Наставно особље

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Презиме и име Звање Разред и одељење
Нина Јовичић Професор разредне наставе   I 1
Данка Јовановић Професор разредне наставе  I 2
Славица Калаба Професор разредне наставе  I 3
Јелена Мијаиловић Професор разредне наставе  I 4
Предраг Радибратовић Професор разредне наставе I 5
Ивана Гвоздовић Професор разредне наставе II1
Снежана Тоскић Професор разредне наставе II2
Бранка Љубичић Професор разредне наставе II3
Софија Шевердија Професор разредне наставе II4
Драгица Ђуровић Професор разредне наставе II5
Љубица Бучевац Професор разредне наставе III1
Мирјана Максимовић Професор разредне наставе III2
Младен Ботић Професор разредне наставе III3
Ивана Миленковић Професор разредне наставе III4
Слађана Ђикановић Професор разредне наставе III5
Миливоје Шукиловић Професор разредне наставе   IV 1
Надежда Поповић Професор разредне наставе  IV2
Божана Јеверичић Професор разредне наставе IV3
Светлана Лазовић Професор разредне наставе  IV 4
Инес Дрндаревић Професор разредне наставе IV 5


ПРИПРЕМНИ  ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

Николић Милица васпитач
Марић Марија васпитач
Аџић Љиљана васпитач

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Презиме и име Предмет Одељењски старешина одељења
Бурлић Виолета српски језик VII 5 V2; V4; VI2; VII5
Николић Ивић Миланка српски језик и књижевност V5 V1, VII3, V5, VII1
Данијела Кнежевић Зорица српски језик   VI 1 VI1, VI3, VI4, VIII1, VIII5
Чукановић Ивана српски језик   VII 2;  VIII 2
Трнавац Ћалдовић Наташа српски језик   VII 4; VIII 3, 4
Аксентијевић Биљана српски језик V3 VI 5 ;  VIII 2; VIII 4,V3
Вукић Надежда енглески језик I1, I5, III5, VII5, VII4,II5, IV3, V5, V1, VII3
Костић Ксенија енглески језик   I2, I4, III4, V2, VI2, VI5, VIII2, VIII3, VIII4
Јевтић Марина енглески језик     I3, III1, III2, III3, V4, VII2,II2, II3, V3
Ковачевић Дубравка енглески језик VIII 1 IV4, IV5, VII1, VIII1
Тасић Жана енглески језик   II1, II4
Станисављевић Јелена енглески језик VI 3 IV1, IV2, VI1, VI4, VI3, VIII5         
Недић Јелена француски језик V4 V2, VI2, V4, VI5, VII2, VII4, VIII2, VIII3, VIII4
Антонијевић Марина француски језик   VII5,V1, VII1, VII3, VIII1
Жеравчић М.Невена француски језик   V3, V5, VI1, VI3, VI4, VIII5
Савић Владан ликовна култура VII 4 V2, V4, VI2, VI5, VII2, VII4, VII5, VIII2, VIII3, VIII4,V1, V5, VI1, VI4, VII1, VIII5, V1 
Жунић Марија ликовна култура   V3, VI3, VII3, VIII1
цртање сликање вајање V4, VI5,VI1, VI3, VII1
Милићевић Игњат музичка култура   VI 1,3; VII1,5; VIII 1,2,4
Бошковић Никола музичка култура   V2, V4, VI2, VI5, VII2, VII4, VII5, VIII2, VIII3, VIII4,V1, V3, V5
Jeлић Стефан

Миловановић Филип

музичка култура

музичка култура

VII1, VII3, VIII1, VIII5

VI1, VI3, VI4

Лијескић Весна историја VIII2 V2, V4, VI2, VI5, VII2, VII4, VII5, VIII2, VIII3, VIII4,V5, V3
Јевтић Марија историја V1 VI1, VI3, VI4, VII1, VII3, VIII1, VIII5, V1
чувари природе

свакодневни живот у прошлости

VI2

VI4, VII3, VIII1, VIII5

Арсовић Славољуб географија V4, VI2,V1, V3, V5, VI1, VI3, VI4, VII1, VII3, VIII1, VIII5
Ристовић Дарко географија V2 V2, VI5, VII2, VII4, VII5, VIII2, VIII3, VIII4
чувари природе V2, VIII2,3,4,V5
Стојковић Бојана хемија   VI5, VI2,VI1, VI3, VIII5
Арсовић Брана хемија   VII2, VII4, VII5, VIII2, VIII3, VIII4,VII1, VII3, VIII1, VIII5
Пејић Гордана физика   VII 5;  VIII1,2,4,5
Брковић Верица физика VII2, VII4, VII5, VIII2, VIII3, VIII4,VI4, VII1, VII3, VIII1
Минић Мирослав математика  VII 1 V1, V3, V5, VII1, VII3
информатика и рачунарство (изборни) VIII 2,3
Спасојевић Јаковац Мирјана математика  VI4 VI3, VI4, VIII1, VIII5
Ђаповић Јелена математика VIII  3 V2, V4, VIII3, VIII2, VIII4
Димитријевић Биљана математика  VI5 VI5, VII2, VII5, VI2
Мићић Ивана математика VII4,VI1
Аћимовић Наташа биологија VII2 V4, V2, VI2, VI5, VII4, VII5, VIII2, VIII3, VIII4, VII2, VII2 
домаћинство
Николић Ана

Драгана Луковић

биологијачувари природе

биологија

V1, V3, V5, VI1, VI3, VI4, VII1, VII3, VIII1
VII5

VIII5

Митрашиновић Мирјана биологија VIII   3,5
Маринковић Јелена Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија VIII 4 V2, V4, VI5, VII2, VII4, VII5, VIII2, VIII3, VIII4,VI4
Тодоровић Ивана Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија VIII5 V2, V4, VI5, VII2, VII4, VII5,V5, VI1, VI3, VI4, VII1, VII3, VIII5
Јованетић Мирјана Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија VII3 V1, V3, V5, VI1, VI3, VII1, VII3
Тасић Обрад Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија,Информатика и рачунарство V4, VII2, V2, VII4, VII5, VI2, VIII2, VIII3, VIII4,V1, V3, V5, VII1, VII3, VIII1, VIII5
 
Синђелић Снежана Техника и технологија,Информатика и рачунарство V2, VI2, VI5, VIII2, VIII3, VIII4,V5, VII1, VI1, VI3, VI4, VIII1, VIII5
Иркић Ана физичко и здравствено васпитање V1, V3, V5, VI3, VII1, VII3, VIII1
Пинтеровић Ана физичко и здравствено васпитање,изабрани спорт V2, V4, VII4, VII5,VI1, VI4, VIII5, V5
Савићевић Јелена физичко и здравствено васпитање,изабрани спорт VI2 VI2, VI5, VII2, VIII2, VIII3, VIII4, V2
Драшковић Мирјана грађанско васпитање V2,4, VI2, VI5, VII2, VII4, VII5, VIII2,3,4,

V1,3, V5, VI3,4, VII1,3, VIII1,5, V5 

Бановић Владимир верска настава I1, I2,4, I3, I5, III1,5, III2, III3, III4, V4, VIII2,4
Mијаиловић Бојан верска настава V2, VI2,5,VIII3,II1, II2, II3, II4,5, IV1, IV2, IV3, IV4,5, V1, V3,5, VI1, VI3,5, VII1,3, VIII1, VIII5
Поњавић Ивана чувари природе

биологија

VII4

VIII5

Маричић Александра техника и технологија V1, V3

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Име и презиме Врста стр. спреме
Марија Каплановић Професор разредне наставе
Марија Цвенчек Професор разредне наставе