Пројекти

Пројекат Борба против дискриминације у образовном систему

Пројекат реализује Ужички центар за права детета и партнери уз подршку Делегације ЕУ у Републици Србији. Општи циљ пројекта је да развије и да примени антидискриминативне праксе и мере према деци из маргинализованих група. Специфични циљеви су обучавање наставника и управе школе о недискриминацији, заштити од насиља и толеранцији, као и информисати и подржати децу да делују као промотери толеранције , недискриминације и ненасиља у школи. У оквиру тренинга недискриминације наставници наше школе ће проћи тренинге “ Права детета у образовању“ и “ Индикатори остварености права детета у образовању“. Ученици наше школе ће учествовати у радионицама о недискриминацији и превенцији насиља, након чега ће се реализовани акције са циљем промоције толеранције и недискриминације.

Све активности у оквиру пројекта су комплементарне активностима примене Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, подршци раду Ученичког парламентра и партиципације ученика, процесу самовредновања.

Пројекат Коменијус -Унапређивање образовне ефективности основних школа

   Пројекат Коменијус под називом Унапређивање образовне ефективности основних школа реализује се у оквиру европског Програма за целоживотно учење (LLP), потпрограма Коменијус – Коменијус мултилатерални пројекти (Comenius multilateral projects). Пројекат траје од децембра 2013. до новембра 2016. године. Партнери у реализацији овог пројекта су Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу, Институт за педагошка истраживања из Београда, Универзитет у Лувену (Белгија), Универзитет на Кипру (Кипар), Државни испитни центар (Словенија), ОШ „Јелена Ћетковић” (Србија) и ОШ „Македонитиса” (Кипар).

 Циљеви овог пројекта су:

идентификација наставних и школских фактора који утичу на квалитет образовања;

пружање школама индивидуалне повратне информације о квалитету ада;

израда приручника за унапређивање наставне праксе и

креирање и спровођење програма стручног усавршавања наставника.

 Као део пројектних активности, током марта и априла 2015. године реализује се истраживање (Коменијус 2015) у 130 основних школа широм Србије. У истраживању учествују исте школе које су биле део међународног истраживања TIMSS 2011 – зато је у узорак Коменијус 2015 укључена и Основна школа “Душан Јерковић“. У овом пројекту повезаћемо постигнућа ученика добијена у истраживању TIMSS 2011 (кадa су ученици били у четвртом разреду) са њиховим резултатима на завршном испиту у јуну 2015. године (тј. на малој матури). У Коменијус 2015 истраживању нагласак ће бити на настави математике и биологије. Поред увида о повезаности постигнућа ученика, у овом истраживању прикупићемо и додатне информације о наставној и школској пракси. Такође, прикупићемо и податке о искуству ученика у вези са школом и породицом, који могу да утичу на њихово постигнуће. На основу свих прикупљених података издвојићемо факторе који највише утичу на постигнуће ученика и формулисаћемо предлоге за унапређивање рада школа. Свака школа која учествује у овом истраживању добиће повратну информацију о квалитету рада школе, као и приручник за унапређивање наставе који ће бити креиран на основу резултата истраживања. Планирано је такође да у 2015/2016. години део наставника из једног броја школа које су учествовале у истраживању (240 наставника), похађа акредитоване програме стручног усавршавања.

Пројекат Професионална оријентација у Србији

Пројекат Професионална оријентација у Србији (ранији назив пројекта Професионална оријентација на прелазу у средњу школу) реализује Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ) у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством омладине и спорта. Пројекат финансира немачка влада и Министарство за економски развој и сарадњу Републике Немачке.
Циљ пројекта Професионална оријентација у Србији је успостављање функционалног и одрживог система професионалне оријентације за ученике завршних разреда основне школе и младе, у локалним канцеларијама за младе. Пројекат се реализује у периоду од 2011. до половине 2015. године

О програму професионалне оријентације

Основни циљ програма професионалне оријентације је развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да планирају каријеру и укључе се у свет рада. Програм се заснива на петофазном динамичном процесном моделу професионалне оријентације, који води младу особу до избора занимања и активног планирања каријере, кроз пет модула/фаза:
1. Самоспознаја – млади кроз радионице, тестове, интроспекцију и саветовање препознају своје таленте, интересовања, вредности, склоности и могућности;
2. Информисање о занимањима и каријери – млади истражују свет занимања и професија, која су знања, вештине и особине потребне за успешно бављење занимањем, какве могућности постоје на тржишту рада;
3. Упознавање са путевима образовања – млади се упознају са могућностима за школовање – школама, факултетима и другим образовним установама и сазнају како изгледа школовање за њихово жељено занимање;
4. Реални сусрети са светом рада – млади се упознају са представницима жељених занимања и радним окружењем, испробавају поједине радне задатке и распитују се о занимањима и потребном школовању;
5. Доношење одлуке о избору школе и занимања – млади боље познају себе, имају потребне информације и сигурнији су у доношењу одлука.

Више информација о пројекту је доступно на званичном сајту Пројекта: www.profesionalnaorijentacija.org, као и на сајту за младе www.mojaposla.rs

Примарна селекција отпада

Наша школа је узела  учешће у пројекту „Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“, који се реализује у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, финансираном од стране Европске уније. Пројекат су презентовали наставници биологије свим запосленима наше школе, а присуствовали су представници ЈКП“Дубоко“.

У оквиру међународног пројекта „Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“ ученици наше школе Душан Максимовић и Александра Николић, у пратњи наставнице биологије Десе Богићевић, су учествовали у Еко-кампу на Тари.  Еко -камп је одржан од 21-25. 8.2013. на планини Тари. Учествовало је 28 ученика из Ужица и Тузле и 14 наставника. Током пет дана кампа ученици и наставници су кроз низ добро организованих активности (радионице, предавања, презентације, промо-филмове, едукативне шетње, излете,изложбе, спортске активности…) представили своје школе, научили још више о примарној селекцији отпада, упознали се са специфичностима планине Таре и њеним биодиверзитетом. Такође, дружењем са другарима из Тузле, смо стекли нова пријатељства и разменили многа искуства.

Eko kaмп на Тари

Ужичани победили предрасуде

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>