Професионална оријентација

 У оквиру пројекта програма професионалне оријентације основни циљ је развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да планирају каријеру и укључе се у свет рада. Програм се заснива на петофазном динамичном процесном моделу професионалне оријентације, који води младу особу до избора занимања и активног планирања каријере, кроз пет модула/фаза:
1. Самоспознаја – млади кроз радионице, тестове, интроспекцију и саветовање препознају своје таленте, интересовања, вредности, склоности и могућности;
2. Информисање о занимањима и каријери – млади истражују свет занимања и професија, која су знања, вештине и особине потребне за успешно бављење занимањем, какве могућности постоје на тржишту рада;
3. Упознавање са путевима образовања – млади се упознају са могућностима за школовање – школама, факултетима и другим образовним установама и сазнају како изгледа школовање за њихово жељено занимање;
4. Реални сусрети са светом рада – млади се упознају са представницима жељених занимања и радним окружењем, испробавају поједине радне задатке и распитују се о занимањима и потребном школовању;
5. Доношење одлуке о избору школе и занимања – млади боље познају себе, имају потребне информације и сигурнији су у доношењу одлука.

Поред радионица које реализују одељењске старешине седмих и осмих разреда, психолог школе врши професионалну оријентацију, која  је низ активности које психолог предузима да би стекао увид у способности ученика/це, особине личности, интересовања и склоности, те да би након тих информација могао дати препоруку и савет везан за даље професионално усмеравање. Ове информације психолог прикупља путем интервјуа са учеником/цом, као и применом различитих тестова.

Зашто је потребно испитати способности путем тестова?

Свако занимање или образовни профил захтева поседовање одређених способности. Бити по занимању економиста или уписати образовни профил економског техничара или дипломираног економисте захтева изражене нумеричке (бројчане) способности, способности управљања и организовања података и информација, комуникацијске способности и сл. Занимања попут техничара пејзажне архитектуре или архитекте захтевају изражене способности просторне оријентације, перцепције, способност визуелног и естетског организовања и сл.

Да би занимање било адекватно за тебе, твоје способности треба да се „поклопе“ са способностима које захтева то одређено занимање. Уколико то није случај, занимање или образовни профил биће изразито стресно искуство које ће из дана у дан подстицати незадовољство и стрес.

Зашто је потребно испитати особине личности путем тестова?

Свако занимање захтева одређене особине личности. Тако нпр. медицинска занимања захтевају стрпљење, пријатност и љубазност у опхођењу са људима, саосећање и сл.; послови трговца или комерцијалисте захтевају услужност, убедљивост, пријатност у опхођењу са људима. Ако смо по природи ћутљиви и мирнији, ситуације у којима треба убеђивати људе, причати са њима, показати иницијативу и сл. биће за нас врло стресне и тешке. Ако смо по природи динамични, причљиви, пуни енергије седење у канцеларији пуној папира и пратећи административни послови биће нам монотони, досадни и врло исцрпљујући.
Да би занимање било адекватно за тебе, твоје особине личности требале би се „поклопити“ са очекиваним начином понашања које захтева то одређено занимање.

Зашто је потребно испитати интересовања путем тестова?

Људе интересују различите ствари у животу. За некога најатрактивнији посао подразумева седење у канцеларији, рад са документима и папирима. За другу особу најатрактивнији посао подразумева рад на терену, контакте са људима, уговарање послова и бројне састанке.
Склоности и интересовања разликују се од човека до човека. Уколико занимање не укључује посао који те интересује, који волиш и радиш са ентузијазмом, осам часова радног времена представљаће ти присилу и мучну обавезу коју ћеш механички одрађивати, а тада ћеш највероватније имати и проблема са радном ефикасношћу, шефом и сл.
Да би занимање било адекватно за тебе, твоја интересовања и склоности ка одређеној врсти послова требале би се „поклопити“ са очекиваном врстом послова и задатака које то одређено занимање подразумева.

Зашто је још важна професионална оријентација и помоћ психолога?

Занимања често бирамо из потпуно погрешних побуда. Желиш да постанеш трговац или фризер на наговор пријатеља или родитеља, због тога што ти је та школа била најлакша или најближа, због тога што су њу уписали и твоји пријатељима из разреда…или, имаш представу да је јако интересантно бити адвокат, а онда током школовања схватиш да те учење закона и прописа апсолутно не занима. Грешака је јако много, неке можемо исправити, неке не.
Да бисмо предупредили грешке и смањили ризике, потребно је проверити да ли си на добром путу при доношењу одлуке о избору занимања.

Колико траје процес професионалне оријентације?

Процес професионалне оријентације обухвата у нашој школи колективно тестирање сваког одељења осмог разреда појединачно, применом тестова способности, личности и професионалних интересовања чиме се  добијају одређене информације које дају слику о томе шта је најадекватније занимање, образовни профил, односно, област којом би се особа могла и требала бавити. На другом састанку са психологом, психолог, након интервјуа са учеником даје препоруку, односно, неколико адекватних професионалних алтернатива и у усменој  форми их саопштава.

Водич за основце за избор занимања

Сајтови на којима можете наћи линкове до жељених средњих школа 

Путоказ за избор занимања – и родитељи се питају

Описи одређених занимања

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *