Стручни сарадници

ДИВНА МАРКОВИЋ-ПЕДАГОГ

Радно време:

Преподневна смена: 8-14 сати

Поподневна смена: 12-18 сати

Од 30.11.2020.године педагог ради у преподневној смени до краја првог полугодишта

pedagog@dusanjerkovic.edu.rs

MAРИJA СТОЈАНИЋ-ЛОГОПЕД

Радно време: понедељак, уторак,  среда     7:30-13:30ч

МИРЈАНА РАДОВАНОВИЋ ПЕЈОВИЋ-БИБЛИОТЕКАР

Од 30.11.2020.године библиотекари раде у преподневној смени до краја првог полугодишта

АНА ДУКОВИЋ-БИБЛИОТЕКАР

biblioteka.djerkovic@gmail.com

АЛЕКСАНДРА САВИЋ – ПСИХОЛОГ 

psiholog@dusanjerkovic.edu.rs

Радно време:

Преподневна смена: 8-14 сати

Поподневна смена: 12-18 сати

Од 30.11.2020.године психолог ради у преподневној смени до краја првог полугодишта