Mesečne arhive: decembar 2020

Драге колеге,ученици и родитељи,

На крају ове незапамћено тешке године, време је да поглед усмеримо на нову 2021. годину. Верујемо да ће бити вишеструко боља од претходне. Желимо Вам пре свега добро здравље и довољно среће за све остало.

„Буди и ти нечији Деда Мраз“

У оквиру велике хуманитарне акције под називом „Буди и ти нечији Деда Мраз“, коју организује удружење студената Педагошког факултета, сакупљени су слаткиши за прављење новогодишњих пакетића који су додељени малишанима који празнике проводе у болници, деци чији родитељи нису у могућности да им приуште исти, деци са Космета и деци са сметњама у развоју.

И родитељи ученика наше школе су донирали два новогодишња пакетића.

Покажимо умеће комуникације

Поштовани ученици,

надам се да се успешно сналазите у настави на даљину. Наставници се максимално труде да часови буду осмишљени и динамични и да вам на разне начине приближе и објасне садржаје које обрађујете.

Нови начини реализације часова подразумевају иста правила комуникације која важе и у учионици. Обраћамо се једни другима са уважавањем када комуницирамо преко Google meet-a, пишемо поруке у Google учионицама језиком пристојног обраћања, чак и када се не слажемо са коментаром других.Можете рећи да се не слажете тако да никога не увредите.

Избегавајте непримерене коментаре, поруке које садрже омаловажавање и дискриминацију било које врсте. Не живимо сви у истим условима, немамо  сви телефоне и рачунаре последње генерације, али то свакако не би требало да буде предмет увредљивих коментара. То што не седимо у учионицама и нисмо близу, нека не буде разлог да се опустимо и својим коментарима повредимо друге.

Не заборавите да је дигитално насиље један од четири облика насиља које разматра Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и да утврђивање  нивоа насиља подразумева и одређене мере које смо у обавези да предузимамо.

Сигурна сам да ће ваше одељењске старешине и наставници реаговати у свим ситуацијама, уколико се појаве овакви облици комуникације, а ово је још једна препорука да начином комуникације у учењу на даљину оставите утисак ученика примерног понашања, а ми ћемо  знати то да ценимо када будемо доносили одлуке о оценама из владања.

Чувајте се и останите здрави!

Александра Савић, психолог школе

Обавештење

Од понедељка, 7.12.2020.године часови за ученике од петог до осмог разреда трају 45 минута у реалном времену и по важећем распореду часова.

Настава почиње у 13.45h. Мали одмори између часова трају 5 минута, а велики одмор је после другог часа и траје 30 минута :   

1.час:  13:45-14:30

2.час:     14:35-15:20

        Велики одмор 15:20-15:50

3.час:     15:50-16:35

4.час:     16:40-17:25

5.час:     17:30-18:15

6.час:     18:20-19:05

7.час:     19:10-19:55

Обавештење-школска библиотека

Од 30.11. школска библиотека је отворена за све ученике од I до VIII разреда сваког радног дана у преподневној смени, када ученици могу позајмити неопходну лектиру, као и друге књиге за читање. Све мере заштите које се примењују у школи, важе и у школској библиотеци, у складу са мерама и препорукама епидемиолошке заштите (ученици улазе један по један, уз обавезно коришћење маске и дезинфекционог средства). Уколико су  ученицима потребне додатне информације и подршка, могу се јавити библиотекарима на мејл: biblioteka@dusanjerkovic.edu.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ РОДИТЕЉИМА И УЧЕНИЦИМА- НАСТАВА НА ДАЉИНУ

С обзиром да је Влада Републике Србије донела Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Covid-19  и да је календар образовно-васпитног рада основних школа усклађен са истом, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених, Основна школа „Душан Јерковоћ“, као и остале школе из система основних школа, добила је Упутство за организацију рада и завршетак првог полугодишта школске 2020/2021. године (Број: 611-00-00360/2/2020-03 од 27.11.2020.г.) у коме се наводи:

Промена календара образовно-васпитног рада огледа се у следећем:

– прво полугодиште се завршава 18. децембра 2020. године;

– зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године;

– друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године

– у првом циклусу основне школе (I-IV разред) наставља се непосредни образовно-васпитни рад према изабраном моделу организације наставе у оквиру постојећег оперативног плана рада школе;

– у другом циклусу основне школе (V-VIII разред) образовно-васпитни рад оствариваће се путем наставе на даљину, уз коришћење Google учионице (Google G Suite for Education) и путем неког од видео-конференцијских алата (Google Меет-а ) путем Јавног медијског сервиса Србије.

Директор и стручни сарадници пратиће наставу, њено континуирано одржавање и квалитет, а наставници и разредне старешине благовремено ће обавештавати ученике и родитеље о организацији наставе и другим обавезама. Такође, подсећамо ученике да у комуникацији путем Google учионице поштују правила пристојне комуникације и да је сви заједно учинимо безбедним окружењем за све учеснике.

Молимо родитеље да подстичу ученике да редовно присуствују часовима који се реализују путем наставе на даљину (Google учионица, Google Меет-а) и активно извршавају задатке, као и да прате безбедност деце у дигиталном окружењу.

Код свих метода оцењивања инсистираће се на битним садржајима и активностима тј. на онима који су кључни за остваривање исхода наставних предмета.

Наставници ће одлучити о томе да ли се писмени задаци, планирани у наредном периоду, могу и реализовати путем наставе на даљину. Ако то није могуће, овај час се може реализовати у другом полугодишту, с тим да ће се приликом планирања водити рачуна о равномерном распореду писмених и контролних провера.За свако одељење ће бити ревидиран распоред писаних провера, а одељењске старешине ће упознати ученике и родитеље. Ревидирани распореди биће истакнути на сајту школе. Изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у основној  школи дата је могућност да број оцена може бити мањи од четири, односно мањи од два уколико је недељни фонд часова два.

 При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, узеће се у обзир све оцене, како током наставе по комбинованом моделу, тако и током наставе на даљину. Узимаће се у обзир и показане активности у раду и вежбању, као и редовност у изради домаћих задатака и показана одговорност у раду током наставе на даљину.

Закључна оцена ће, у складу са Правилником о оцењивању, бити јавна и образложена.

Изузетно, уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу, у договору са наставником, да одговарају у школи, уз поштовање свих епидемијских мера.

Уколико ученик нема оцене, јер из оправданих разлога није могао одговарати (болест, изолација,…), може бити неоцењен и за њега неће бити изведен општи успех на крају првог полугодишта. У другом полугодишту ће се посебно испланирати рад са овом категоријом ученика.

У евиденцији присуства ученика евидентираће се они ученици који нису учествовали у раду на часу путем наставе на даљину.

Молимо Вас да одговорно и савесно приступимо квалитетној организацији наставног процеса, која је од заједничког интереса за све учеснике, а посебно за ученике. Разлози за овакав рад ће проћи, а остаће стечена знања, која у животу пред нама морају имати посебну вредност.

в.д.директора школе

Мирјана Максимовић

Ревидирани распоред писмених и контролних задатака за месец децембар

Сви писмени и контролни задаци који не буду одржани у децембру, одржаће се у другом полугодишту.

Ревидирани распоред писмених и контролних задатака за месец децембар