Ритам рада

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. годину

ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
I час 730-815 1400-1445
II час 820-905 1450-1535
III час 935-1020 1605-1650
IV час 1025-1110 1655-1740
V час 1115-1200 1745-1830
VI час 1205-1250 1835-1920
VII час 1255-1340 1925-2015