Наставно особље

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Презиме и име Звање Разред и одељење
Симић Оливера Професор разредне наставе II1
Михаиловић Даница Професор разредне наставе II2
Љубичић Бранка Професор разредне наставе II3
Ђурић Светлана Професор разредне наставе II4
Ђуровић Драгица Професор разредне наставе II5
Бучевац Љубица Професор разредне наставе  III1
Мирјана Максимовић Професор разредне наставе  III2
Луковић Радмила Наставник разредне наставе  III3
Мојсиловић Драгана Наставник разредне наставе  III4
Ђикановић Слађана Професор разредне наставе  III5
Шукиловић Миливоје Професор разредне наставе  IV1
Поповић Надежда Професор разредне наставе  IV2
Јеверичић Божана Професор разредне наставе   IV3
Лазовић Светлана Наставник разредне наставе IV4
Марић Драгица Наставник разредне наставе IV5

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

           Презиме и име

Звање
          Дрндаревић Инес Професор разредне наставе
          Васиљевић Гвозденија

Наставник  разредне наставе

ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА

Николић Милица васпитач
Марић Марија васпитач
Аџић Љиљана васпитач

 

Презиме и име Предмет Одељењски старешина одељења
Бурлић Виолета 

Професор српског  језика

српски језик VII 5 V3,5; VII 3,5
Николић-Ивић Миланка 

Професор српског  језика

српски језик V 1 V1; VI 2; VII 1,4
Зечевић Тања 

Мастер филолог – србиста

српски језик VI 5 V 4;  VI 3,5 VIII 1,2 
Милановић Василија 

Мастер филолог – србиста

српски језик   V 2, VIII 3
Трнавац Ћалдовић Наташа 

Професор српског  језика

српски језик   VI 1,4; VIII,5
Аксентијевић Биљана 

Професор српског  језика

српски језик VII 6 VI 6; VII 2, VIII 4,6
Вукић Надежда 

Професор енглеског  језика

енглески језик V 2 III 2,4,5; IV1,4 ;V 2,3,4,5 ; VII 1;
Костић Ксенија 

Наставница енглеског  језика

енглески језик   I2, II 2;  V1; VI,5; VII2,3,5; VIII 1,5,6
Спасојевић Никола 

Професор енглеског  језика и књижевности

енглески језик   I I 1;  III 1,3;  VI 2,6 VIII2
Ковачевић Дубравка 

Професор енглеског  језика

енглески језик   I 1,4  VI 1,4  VIII 4
Тасић Жана 

Професор енглеског језика

енглески језик         I 3,5  II 4,  IV3,  VII 4
Станисављевић Јелена 

Професор енглеског  језика

енглески језик               II 3,5  IV 2,5 VI 3 VIII 3
Недић Јелена 

Професор француског  језика

француски језик V5 V 3,5  VI 1,4,6; VII 5;VIII 4, 5, 6
Новаковић Душица

 

Професор француског  језика

француски језик VII 3 V 1,2,4;  VI 2, 3, 5; VII 1,4;VIII  3
Жеравчић М.Невена 

Професор француског  језика

француски језик   VI1 2,3 VIII 2
Радуловић Маријана 

Професор француског  језика

француски језик   VIII 1
Савић Владан 

Проф. ликовне културе

ликовна култура VII 2 V 2,3, 4,5; VI 1,2,4,6; VII 1,2,3,5, VIII 1,4,5,6
Жунић Марија 

