Наставно особље

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Презиме и име Звање Разред и одељење
Ивана Гвоздовић Професор разредне наставе   I 1
Снежана Тоскић Професор разредне наставе  I 2
Бранка Љубичић Професор разредне наставе  I 3
Софија Шевердија Професор разредне наставе  I 4
Драгица Ђуровић Професор разредне наставе I 5
Љубица Бучевац Професор разредне наставе II1
Мирјана Максимовић Професор разредне наставе II2
Младен Ботић Професор разредне наставе II3
Вања Николић Професор разредне наставе II4
Слађана Ђикановић Професор разредне наставе II5
Миливоје Шукиловић Професор разредне наставе III1
Надежда Поповић Професор разредне наставе III2
Божана Јеверичић Професор разредне наставе III3
Светлана Лазовић Професор разредне наставе III4
Инес Дрндаревић Професор разредне наставе III5
Нина Јовичић Професор разредне наставе   IV 1
Јелена Мијаиловић Професор разредне наставе  IV2
Славица Калаба Професор разредне наставе IV3
Велинка Стаматовић Професор разредне наставе  IV 4
Предраг Радибратовић Професор разредне наставе IV 5


ПРИПРЕМНИ  ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

Николић Милица васпитач
Марић Марија васпитач
Аџић Љиљана васпитач

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Презиме и име Предмет Одељењски старешина одељења
Бурлић Виолета српски језик VI 5 V2; VI5; VIII 3,5
Николић Ивић Миланка српски језик и књижевност VIII 1 V4; VI 1,3; VIII 1
Данијела Кнежевић Зорица српски језик   V 1 V 1,3;   VII 1,5
Чукановић Ивана српски језик   VI 2;  VII 2
Трнавац Ћалдовић Наташа српски језик   VI 4; VII 3, 4
Аксентијевић Биљана српски језик V 5 ;  VIII 2; VIII 4
Вукић Надежда енглески језик VIII   2  VI 3,4,5; VIII 2,3,4,5; 
Костић Ксенија енглески језик    V 2,5 ; VII 2,3,4; VIII 1
Јевтић Марина енглески језик     VI 2;  
Ковачевић Дубравка енглески језик VII 1  VI 1 ;VII 1
Тасић Жана енглески језик   I 1,4,5; II5
Станисављевић Јелена енглески језик V 3  V1,3,4 ; VII5           
Недић Јелена француски језик VIII 5 V 2,5 ;  VI 2,4; VII 2,3,4;VIII 3,5
Антонијевић Марина француски језик   V 1,3,4 ;  VI 1,3 VII 1;VIII  1,2,4
Жеравчић М.Невена француски језик   VI 5 ; VII 5
Савић Владан ликовна култура VI 4 V 1,2,4,5; VI 1,2,4,5; VII 2,3,4,5; VIII 2,3,4,5
Жунић Марија ликовна култура   V 3; VI 3; VII 1; VIII 1
цртање сликање вајање V 2;  VI  3
Милићевић Игњат музичка култура   VI 1,3; VII1,5; VIII 1,2,4
Бошковић Никола музичка култура   V 1,23,4,5 ; VI 2,4,5 ; VII2,3,4 ; VIII 3,5
Лијескић Весна историја VII2 V 1,2,3,5; VI 2,4,5; VII 23,4; VIII 3,5
Јевтић Марија историја VIII  4 V 4; VI  1,3; VII 1,5; VIII 1,2,4;
свакодневни живот у прошлости VI  1,5;  VII 1
Арсовић Славољуб географија V 1,2,3,4; VI 1,3,4; VII 1,5; VIII 1,2,4
Ристовић Дарко географија VIII 3 V 5;VI 2,5; VII 2,3,4; VIII 3,5
свакодневни живот у прошлости VI 2,4; VII 3,5
Стојковић Бојана хемија   VII 5
Арсовић Брана хемија   VII 1,2,3,4,5;VIII 1,2,3,4,5
Пејић Гордана физика   VII 5;  VIII1,2,4,5
Брковић Верица физика VI 1,2,3,4,5; VII 1,2,3,4; VIII3
Минић Мирослав математика  VI 1 VI 1,3;  VIII 1,2,4
информатика и рачунарство (изборни) VIII 2,3
Селаковић Маријана математика  VI4 V 1,3,4;  VII 1,5
Ђаповић Јелена математика VII  3 VII2,3,4 ;   VIII 3,5
Димитријевић Биљана математика  V5   V2,5; VI 2,4,5; 
Аћимовић Наташа биологија VI 2 V 2,5; VI 1,3; VII 1,5; VIII1,2,4
домаћинство
Јевтовић Тања

Драгана Луковић

биологија

биологија

V 1,3,4; VI 1,5; VII 1,2,4;  VIII 2,3

VIII5

Митрашиновић Мирјана биологија VIII   3,5
Маринковић Јелена Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија VII 4 V 4,5; VI 2,4,5; VII 2,3,54 VIII 3,5
Јованетић Мирјана Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија VI 3 V 1,3; VI 1,3,4; VII 2,3; VIII 1,2,4
Тасић Обрад Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија,Информатика и рачунарство  V 5 ; VI 1,2,3,4,5 ; VII 1,2,3,4,5 ; VIII 1,2,3,4,5 

 

Синђелић Снежана Техника и технологија,Информатика и рачунарство V 1,2,3,4,5;  VI 1;  VII 1,2,3,4,5; VIII2,3,4,5
Иркић Ана физичко и здравствено васпитање V 3; VI 1,3; VII 1; VIII 1,2,4
Пинтеровић Ана физичко и здравствено васпитање,изабрани спорт V 1,4; VI 4,5; VII 5; VIII 5
Савићевић Јелена физичко и здравствено васпитање,изабрани спорт V2 V 2,5; VI 2; VII 2,3,4; VIII 3
Драшковић Мирјана грађанско васпитање V 2,3,4,5; VI 1,2,3,4,5; VII 1,2,3,4,5; VIII2,3,4
Бановић Владимир верска настава VII 2,4; VIII 3,5  
Mијаиловић Бојан верска настава V 1,2,3,4,5 ; VII 1,3; VII 1,3,5; VIII 1,2,4
Јевтовић Тања домаћинство VIII 4,5

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Име и презиме Врста стр. спреме
Данка Јовановић Професор разредне наставе
Марија Цвенчек Професор разредне наставе