Дан отворених врата

Према новом Закону о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 55/2013.) школа је у обавези да у оквиру Школског програма планира програм сарадње са породицом који обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи, могу да присуствују образовно – васпитном раду.

 

Отворени дан школе у школској 2014/2015. години би се организовао према следећем распореду:

  • Септембар – понедељак 09.2014.
  • Октобар – уторак 29.10.2014.
  • Новембар – среда 26.11.2014.
  • Децембар – четвртак 12.2014.
  • Јануар – петак 01.2015.
  • Фебруар – понедељак 23.02.2015.
  • Март – уторак 31.03.2015.
  • Април – среда 30.04.2015.
  • Мај – четвртак 28.05.2015.
  • Јун – петак 05.06.2015.

 

На  крају првог и другог полугодишта школа ће анкетирати родитеље у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са школом и на основу сугестија школа ће правити план унапређења сарадње.

 

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ

Ратко  Трмчић

распоред писмених и контролних задатака

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТОЛНИХ ЗАДАТАКА

ЗА  ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2014-2015. ГОДИНЕ

ЛЕГЕНДА: П – ПИСМЕНИ     К – КОНТРОЛНИ

РАЗРЕД: V-1

ПРЕДМЕТ  МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 6. 9. 14. 16.
Енглески језик 7. 11. 17.
Француски језик 8.
Историја 7.
Географија
Физика
Математика 4. 8. 11. 16.
Биологија 9.
Хемија

РАЗРЕД: V-2

ПРЕДМЕТ  МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 6. 9. 14. 16.
Енглески језик 8. 13.
Француски језик 7.
Историја 7.
Географија
Физика
Математика 4 8. 11. 17.
Биологија 9.
Хемија

РАЗРЕД:V-3

ПРЕДМЕТ  МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 6. 15. 16.
Енглески језик 8. 11. 17.
Француски језик 14.
Историја 7.
Географија 7. 15.
Физика
Математика 4. 8. 11. 16.
Биологија 9.
Хемија

РАЗРЕД: V-4

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 4. 6. 15. 16.
Енглески језик 8. 12. 15.
Француски језик 12.
Историја 7.
Географија 9. 16.
Физика
Математика 4. 8. 11. 17.
Биологија 9.
Хемија

РАЗРЕД: V-5

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 6. 11. 14. 15.
Енглески језик 8. 12. 16.
Француски језик 12.
Историја 7.
Географија 7. 15.
Физика
Математика 4. 8. 11. 16.
Биологија 9.
Хемија

РАЗРЕД:V-6

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 6. 10. 14. 15.
Енглески језик 7. 11. 16.
Француски језик 13.
Историја 7.
Географија 9. 16.
Физика
Математика 2,4 8. 11. 15.
Биологија 9.
Хемија

РАЗРЕД: VI-1

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 5. 9.
Енглески језик 7. 12. 15.
Француски језик 9. 14.
Историја
Географија 7. 17.
Физика 8. 15.
Математика 4. 8. 10. 16.
Биологија 6. 16.
Хемија

РАЗРЕД: VI-2

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 5. 8. 13. 16.
Енглески језик 9. 12. 17.
Француски језик 13. 9.
Историја
Географија 7. 17.
Физика 8. 15.
Математика 4. 7. 10. 15.
Биологија 6. 16.
Хемија

РАЗРЕД: VI-3

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 5. 8. 13. 16.
Енглески језик 9. 12. 15.
Француски језик 9. 14.
Историја
Географија 7. 17.
Физика 7. 14.
Математика 4. 8. 10. 15.
Биологија 6. 16.
Хемија

РАЗРЕД: VI-4

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 5. 8. 13. 16.
Енглески језик 8. 10. 17.
Француски језик 9. 16.
Историја
Географија
Физика 7. 15.
Математика 4. 7. 10. 15.
Биологија
Хемија

РАЗРЕД: VI-5

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 5. 2. 10. 16.
Енглески језик 7. 11. 15.
Француски језик 9. 15.
Историја
Географија
Физика 7. 13.
Математика 4. 8. 10. 17.
Биологија 6. 16.
Хемија

РАЗРЕД: VI-6

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 5. 2. 10. 16.
Енглески језик 7. 12. 16.
Француски језик 9. 15.
Историја
Географија
Физика 7. 14.
Математика 4. 8. 10. 17.
Биологија 6. 15.
Хемија

РАЗРЕД: VII-1

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 5. 7. 13. 15.
Енглески језик 8. 15.
Француски језик 7. 16.
Историја
Географија
Физика 12. 17.
Математика 4. 9. 12. 17. 14.
Биологија 6. 16.
Хемија 9. 14.

