Наставно особље

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Презиме и име Звање Разред и одељење
Миливоје Шукиловић Професор разредне наставе I1
Надежда Поповић Професор разредне наставе I2
Божана Јеверичић Професор разредне наставе I3
Марија Каплановић Професор разредне наставе I4
Инес Дрндаревић Професор разредне наставе I5
Нина Јовичић Професор разредне наставе II1
Данка Јовановић Професор разредне наставе II2
Славица Калаба Професор разредне наставе II3
Јелена Мијаиловић Професор разредне наставе II4
Предраг Радибратовић Професор разредне наставе II5
Ивана Гвоздовић Професор разредне наставе III1
Снежана Тоскић / Вања Николић Професор разредне наставе III2
Бранка Љубичић Професор разредне наставе III3
Софија Шевердија Професор разредне наставе III4
Драгица Ђуровић Професор разредне наставе III5
Љубица Бучевац Професор разредне наставе IV1
Мирјана Максимовић Професор разредне наставе IV2
Младен Ботић Професор разредне наставе IV3
Ивана Миленковић Професор разредне наставе IV4
Слађана Ђикановић Професор разредне наставе IV5


ПРИПРЕМНИ  ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

Николић Милица васпитач
Марић Марија васпитач
Аџић Љиљана васпитач

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Презиме и име Предмет Одељењски старешина одељења
Бурлић Виолета српски језик и књижевност VIII5 VI2, VI4; VII2, VII5 , VIII5
Николић Ивић Миланка српски језик и књижевност VI5 VI1, VI5; VIII1, VIII3
Данијела Кнежевић Зорица српски језик и књижевност VII1 V2, V5; VII1, VII3
Чукановић Ивана српски језик и књижевност V1; VIII 2
Трнавац Ћалдовић Наташа српски језик и књижевност V4 V4, V3; VIII4
Аксентијевић Биљана српски језик и књижевност VI3 VI3 ;  VII4
Вукић Надежда енглески језик VI1, VI5; VIII3, VIII4, VIII5; IV5; III5; II1,II5
Костић Ксенија енглески језик   V1, V3, V4; VI2, VII2, VII5, II2, II4, IV4
Јевтић Марина енглески језик   I3, II3, III2, III3, IV1, IV2, IV3, VI3, VI4, VIII2
Ковачевић Дубравка енглески језик V5, VIII1, I4, I5
Тасић Жана грађанско васпитање   III1, III4, V1,2,3,4,5, VI2, VI4, VI5, VII2, VII5, VIII2, VIII4, VIII5
Станисављевић Јелена енглески језик VII3 I1, I2, V2, VII1, VII3, VII4
Недић Јелена француски језик VI4 V1, V3, V4, VI2, VI4, VII2, VII5, VIII2, VIII4
Антонијевић Марина француски језик   VIII3, VIII5
Жеравчић М.Невена француски језик V5 V2, V5, VI1, VI3, VI5, VII1, VII3, VII4, VIII1
Савић Владан ликовна култура, СНА (цртање, сликање, вајање) VIII4 V1,2,3,4, VI1,2,4,5, VII1,2,4,5, VIII1,2,4,5
Жунић Марија ликовна култура V5, VI3, VII3, VIII3
СНА (цртање, сликање, вајање) V3, V4
Миловановић Филип музичка култура   VII1, VII3, VII4
Бошковић Никола музичка култура   V1,2,3,4,5, VI1, VI2, VI4, VII2, VII5, VIII2, VIII4, VIII5
Јелић Стефан музичка култура VI3, VI5, VIII1, VIII3
Лијескић Весна историја V1,3,4,5, VI2, VI4, VI5, VII2, VII5, VIII2, VIII4, VIII5
Јевтић Марија историја VI1 V2, VI1, VI3, VII1, VII3, VII4,VIII1, VIII3
слободне наставне активности VIII5
Ристовић Дарко географија VI2 V1,2,3,4, VI2,4,5, VII2, VII5, VIII2, VIII4, VIII5
Драшковић Мирјана географија V5, VII1, VII3, VII4
слободне наставне активности

грађанско васпитање

V1, VI2

VII3,4,  VIII1,3

Анђић Гордана географија   VI1, VI3, VIII1, VIII3
Арсовић Брана хемија   VII1,2,3,4,5, VIII1,2,3,4,5
Живковић Катарина физика   VI1, VII1,2,3,5,
Брковић Верица физика VI2,3,4,5, VII4, VIII1,2,3,4,5
Минић Мирослав математика VIII1 VI1, VI5, VIII1, VIII3
Бошковић Ана математика   V4, VI3
Ђаповић Јелена математика V1 V1, V3, VI2, VI4
Димитријевић Биљана математика VII5 VII2, VII5, VIII2, VIII4, VIII5
Мићић Ивана математика V2, V5, VII1, VII3, VII4
Аћимовић Наташа биологија VIII2 V1,3,4, VI2, VI4, VII2, VII5, VIII2,4,5
Николић Ана биологија V2 V2, V5, VI1,3,5, VII1,3,4,  VIII1,3
Пантовић Ивана техника и технологија VI1, VI3
Маринковић Јелена техника и технологија, СНА (предузетништво) V3 V1, V3, V4, VI2, VI4, VII4, VII5, VIII2,4,5
Тодоровић Ивана информатика и рачунарство, СНА V1,2,3,5, VI1,2,3,4,5, VII1,3,4,5, VIII2,3,4,5
Јованетић Мирјана техника и технологија VIII3 V1, V4, VI1,3,5, VII1, VII3, VIII1,3,4
Тасић Обрад информатика и рачунарство, техника и технологија V1,2,3,4,5, VI1,2,3,4,5, VII2, VIII1,2,3,4,5
 
Синђелић Снежана техника и технологија, информатика и рачунарство, СНА (домаћинство) V2,4,5, VI2, VI5, VII1,2,3,4,5, VIII1, VIII3
Иркић Ана физичко и здравствено васпитање V2, VI1, VI3, VI5, VII3, VIII1, VIII3
Пинтеровић Ана физичко и здравствено васпитање, СНА VII4 V5, VI2, VI4, VI5, VII1, VII4, VIII4, VIII5
Савићевић Јелена физичко и здравствено васпитање VII2 V1, V3, V4, VI2, VII2, VII5, VIII2
Бановић Владимир верска настава II1,2,3,4,5, IV1,2,3,4,5, V2, V4, VI2, VI4
Mијаиловић Бојан верска настава I1,2,3,4,5, III1,2,3,4,5, V1,2,5, VI1,3,5, VII1,2,3,4,5, VIII1, VIII3

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Име и презиме Врста стр. спреме
Слађана Марковић Професор разредне наставе
Марија Цвенчек Професор разредне наставе