Наставно особље

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Презиме и име Звање Разред и одељење
Симић Оливера Професор разредне наставе III1
Михаиловић Даница Професор разредне наставе III2
Љубичић Бранка Професор разредне наставе III3
Ђурић Светлана Професор разредне наставе III4
Ђуровић Драгица Професор разредне наставе III5
Бучевац Љубица Професор разредне наставе  IV1
Мирјана Максимовић Професор разредне наставе  IV2
Луковић Радмила Наставник разредне наставе  IV3
Мојсиловић Драгана Наставник разредне наставе  IV4
Ђикановић Слађана Професор разредне наставе  IV5
Шукиловић Миливоје Професор разредне наставе  I1
Поповић Надежда Професор разредне наставе  I2
Јеверичић Божана Професор разредне наставе   I3
Лазовић Светлана Наставник разредне наставе I4
Инес Дрндаревић Наставник разредне наставе I5

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

 

Продужени боравак

Име и презиме Врста стр. спреме и
Софија Шевердија Професор разредне наставе
Марија Цвенчек Професор разредне наставе

 ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА

Николић Милица васпитач
Марић Марија васпитач
Аџић Љиљана васпитач

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Име и презиме Врста стр. спреме Предмети којепредаје
Игњат Милићевић проф. музичке културе музичка култура
Арсовић Славољуб проф. географије географија
Арсовић Брана наст. хемије хемија
Аџић Љиљана васпитач предшколска група
Аћимовић Наташа проф. биологија биологија
Аксентијевић Биљана (замена) проф. српског језика српски језик
Бошковић Никола проф. музичке културе музичка културта
Бурлић Виолета проф. српског  језика српски језик
Богићевић Деса проф. биологија биологија
Брковић Верица наставник физике физика
Вукић Надежда проф. енглеског  језика енглески  језик
Драшковић Мирјана проф. географије грађ. васпитање
Ђаповић Јелена проф.математике математика
Жеравчић Марковић Невена проф. франц. језика француски језик
Иркић Ана проф. физичког васп. физичко васп.
Јевтић Марија проф. историје историја
Јованетић Мирјана проф. тех. образовања тех. образовање
Костић Ксенија наст. енглеског  језика енглески  језик
Луковић Наташа проф. Француског језика француски језик
Лијескић Весна проф. историје историја
Марић Марија васпитач предшкол. група
Минић Мирослав проф.математике математика
Мирјана Спасојевић Јаковац проф.математике математика
Маринковић Јелена проф. тех образовања тех. и информатичко образовање
Николић Милица васпитач предшкол. група
Николић-Ивић Миланка професор. српског језика српски  језик
Недић Јелена проф. франц.  језика француски језик
Пинтеровић Ана проф. физичког васп. Физичко васп.
Ристовић Дарко проф. географије Географија и грађанско васпитање
Радовић Слободанка наст. математике математика
Сретеновић Наталија проф. физичког васп. Физичко васп.
Савићевић  Јелена проф. физичког васп. Физичко васп.
Савић Владан проф. ликовне културе ликовна култура
Тасић Обрад проф. тех. образовања тех. образовање, информатика
Бановић Владимир дипломирани теолог веронаука
Трнавац Ћалдовић Наташа проф. српског  језика српски  језик
Станисављевић Јелена проф. енглеског  језика енглески језик
Жунић Марија дипл.сликар-зидно сликарство ликовна култура
Гордана Пејић Машински инжењер физика
Гојгић Милан мастер професор технике и информатике тех. и информатичко образовање
Снежана Синђелић Професор техничког образовања тех. и информатичко образовање
Мирјана Максимовић професор технике и информатике Техничко и информатика и рачунарство
Мијаиловић Бојан дипломирани теолог веронаука
Јевтовић Тања дипломирани биолог еколог домаћинство
Мирјана Митрашиновић дипломирани биолог биологија
Данијела Кнежевић Зорица Професор српског језика и књижевности српски језик
Миловановић Василија Професор српског језика Српски језик
Жана Тасић Професор енглеског језика енглески језик
Бојана Миливојевић Мастер математичар математика
Никола Спасојевић Професор енглеског језика енглески језик
Марија Богићевић Професор хемије хемија
Младен Ботић Професор разредне наставе Музичка култура
Дубравка Ковачевић Професор енглеског језика енглески језик