Наставно особље

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Презиме и име Звање Разред и одељење
Симић Оливера Професор разредне наставе II1
Михаиловић Даница Професор разредне наставе II2
Љубичић Бранка Професор разредне наставе II3
Ђурић Светлана Професор разредне наставе II4
Ђуровић Драгица Професор разредне наставе II5
Бучевац Љубица Професор разредне наставе  III1
Мирјана Максимовић Професор разредне наставе  III2
Луковић Радмила Наставник разредне наставе  III3
Мојсиловић Драгана Наставник разредне наставе  III4
Ђикановић Слађана Професор разредне наставе  III5
Шукиловић Миливоје Професор разредне наставе  IV1
Поповић Надежда Професор разредне наставе  IV2
Јеверичић Божана Професор разредне наставе   IV3
Лазовић Светлана Наставник разредне наставе IV4
Марић Драгица Наставник разредне наставе IV5

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

           Презиме и име

Звање
          Дрндаревић Инес Професор разредне наставе
          Васиљевић Гвозденија

Наставник  разредне наставе

ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА

Николић Милица васпитач
Марић Марија васпитач
Аџић Љиљана васпитач