Ритам рада

 

Распоред смена: Ритам промене смена обавља се седмично.

У плавој смени радиће следећа одељења:

V2,4,5 ;   VI2,3, 4; VII3 ,5 ; VIII 1,4,6  ,  и сва одељења првог и трећег разреда   и две групе предшколског одељења.

У црвеној смени радиће следећа одељења:

V 1, 3;VI1,5; VII 1,2,4,VIII 1 ,4 ,6 ; и по пет одељења другог  и четвртог разреда,  и једна  предшколска група  и две групе продуженог боравка.

Претчас почиње у 13.05 часова.

Распоред коришћења простора:сва одељења млађих разреда користиће учионице приземљу бр.2,3,4 и учионице на првом спрату и то учионице бр.9,10,11,12,14,15,16, а старији разреди користиће специјализоване учионице и учионицу бр.1 ,  кабинете у приземљу и учионице  на другом и трећем спрату. У учионици број 13 и једној просторији предшколског  организоваће се активности продуженог боравка.

 

ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
I час 730-815 1400-1445
II час 820-905 1450-1535
III час 935-1020 1605-1650
IV час 1025-1110 1655-1740
V час 1115-1200 1745-1830
VI час 1205-1250 1835-1920
VII час 1255-1340 1925-2015

skolski-kalendar-osnovne-2019-2020