Администрација

Јевтић Соња секретар

sekretar@dusanjerkovic.edu.rs

Никитовић Новица

шеф рачуноводства

novica@dusanjerkovic.edu.rs

Ивановић Јелена административни радник