим исправама доказују да испуњавају неки од наведених критеријума.

Попуњен захтев и потребна документа доставити секретару школе до 31. маја 2018. године.

                                                                                               ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

                                                                                               РАТКО ТРМЧИЋ

download (1)

                                                     

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *