Директор

МИСИЈА ШКОЛЕ

Користећи искуство дуге традиције, угледа и применом саврмених метода и различитих облика рада, као и уз уважавање индивидуалних карактеристика ученика обезбедићемо квалитетну наставу уз коју наши ученици усвајају употребљива, функционална знања, вештине и уз поштовање личности свих актера у васпитно-образованом процесу коју остварујемо кроз:

 • Подстицање личног развоја ученика и наставника
 • Укључивање деце са тешкоћама у развоју и напредовању у редован систем образовања и васпитања
 • Развијање свести о правима и одговорностима
 • Неговање међуљудских односа, усавршавања и разумевања, поштовања различитости
 • Коришћење свих доступних ресурса ради постизања нашег циља, а то је да и даље останемо образовна институција за пример, несебично размењујући своја знања и искуства са другима 

   

   

   ВИЗИЈА ШКОЛЕ

   

  Желимо да постанемо школа у коју деца радо долазе јер је настава у њој савремена, ефикасна, квалитетна и прилагођена потребама и интересовањима ученика и наставника, школа са подстицајним и креативним наставним плановима и ваннаставним активностима.

РАТКО ТРМЧИЋ