Наставно особље

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Презиме и име Звање Разред и одељење
Симић Оливера Професор разредне наставе I1
Михаиловић Даница Професор разредне наставе I2
Љубичић Бранка Професор разредне наставе I3
Ђурић Светлана Професор разредне наставе I4
Ђуровић Драгица Професор разредне наставе I5
Бучевац Љубица Професор разредне наставе  II1
Мирјана Максимовић Професор разредне наставе  II2
Луковић Радмила Наставник разредне наставе  II3
Мојсиловић Драгана Наставник разредне наставе  II4
Ђикановић Слађана Професор разредне наставе  II5
Шукиловић Миливоје Професор разредне наставе   III  1
Поповић Надежда Професор разредне наставе  III 2
Јеверичић Божана Професор разредне наставе III3
Лазовић Светлана Наставник разредне наставе  III 4
Марић Драгица Наставник разредне наставе III 5
Јовичић Нина Професор разредне наставе   IV1
Пауновић Бранислав Наставник разредне наставе   IV2
Калаба Славица Наставник разредне наставе   IV3
Стаматовић Велинка Наставник разредне наставе   IV4
Радибратовић Предраг Професор разредне наставе   IV5

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

           Презиме и име

Звање
          Дрндаревић Инес Професор разредне наставе
          Васиљевић Гвозденија 

Наставник  разредне наставе

ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА

Николић Милица васпитач
Марић Марија васпитач
Аџић Љиљана васпитач

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Презиме и име Звање Одељењски старешина одељења
Бурлић Виолета професор VI5 VI3,5; VIII 2,3
Николић-Ивић Миланка наставник VIII4 V2; VI 1,4; VIII4
Кнежевић Данијела професор V3 V3,5;  VII1,2
Чукановић Ивана професор V6 V2,6; VI2;VII5
Трнавац Ћалдовић Наташа професор V1; VII4,5
Аксентијевић Биљана професор V4; VII11
Вукић Надежда професор VIII 6 II 2,5; IV1;V3; VI1; VIII6;
Костић Ксенија наставник I2,3;IV2, V5; VI 3,5; VII6; VIII4, 5
Јевтић Марина професор V2 I 1; II 1,3; III 3,4; V2; VI 4 VII2
Јовичић Бранислава професор VIII1, II4
Благојевић Јелена професор V1 IV3,4; V1,4; VI 2 VII 4,5; VIII 2,3
Станисављевић Јелена професор               VII3;III5;I5
Недић Јелена професор V 1,4,6; VI 5; VII 4,5,6;VIII 1,2,3
Новаковић Душица професор V 2,3,5; VI1,4; VII3;VIII 4,5,6
Жеравчић М.Невена професор VI 2,3; VI11,2,
Савић Владан професор VI 2 V1,2,4,6; VI 1,2,3,5; VII 1,4,5,6 VIII 1,2,3,4
Жунић Марија професор V3,5;VI 4; VII 2,3; VIII 5,6
Кадић Исидора професор V2,3,5; VI 1,4; VII 1,2,3; VIII4,5,6
Бошковић Никола професор V1,4,6; VI 2,3,5VII 4,5,6; VIII 1,2,3
Лијескић Весна професор VII 6 V1,6VI 2,3,5 VII 4,5,6; VIII 1,2,3;
Јевтић Марија професор VIII 5 V2,3,4,5 VI 1,4 VII 1,2,3; VIII 4,5,6;
Арсовић Славољуб професор V1,2,3,5, VI 1,4; VII 1,2,3VIII4,5,6;
Анђић Гордана професор V 4,6
Ристовић Дарко професор VIII 1 VI 2,3,5; VII 4,5,6; VIII1,2,3;
Тошић Радомир професор VIII 1,3
Арсовић Брана наставник VII 1,2,3,4,5,6VIII 2,4,5,6
Милићевић Т. Данка професор VII 4,6 ; VIII 1,2
Брковић Верица наставник VI  1,4; VII 1,2,3
Бацетић Дубравка професор VI 2,3,5; VII5 VIII 3,4,5,6;
Минић Мирослав професор VI 4 V5; VI4; VIII 4,5,6
Радовић Слободанка наставник VI I 5 V 1,4; VI2,5, VII 5,
Ђаповић Јелена професор VI I 1 V3 VI 1; VII 1,3;
Филиповић Ива професор VIII 3 VI3; VII6 VIII 1,2,3
Димитријевић Биљана професор VII 2 V2,6, VII2,4
Аћимовић Наташа професор VI3 V1,4,6, VI2,3,5VII4,5,6, VIII1
Богићевић Деса професор V5 V 2,5, VI  1,4; VII 1,2,3 VIII 4,5,6
Љубичић Гордана професор V 3; VIII2,3
Маринковић Јелена професор VII4 V6г;VI2,3,5 VII 4,5,6; VIII 1,2,3;
Гојгић Милан професор V1,2,4, VI 4,5,VII 1,3 ;VIII 4,5,6
Јованетић Мирјана професор VI 1 V3,6г VI 1,2; VII 1,3; VIII 2,4,5,6
Тасић Обрад професор ТиО V5;VI4; VII2Информатика VI2, VII4,5,6,

VIII 1,2,3

Иркић Ана професор VII 3 VI4; VII 2,3; VIII 4
Пинтеровић Ана професор VIII 2 V 1,6; VI 2,3; VII 5; VIII 1,2
Савићевић Јелена професор V4 V1,4; VI 4,5; VII1,2,4,6 VIII3,4
Сретеновић Наталија професор V2,3,5; VI 1; VII1; VIII 5,6;
Дуковић Ана професор  VI 1,4;VII 4,5,6;
Драшковић Мирјана професор V1,2,3,4,5,6; VI 2,3,5;VII 1,2,3;;VIII 3,4,5,6
Тимотијевић Јован вероучитељ V 1,4,6; VI 2,3; VII 4,5,6;  VIII 1,2,3;  II1,2,3,4,5;  IV3,4
Mијаиловић Бојан вероучитељ V2,3,5; VI 1,4; VII 1,2,3VIII4,5,6;  I 1,2,3,4,5; III1,2,3,4,5 IV1, 5
Матијевић Јована професор V 1,2,3,4,5,6VI 1,2,3,5
Недић Јелена профeсор  VIII 3 V 1,4,6VI 5, VII 4,5,6; VIII 1,2,3;