Наставно особље

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Презиме и име Звање Разред и одељење
Симић Оливера Професор разредне наставе IV1
Михаиловић Даница Професор разредне наставе IV2
Љубичић Бранка Професор разредне наставе IV3
Ђурић Светлана Професор разредне наставе IV4
Ђуровић Драгица Професор разредне наставе IV5
Бучевац Љубица Професор разредне наставе  I1
Мирјана Максимовић Професор разредне наставе  I2
Луковић Радмила Наставник разредне наставе  I3
Мојсиловић Драгана Наставник разредне наставе  I4
Ђикановић Слађана Професор разредне наставе  I5
Шукиловић Миливоје Професор разредне наставе  II1
Поповић Надежда Професор разредне наставе  II2
Јеверичић Божана Професор разредне наставе   II3
Лазовић Светлана Наставник разредне наставе II4
Инес Дрндаревић Наставник разредне наставе II5
Нина Јовичић Професор разредне наставе  III1
Снежана Тоскић Професор разредне наставе  III2
Славица Калаба Професор разредне наставе  III3
Велинка Стаматовић Професор разредне наставе  III4
Предраг Радибратовић Професор разредне наставе  III5

Продужени боравак

Име и презиме Врста стр. спреме и
Софија Шевердија Професор разредне наставе
Марија Цвенчек Професор разредне наставе

 ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА

Николић Милица васпитач
Марић Марија васпитач
Аџић Љиљана васпитач

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Име и презиме Врста стр. спреме Предмети којепредаје
Игњат Милићевић проф. музичке културе музичка култура
Арсовић Славољуб проф. географије географија
Арсовић Брана наст. хемије хемија
а
Аћимовић Наташа проф. биологија биологија
Аксентијевић Биљана проф. српског језика српски језик
Бошковић Никола проф. музичке културе музичка културта
Бурлић Виолета проф. српског  језика српски језик
Богићевић Деса проф. биологија биологија
Брковић Верица наставник физике физика
Вукић Надежда проф. енглеског  језика енглески  језик
Драшковић Мирјана проф. географије грађ. васпитање
Ђаповић Јелена проф.математике математика
Жеравчић Марковић Невена проф. франц. језика француски језик
Иркић Ана проф. физичког васп. физичко васп.
Јевтић Марија проф. историје историја
Јованетић Мирјана проф. тех. образовања тех. образовање
Костић Ксенија наст. енглеског  језика енглески  језик
Луковић Наташа

Антонијевић Марина

проф. Француског језика француски језик
Лијескић Весна проф. историје историја
Марић Марија васпитач предшкол. група
Минић Мирослав проф.математике математика
Мирјана Спасојевић Јаковац проф.математике математика
Маринковић Јелена проф. тех образовања тех. и информатичко образовање
Чукановић Ивана професор српског језика српски  језик
Николић-Ивић Миланка професор српског језика српски  језик
Недић Јелена проф. франц.  језика француски језик
Пинтеровић Ана проф. физичког васп. Физичко васп.
Ристовић Дарко проф. географије Географија и грађанско васпитање
Радовић Слободанка наст. математике математика
Сретеновић Наталија проф. физичког васп. Физичко васп.
Савићевић  Јелена проф. физичког васп. Физичко васп.
Савић Владан проф. ликовне културе ликовна култура
Тасић Обрад проф. тех. образовања тех. образовање, информатика
Бановић Владимир дипломирани теолог веронаука
Трнавац Ћалдовић Наташа проф. српског  језика српски  језик
Станисављевић Јелена проф. енглеског  језика енглески језик
Жунић Марија дипл.сликар-зидно сликарство ликовна култура
Гордана Пејић Машински инжењер физика
Гојгић Милан мастер професор технике и информатике тех. и информатичко образовање
Снежана Синђелић Професор техничког образовања тех. и информатичко образовање
Мирјана Максимовић професор технике и информатике Техничко и информатика и рачунарство
Мијаиловић Бојан дипломирани теолог веронаука
Јевтовић Тања дипломирани биолог еколог домаћинство
Мирјана Митрашиновић дипломирани биолог биологија
Данијела Кнежевић Зорица Професор српског језика и књижевности српски језик
Жана Тасић Професор енглеског језика енглески језик
Димитријевић Биљана Професор математике математика
Никола Спасојевић Професор енглеског језика енглески језик
Младен Ботић Професор разредне наставе Музичка култура
Дубравка Ковачевић Професор енглеског језика енглески језик