Наставно особље

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Презиме и име Звање Разред и одељење
Нина Јовичић Професор разредне наставе   I 1
Данка Јовановић Професор разредне наставе  I 2
Славица Калаба Професор разредне наставе  I 3
Јелена Мијаиловић Професор разредне наставе  I 4
Предраг Радибратовић Професор разредне наставе I 5
Ивана Гвоздовић Професор разредне наставе II1
Снежана Тоскић Професор разредне наставе II2
Бранка Љубичић Професор разредне наставе II3
Софија Шевердија Професор разредне наставе II4
Драгица Ђуровић Професор разредне наставе II5
Љубица Бучевац Професор разредне наставе III1
Мирјана Максимовић Професор разредне наставе III2
Младен Ботић Професор разредне наставе III3
Ивана Миленковић Професор разредне наставе III4
Слађана Ђикановић Професор разредне наставе III5
Миливоје Шукиловић Професор разредне наставе   IV 1
Надежда Поповић Професор разредне наставе  IV2
Божана Јеверичић Професор разредне наставе IV3
Светлана Лазовић Професор разредне наставе  IV 4
Инес Дрндаревић Професор разредне наставе IV 5


ПРИПРЕМНИ  ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

Николић Милица васпитач
Марић Марија васпитач
Аџић Љиљана васпитач

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Презиме и име Предмет Одељењски старешина одељења
Бурлић Виолета српски језик VI 5 V2; VI5; VIII 3,5
Николић Ивић Миланка српски језик и књижевност VIII 1 V4; VI 1,3; VIII 1
Данијела Кнежевић Зорица српски језик   V 1 V 1,3;   VII 1,5
Чукановић Ивана српски језик   VI 2;  VII 2
Трнавац Ћалдовић Наташа српски језик   VI 4; VII 3, 4
Аксентијевић Биљана српски језик V 5 ;  VIII 2; VIII 4
Вукић Надежда енглески језик VIII   2  VI 3,4,5; VIII 2,3,4,5; 
Костић Ксенија енглески језик    V 2,5 ; VII 2,3,4; VIII 1
Јевтић Марина енглески језик     VI 2;  
Ковачевић Дубравка енглески језик VII 1  VI 1 ;VII 1
Тасић Жана енглески језик   I 1,4,5; II5
Станисављевић Јелена енглески језик V 3  V1,3,4 ; VII5           
Недић Јелена француски језик VIII 5 V 2,5 ;  VI 2,4; VII 2,3,4;VIII 3,5
Антонијевић Марина француски језик   V 1,3,4 ;  VI 1,3 VII 1;VIII  1,2,4
Жеравчић М.Невена француски језик   VI 5 ; VII 5
Савић Владан ликовна култура VI 4 V 1,2,4,5; VI 1,2,4,5; VII 2,3,4,5; VIII 2,3,4,5
Жунић Марија ликовна култура   V 3; VI 3; VII 1; VIII 1
цртање сликање вајање V 2;  VI  3
Милићевић Игњат музичка култура   VI 1,3; VII1,5; VIII 1,2,4
Бошковић Никола музичка култура   V 1,23,4,5 ; VI 2,4,5 ; VII2,3,4 ; VIII 3,5
Лијескић Весна историја VII2 V 1,2,3,5; VI 2,4,5; VII 23,4; VIII 3,5
Јевтић Марија историја VIII  4 V 4; VI  1,3; VII 1,5; VIII 1,2,4;
свакодневни живот у прошлости VI  1,5;  VII 1
Арсовић Славољуб географија V 1,2,3,4; VI 1,3,4; VII 1,5; VIII 1,2,4
Ристовић Дарко географија VIII 3 V 5;VI 2,5; VII 2,3,4; VIII 3,5
свакодневни живот у прошлости VI 2,4; VII 3,5
Стојковић Бојана хемија   VII 5
Арсовић Брана хемија   VII 1,2,3,4,5;VIII 1,2,3,4,5
Пејић Гордана физика   VII 5;  VIII1,2,4,5
Брковић Верица физика VI 1,2,3,4,5; VII 1,2,3,4; VIII3
Минић Мирослав математика  VI 1 VI 1,3;  VIII 1,2,4
информатика и рачунарство (изборни) VIII 2,3
Селаковић Маријана математика  VI4 V 1,3,4;  VII 1,5
Ђаповић Јелена математика VII  3 VII2,3,4 ;   VIII 3,5
Димитријевић Биљана математика  V5   V2,5; VI 2,4,5; 
Аћимовић Наташа биологија VI 2 V 2,5; VI 1,3; VII 1,5; VIII1,2,4
домаћинство
Јевтовић Тања

Драгана Луковић

биологија

биологија

V 1,3,4; VI 1,5; VII 1,2,4;  VIII 2,3

VIII5

Митрашиновић Мирјана биологија VIII   3,5
Маринковић Јелена Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија VII 4 V 4,5; VI 2,4,5; VII 2,3,54 VIII 3,5
Јованетић Мирјана Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија VI 3 V 1,3; VI 1,3,4; VII 2,3; VIII 1,2,4
Тасић Обрад Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија,Информатика и рачунарство  V 5 ; VI 1,2,3,4,5 ; VII 1,2,3,4,5 ; VIII 1,2,3,4,5 

 

Синђелић Снежана Техника и технологија,Информатика и рачунарство V 1,2,3,4,5;  VI 1;  VII 1,2,3,4,5; VIII2,3,4,5
Иркић Ана физичко и здравствено васпитање V 3; VI 1,3; VII 1; VIII 1,2,4
Пинтеровић Ана физичко и здравствено васпитање,изабрани спорт V 1,4; VI 4,5; VII 5; VIII 5
Савићевић Јелена физичко и здравствено васпитање,изабрани спорт V2 V 2,5; VI 2; VII 2,3,4; VIII 3
Драшковић Мирјана грађанско васпитање V 2,3,4,5; VI 1,2,3,4,5; VII 1,2,3,4,5; VIII2,3,4
Бановић Владимир верска настава VII 2,4; VIII 3,5  
Mијаиловић Бојан верска настава V 1,2,3,4,5 ; VII 1,3; VII 1,3,5; VIII 1,2,4
Јевтовић Тања домаћинство VIII 4,5

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Име и презиме Врста стр. спреме
Марија Каплановић Професор разредне наставе
Марија Цвенчек Професор разредне наставе