Ритам рада

Распоред смена: Ритам промене смена обавља се седмично.

У плавој смени радиће следећа одељења:

V1, V3, V4; VI1, VI3, VI4; VII2, VII4; VIII2, VIII5; по пет одељења првог и трећег разреда и једна предшколска група.

У црвеној смени радиће следећа одељења:

V2, V5; VI2, VI5; VII1, VII3, VII5; VIII1, VIII3, VIII4; по пет одељења другог и четвртог разреда; једна предшколска група и две групе продуженог боравка.

Претчас почиње у 13.05 часова.

Распоред коришћења простора:сва одељења млађих разреда користиће учионице приземљу бр. 2, 3, 4 и учионице на првом спрату и то учионице бр. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, а старији разреди користиће специјализоване учионице и учионицу бр. 1,  кабинете у приземљу и учионице  на другом и трећем спрату. У учионици број 13 и једној просторији предшколског  организоваће се активности продуженог боравка.

 

ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
I час 730-815 1400-1445
II час 820-905 1450-1535
III час 935-1020 1605-1650
IV час 1025-1110 1655-1740
V час 1115-1200 1745-1830
VI час 1205-1250 1835-1920
VII час 1255-1340 1925-2015