Дипл.сликар – зидно сликарство

ликовна култура   V1; VI  3,5; VII 4; VIII 2,3
Караклајић Ања 

Проф. музичке културе

музичка култура   V 1,2,4; VI 2,3,5; VII 1,4; VIII 3
Бошковић Никола 

Проф. музичке културе

музичка култура   V 3,5; VI  1,4,6VII 2,3,5; VIII 1, 2 4,5,6
Лијескић Весна 

Професор историје

историја VIII 6 V 3,5 VI 1,4,6 VII 2,3,5; VIII 4,5,6;
Јевтић Марија 

Професор историје

историја V4 V1,2,4  VI  2,3,5 VII 1,4; VIII 1,2,3;
Арсовић Славољуб 

Професор географије

географија VI 2 V1,2,4,5 VI 2,3,5 VII 1,4 VIII 1,2,3;
Ристовић Дарко 

Професор географије

географија V3 V 3 VI 1,4,6; VII 2,3,5; VIII 4,5,6;
Тошић Радомир 

Дипломирани физико-хемичар

хемија   VII 2
Арсовић Брана 

Наставник хемије

хемија   VII 1,3,4,5, VIII 1,2,3,4,5,6
Милићевић Т. Данка 

Професор физике

физика   VI 4,6 ; VIII 4,6
Брковић Верица 

Наставник  физике

физика VI 1 VI  1; VII 1,2,3,4,5 VIII 1,2,3,5
Пејић Гордана 

Машински инжењер

физика   VI 2,3,5
Минић Мирослав 

Професор математике

математика VII 4 V2; VI 2,5; VII 4
Радовић Слободанка

 

Наставник  математике

математика VIII 5 V 3,5; VI 1,4, VIII 5,
Ђаповић Јелена 

Професор математике

математика VIII 1 VI 3,6; VIII 1,4;
Миливојевић Бојана математика    VII 2,3,5 VIII 6
Димитријевић Биљана 

Професор математике

математика VIII 2 V 1,4 VII 1  VIII 2,3
Аћимовић Наташа 

проф. биологија

биологија VII 3 V3, VI 1,4,6; VII 2,3,5, VIII 4,5,6
Богићевић Деса 

Професор биологија

биологија V 1,4  VI  2,3,5; VII 1,4 VIII 1,2,3
Митрашиновић Мирјана 

Дипломирани биолог – генетичар

биологија V 2,5;
Маринковић Јелена 

Професор тех образовања

Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија VIII 4 V3,5;VI 1,4,6 VII 3,5; VIII 4,5,6;
Гојгић Милан 

Мастер професор технике и информатике

Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија,Информатика и рачунарство V 1,2,3,4,5 VI 2VII 2 ;VIII 3
Јованетић Мирјана 

Професор тех. образовања

Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија VII 1 V 1,2,3,4,5 VI 3,6; VII 1; VIII 1,3
Тасић Обрад 

Професор тех. образовања

Техничко и информатичко образовање,Техника и технологија,Информатика и рачунарство ТиО V 1,2,3,4,5; VI 5; VII4 VIII 2 
Иркић Ана 

Професор физичког васпитања

физичко и здравствено васпитање VIII 3 V4; VIII 3
Пинтеровић Ана 

Професор физичког васпитања

физичко и здравствено васпитање V 5; VI 1,6; VII 2,3; VIII 4,5
Савићевић Јелена 

Професор физичког васпитања

физичко и здравствено васпитање VI 4 V 3; VI 3,4,5; VII 4,5 VIII 1,2,4,6
Сретеновић Наталија 

Професор физичког васпитања

физичко и здравствено васпитање V1, 2,; VI 2,3,5; VII 1,4; VIII 1,2;
Куљанин Александра 

Професор историје

грађанско васпитање VI 3/5; VIII 4
Драшковић Мирјана 

проф. географије

грађанско васпитање VI 1/4, 2;  VII 1,2,3,4,5;VIII 1,2,3,5,6
Тимотијевић Јован 

Дипломирани теолог

верска настава V 3,5; VI 1;VIII 4,5,6
Mијаиловић Бојан

 

Дипломирани теолог

верска настава V 1,2,4; VI 2/3; VI4/6 , 5;  VII2/3, VII1/4;  VIII 1,2,3
Дулановић Радован 

Мастер дизајнер

сликање, цртање, вајање VI 3,5 VI4/6
Милић Славица

 

Дипломирани биолог заштите животне средине

чувари природе VI3/5
Јевтовић Тања 

Дипломирани биолог еколог

домаћинство VII2/3 VIII 4/5/6
Миливојевић Бојана информатика и рачунарство VII 3, 5
Тасић Обрад 

Проф. тех. образовања

информатика и рачунарство VI4/6  VIII4, 5,6