Помоћно техничко особље

Селаковић Радосав домар
Митровић Милош ложач
Шкодрић Драгана спремачица
Радојичић Биљана спремачица
Ковачевић Перса спремачица
Петровић Славица спремачица
Ивић Славица спремачица
Филиповић Миланка спремачица
Тимотијевић Славица спремачица
Познановић Јела

 

Максимовић Веселинка

спремачица

 

спремачица