Стручни сарадници

ДИВНА МАРКОВИЋ-ПЕДАГОГ

радно време:    У недељи од 01.09. до 04.09. 2020.

Уторак, среда – ПОПОДНЕВНА СМЕНА
Четвртак, петак – ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

У недељи од 07.09. до 11.09. 2020.

Понедељак, уторак, среда – ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА
Четвртак, петак – ПОПОДНЕВНА СМЕНА

pedagog@dusanjerkovic.edu.rs

MAРИJA СТОЈАНИЋ-ЛОГОПЕД

Радно време: понедељак, уторак,  среда     7:30-13:30ч

МИРЈАНА РАДОВАНОВИЋ ПЕЈОВИЋ-БИБЛИОТЕКАР

Радно време: понедељак, уторак, среда: 9-15 ч

четвртак, петак: 12-18 ч

АНА ДУКОВИЋ-БИБЛИОТЕКАР

biblioteka.djerkovic@gmail.com

АЛЕКСАНДРА САВИЋ – ПСИХОЛОГ 

psiholog@dusanjerkovic.edu.rs

Радно време:   У недељи од 01.09. до 04.09. 2020.

Уторак, среда – ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

Четвртак, петак – ПОПОДНЕВНА СМЕНА

У недељи од 07.09. до 11.09. 2020.

Понедељак, уторак, среда – ПОПОДНЕВНА СМЕНА

Четвртак, петак – ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА