Наставно особље

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Презиме и име Звање Разред и одељење
Љубица Бучевац Професор разредне наставе I1
Мирјана Максимовић Професор разредне наставе I2
Младен Ботић Професор разредне наставе I3
Ивана Миленковић Професор разредне наставе I4
Слађана Ђикановић Професор разредне наставе I5
Миливоје Шукиловић Професор разредне наставе II1
Надежда Поповић Професор разредне наставе II2
Божана Јеверичић Професор разредне наставе II3
Марија Каплановић Професор разредне наставе II4
Инес Дрндаревић Професор разредне наставе II5
Нина Јовичић Професор разредне наставе III1
Данка Јовановић Професор разредне наставе III2
Славица Калаба Професор разредне наставе III3
Јелена Мијаиловић Професор разредне наставе III4
Предраг Радибратовић Професор разредне наставе III5
Ивана Гвоздовић Професор разредне наставе IV1
Снежана Грбић Професор разредне наставе IV2
Бранка Љубичић Професор разредне наставе IV3
Софија Шевердија Професор разредне наставе IV4
Драгица Ђуровић Професор разредне наставе IV5


ПРИПРЕМНИ  ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

Марић Марија васпитач
Аџић Љиљана васпитач

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Презиме и име Предмет Одељењски старешина одељења
Бурлић Виолета српски језик и књижевност V3 VI2, VI4; VII2, VII5 , VIII5
Николић Ивић Миланка српски језик и књижевност VII5 VI1, VI5; VIII1, VIII3
Данијела Кнежевић Зорица српски језик и књижевност VIII1 V2, V5; VII1, VII3
Чукановић Ивана српски језик и књижевност V1; VIII 2
Трнавац Ћалдовић Наташа српски језик и књижевност VI4 V4, V3; VIII4
Аксентијевић Биљана српски језик и књижевност VII3 VI3 ;  VII4
Вукић Надежда енглески језик VI1, VI5; VIII3, VIII4, VIII5; IV5; III5; II1,II5
Костић Ксенија енглески језик   V1, V3, V4; VI2, VII2, VII5, II2, II4, IV4
Јевтић Марина енглески језик   I3, II3, III2, III3, IV1, IV2, IV3, VI3, VI4, VIII2
Ковачевић Дубравка енглески језик V5, VIII1, I4, I5
Росић Јелена енглески језик /грађанско васпитање   IV1, IV4, V2, V5, VI2, VI5 /

V1, V3, V4, VI1, VI3, VII2, VII4, VIII5

Станисављевић Јелена енглески језик VIII3 II1, II2, IV2, VIII1, VIII3, VIII4
Недић Јелена француски језик VII4 V3, V4, VI1, VI, VI4, VII2, VII4, VIII2, VIII5
Антонијевић Марина француски језик   V1, V2
Жеравчић Марковић Невена француски језик VI5 V5, VI2, VI5, VII1, VII3, VII5, VIII1, VIII3, VIII4
Савић Владан ликовна култура /

слободне наставне активности

V1 V1, V2, V3, V4, VI1, VI2, VI3, VI4, VII1, VII2, VII4, VII5, VIII1, VIII2, VIII4, VIII5 /

V1

Жунић Марија ликовна култура / V5, VI5, VII3, VIII3 /
слободне наставне активности V2, V5
Миловановић Филип музичка култура   VI2, VI5, VII1, VII3, VIII1, VIII3, VIII4
Бошковић Никола музичка култура /

слободне наставне активности

  V1, V2, V3, V4, V5, VI1, VI3, VI4, VII2, VII4, VII5 /

V4

Лијескић Весна историја V1, V3, V5, VI1, VI3, VI4, VII2, VII4, VII5, VIII2, VIII5
Јевтић Марија историја / VII1 V5, VI2, VI5, VII1, VII3, VIII1, VIII3, VIII4 /
слободне наставне активности VI5, VII1, VII5, VIII3, VIII4
Ристовић Дарко географија /

слободне наставне активности

VII2 V1, V2, V3, V4, VI1, VI3, VI4, VII2, VII4, VII5, VIII2, VIII5 /

VI3

Драшковић Мирјана географија / V5, VIII1, VIII3, VIII4 /
слободне наставне активности /
грађанско васпитање
V1, VI2, VIII2 /

VII1, VII3, VII4, VII5, VIII3, VIII4

Анђић Гордана географија   VI2, VI5, VII1, VII3
Арсовић Брана хемија /

слободне наставне активности

  VII1, VII2, VII3, VII4, VII5, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4, VIII5 /

VIII1

Витезовић Јелена физика /

слободне наставне активности

  VII1, VIII1, VIII2, VIII3, VIII5 /

VIII5

Брковић Верица физика /

слободне наставне активности

VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VII2, VII3, VII4, VII5, VIII4 /

VII3

Минић Мирослав математика VII1, VII5, VIII1, VIII3, VIII4
Митровић Бојана математика  V5 V2, V5, VI2, VI5
Ђаповић Јелена математика VI1 V1, VI1, VI3, VII2, VII4
Димитријевић Биљана математика VIII5 V3, V4, VIII2, VIII5
Мићић Ивана математика VI4, VII3
Аћимовић Наташа биологија V4 V3, V4, VI1, VI3, VI4, VII2, VII4, VIII2, VIII5
Николић Ана биологија VI2 V2, V5, VI2, VI5, VII1, VII3, VII5, VIII1, VIII3, VIII4
Пантовић Ивана информатика и рачунарство, техника и технологија V2 V1, V2, V3, V4, V5, VII1, VII2, VII3, VII4, VII5,
Маринковић Јелена техника и технологија /слободне наставне активности VI3 V1, V3, V4, VI1, VI3, VI4, VII2, VII4, VIII4 /VII2
Тодоровић Ивана информатика и рачунарство V1, V2, V3, V4, V5, VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VII1, VII2, VII3, VII4, VII5, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4, VIII5
Јованетић Мирјана техника и технологија V1, V2, V5, VI1, VI4, VII1, VII3, VIII1, VIII3
Синђелић Снежана информатика и рачунарство, техника и технологија

слобoдне наставне активности

VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VII2, VII5, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4, VIII5 /

VIII2

Иркић Ана физичко и здравствено васпитање V2, V5, VI2, VII1, VII3, VII5, VIII3
Пинтеровић Ана физичко и здравствено васпитање VIII4 V1, V2, V3, V4, VI5, VII4, VIII1, VIII4
Савићевић Јелена физичко и здравствено васпитање VIII2 V1, VI1, VI3, VI4, VII2, VIII2, VIII5
Бановић Владимир верска настава I1, I2, I3, I4, I5, III1, III3, III3, III4, III5, V1, V3, V4, VI1, VII2, VII4
Mијаиловић Бојан верска настава II1, II2, II3, II4, II5, IV1, IV2, IV3, IV4, IV5, V2, V5, VI2, VI3, VI4, VI5, VII1, VII3, VII5, VIII1, VIII2, VIII3, VIII4, VIII5

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Име и презиме Врста стр. спреме
Вања Николић Професор разредне наставе
Марија Цвенчек Професор разредне наставе