Документи

ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ

ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ 2022-2026.ГОДИНЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ПРИПРЕМНО-ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.ГОДИНЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ПРОГРАМ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 2022-2026.ГОДИНЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ РАЗРЕД 2022-2026.ГОДИНЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 2022-2026.ГОДИНЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 2022-2026.ГОДИНЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 2022-2026.ГОДИНЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 2022-2026.ГОДИНЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 2022-2026.ГОДИНЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 2022-2026.ГОДИНЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026.ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ОСМИ РАЗРЕД 2022-2026.ГОДИНЕ

ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ УЖИЦЕ

ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА  РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022.ГОДИНУ

ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ Школски-програм-2018-2022

ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2019-2020. ГОДИНУ

ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ Годишњи извештај о раду и реализацији годишњег плана рада за 2018-2019. годину

ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ Годишњи план рада за школску 2020-2021.годину

ОВДЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ Годишњи извештај о раду и реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2019-2020.годину