Администрација

Јевтић Соња секретар

 

sekretar@dusanjerkovic.edu.rs

Никитовић Новица

шеф рачуноводства

novica@dusanjerkovic.edu.rs

Милутиновић Гордана административни радник