Стручни сарадници

ДИВНА МАРКОВИЋ-ПЕДАГОГ

Радно време:

Преподневна смена: 8-14 сати

Поподневна смена: 12-18 сати

Током трајања наставе на даљину  педагог ради у преподневној смени

pedagog@dusanjerkovic.edu.rs

MAРИJA СТОЈАНИЋ-ЛОГОПЕД

Радно време: понедељак, уторак,  среда     7:30-13:30ч

МИРЈАНА РАДОВАНОВИЋ ПЕЈОВИЋ-БИБЛИОТЕКАР

Током трајања наставе на даљину  библиотекари раде у преподневној смени

АНА ДУКОВИЋ-БИБЛИОТЕКАР

biblioteka.djerkovic@gmail.com

АЛЕКСАНДРА САВИЋ – ПСИХОЛОГ 

psiholog@dusanjerkovic.edu.rs

Радно време:

Преподневна смена: 8-14 сати

Поподневна смена: 12-18 сати

Током трајања наставе на даљину  психолог ради у преподневној смени