Наставно особље

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Презиме и име Звање Разред и одељење
Бучевац Љубица Професор разредне наставе   I 1
Мирјана Максимовић Професор разредне наставе  I 2
Луковић Радмила Наставник разредне наставе  I 3
Мојсиловић Драгана Наставник разредне наставе  I 4
Ђикановић Слађана Професор разредне наставе I 5
Шукиловић Миливоје Професор разредне наставе II1
Поповић Надежда Професор разредне наставе II2
Јеверичић Божана Професор разредне наставе II3
Лазовић Светлана Наставник разредне наставе II4
Инес Дрндаревић Наставник разредне наставе II5
Јовичић Нина Професор разредне наставе III1
Снежана Тоскић Наставник разредне наставе III2
Калаба Славица Наставник разредне наставе III3
Стаматовић Велинка Наставник разредне наставе III4
Радибратовић Предраг Професор разредне наставе III5
Симић Оливера Професор разредне наставе   IV 1
Михаиловић Даница Професор разредне наставе  IV2
Љубичић Бранка Професор разредне наставе IV3
Ђурић Светлана Професор разредне наставе  IV 4
Ђуровић Драгица Професор разредне наставе IV 5


ПРИПРЕМНИ  ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

Николић Милица васпитач
Марић Марија васпитач
Аџић Љиљана васпитач

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Презиме и име Предмет Одељењски старешина одељења
Бурлић Виолета српски језик V 5 V 4,5; VII  3,5
Николић Ивић Миланка српски језик и књижевност VII   1 V 1,3; VII 1; VIII  2
Данијела Кнежевић Зорица српски језик   VIII  5 VI 1,5;  VII  4;   VIII 3,5
Чукановић Ивана српски језик   V 2;  VIII 1
Трнавац Ћалдовић Наташа српски језик   VI 3, 4; VIII 4
Аксентијевић Биљана српски језик VIII  6 VI 2 ;  VII 2; VIII 6
Вукић Надежда енглески језик VII   2 I 5; V 3,4,5; VII 2,3,4,5; VIII  2
Костић Ксенија енглески језик   I 4;  II 3; III 2,4;  IV 2; VI 2,3,4; VII 1; VIII 4
Јевтић Марина енглески језик   I 1,2,3;   III 1,3,5;  V 2;  VIII 1,6
Ковачевић Дубравка енглески језик VI 1 II 4,5 ; V 1 ; VI 1 ;VIII 5
Тасић Жана енглески језик   IV 1,4
Станисављевић Јелена енглески језик VIII 3             II 1,2 ;  IV 3,5 ; V I 5 ;  VIII 3
Недић Јелена француски језик VII 5 V 2 ;  VI 2,3,4; VII 3,5;VIII 1,4,6
Антонијевић Марина француски језик   V 1,3 ;  VI 1;  VII 1,2,4;VIII  2,3,5
Жеравчић М.Невена француски језик   V 4,5 ; VI 5
Савић Владан ликовна култура V 4 V 1,2,4,5; VI 2,3,4,5; VII 2,3,4,5; VIII 1,2,4,6
Жунић Марија ликовна култура   V 3; VI  1; VII 1; VIII 3,5
цртање сликање вајање V 2;  VI  3
Милићевић Игњат музичка култура   V 1,3; VI 5; VIII 2,3,5
Бошковић Никола музичка култура   V 2,4,5; VI  1,2,3,4 VII 3,5; VIII  1,4,6
Ботић Младен музичка култура   VII   1,2,4
Лијескић Весна историја VI 2 V 1,2,4,5; VI 2,3,4; VII 3,5; VIII 1,4,6
Јевтић Марија историја VII  4 V 3; VI  1,5; VII 1,2,4; VIII 2,3,5;
свакодневни живот у прошлости VI  1,5;  VII 1
Арсовић Славољуб географија VIII 2 V 1,2,3,4; VI 1,5; VII 1,2,4; VIII 2,3,5
Ристовић Дарко географија VI 3 V 5;VI 2,3,4; VII 3,5; VIII 1,4,6
свакодневни живот у прошлости VI 2,4; VII 3,5
Стојковић Бојана хемија   VII 5
Арсовић Брана хемија   VII 1,2,3,4;VIII 1,2,3,4,5,6
Пејић Гордана физика   VI 5;  VII 1,2,4
Брковић Верица физика VIII  1 VI 1,2,3,4; VIII 1,2,3,4,5,6
Минић Мирослав математика  V 1 V 1; VII 2; VIII 2,5
информатика и рачунарство (изборни) VIII 2,3
Радовић Слободанка математика   V 2,4;  VIII 4
физика VII  3,5
Ђаповић Јелена математика VI  3 V 3; VI 3;   VIII 1, 6
Димитријевић Биљана математика     V 5; VI 2,4; VII 3,5
Спасојевић – Јаковац Мирјана математика VI 5 VI 1,5; VII 1,4;  VIII 3
Аћимовић Наташа биологија V 2 V 2,4,5; VI 2,3,4; VIII 1,4,6
домаћинство
Богићевић Деса биологија V 1,3; VI 1,5; VII 1,2,4;  VIII 2,3,5
Митрашиновић Мирјана биологија VII   3,5
Маринковић Јелена Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија VI 4 V 2,4,5; VI 2,3,4; VII 3,5; VIII 2,6
Гојгић Милан Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија  V 1; VI 1,5;  VII 1,2,4 

 

Информатика и рачунарство  
V 2,3,4,5;  VI 1,2,3,5
Јованетић Мирјана Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија V 3 V 1,3,4,5; VI 5; VII 1,2,4; VIII 3,6
Тасић Обрад Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија,Информатика и рачунарство  VI 2;  VII 3;  VIII 1,4,5 

V 1,3,5;  VI 1,2,3,4

VII 1,2,4

 

 

Синђелић Снежана Техника и технологија,Информатика и рачунарство V 2;  VI 3;  VII 3,5VI 5; VII 1,2,3,4,5 
Иркић Ана физичко и здравствено васпитање VII 4
Пинтеровић Ана физичко и здравствено васпитање,изабрани спорт V 4,5; VI 5; VII 5; VIII 1,2,5,6
Савићевић Јелена физичко и здравствено васпитање,изабрани спорт VIII 4 V 2; VI 2,3,4; VII 3; VIII 1,4
Сретеновић Наталија физичко и здравствено васпитање,изабрани спорт V1,3; VI 1; VII 1,2; VIII 3VIII 2,3,5
Драшковић Мирјана грађанско васпитање V 1,2,3,4,5;  VI 2/3/4VI 1/5;  VII 1,3; VII 2/4,; VIII 2,  VIII  1/4,  VIII  3/5
Бановић Владимир верска настава I1/5, 2,3,4;  III1/3, 2,4,5;  VI  4;  VII 3/5  VIII  1; VIII 4/6 
Mијаиловић Бојан верска настава II 1,2,3,  II 4/5;  IV 1,2,3,4,5V1/3; VI 1,2,4,5; VII 1/4 VII 2;  VIII2/3,   VIII  5
Јевтовић Тања домаћинство VIII 4,5

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Име и презиме Врста стр. спреме
Софија Шевердија Професор разредне наставе
Марија Цвенчек Професор разредне наставе