РАЗРЕД: VII-2

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 5. 7. 13. . 14.
Енглески језик 8. 17.
Француски језик 8. 16.
Историја
Географија
Физика 12.
Математика 4. 9. 12. 17. 14.
Биологија 6. 15.
Хемија

РАЗРЕД: VII-3

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 8. 9. 13. 14.
Енглески језик 8. 12.
Француски језик 7. 14.
Историја
Географија 17.
Физика 12. 17.
Математика 4. 9. 13. 16. 15.
Биологија 6. 15.
Хемија 10. 16.

РАЗРЕД: VII-4

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 5. 7. 13. 14.
Енглески језик 8. 15.
Француски језик 7. 12.
Историја
Географија 17.
Физика 12. 17.
Математика 4. 9. 16. 14.
Биологија 6. 15.
Хемија 9. 16.

РАЗРЕД: VII-5

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 8. 9. 13. 14.
Енглески језик 8. 15.
Француски језик 7. 13.
Историја
Географија 17.
Физика 12. 17.
Математика 4. 9. 12. 16. 14.
Биологија 6. 15.
Хемија

РАЗРЕД: VII-6

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 5. 7. 13. 15.
Енглески језик 7. 14.
Француски језик 8. 16.
Историја
Географија
Физика 12. 17.
Математика 4. 9. 12. 17. 14.
Биологија 6. 16.
Хемија 9.
 

РАЗРЕД: VIII-1

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 6. 8. 14. 15.
Енглески језик 9. 13.
Француски језик 6. 16.
Историја
Географија
Физика 4. 11. 17.
Математика 4. 8. 17. 14.
Биологија 7.
Хемија 7. 13.

РАЗРЕД: VIII-2

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 6. 8. 14. 15.
Енглески језик 9. 13.
Француски језик 7. 16.
Историја
Географија 10.
Физика 4. 11. 17.
Математика 4. 8. 17. 14.
Биологија 9. 16.
Хемија 7. 13.

 

РАЗРЕД: VIII-3

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 6. 15.
Енглески језик 7. 12.
Француски језик 6. 16.
Историја
Географија
Физика 4. 11. 17.
Математика 4. 8. 17. 14.
Биологија 7. 16.
Хемија 8. 13.

 

РАЗРЕД: VIII-4

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 2. 6. 8. 14. 15.
Енглески језик 7. 12.
Француски језик 9. 16.
Историја
Географија 10.
Физика 4. 11. 17.
Математика 4. 8. 17. 15.
Биологија 9. 16.
Хемија 7. 14.

РАЗРЕД: VIII-5

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 6. 8. 14. 15.
Енглески језик 9. 13.
Француски језик 6. 16.
Историја
Географија
Физика 4. 11. 17.
Математика 4. 8. 17. 14.
Биологија 7. 16.
Хемија 7. 13.

РАЗРЕД: VIII-6

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
IX X XI XII
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 6. 8. 14. 15.
Енглески езикј 6. 13.
Француски језик 7. 12.
Историја
Географија 10.
Физика 4. 11. 17.
Математика 4. 8. 17. 14.
Биологија 9. 16.
Хемија 7. 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распоред индивидуалних састанака – разредне старешине

РАСПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИХ САСТАНАКА И РАЗГОВОРА СА РОДИТЕЉИМА РАЗРЕДНА НАСТАВА

Одељење

Име и презиме Дан одређен за индивидуалне

састанке

Време одређено за индивидуалнесастанке

Просторија за индивидуалне састанке

I1 Миливоје Шукиловић четвртак 5.час  

 

 

 

УЧИОНИЦА УЧИТЕЉА

 

 

 

 

 

 

ПРОСТОРИЈА

ПОРЕД

НАСТАВНИЧКЕ

КАНЦЕЛАРИЈЕ

I2 Надежда Поповић четвртак 5.час
I3 Божана Јеверичић четвртак 5.час
I4 Светлана Лазовић понедељак 3.час
I5 Драгица Марић понедељак 2.час
II1 Нина Јовичић уторак 2.час
II2 Бранислав Пауновић уторак 3.час
II3 Славица Калаба четвртак 3.час
II4 Велинка Стаматовић четвртак 4.час
II5 Гвозденија Васиљевић среда 5.час
III1 Оливера Симић среда 5.час
III2 Даница Михаиловић понедељак 3.час
III3 Бранка Љубичић понедељак 2.час
III4 Светлана Ђурић понедељак 2.час
III5 Предраг Радибратовић среда 4.час
III6 Драгица Ђуровић среда 3.час
IV1 Миломирка Шпијуновић четвртак 18.30h
IV2 Љубица Бучевац четвртак 3.час
IV3 Драгана Мојсиловић четвртак 3.час
IV4 Радмила Луковић четвртак 3.час
IV5 Слађана Ђикановић четвртак 4.час

РАСПОРЕД  ИНДИВИДУАЛНИХ САСТАНАКА  И РАЗГОВОРА СА РОДИТЕЉИМА 

Одељење

Име и презиме Дан одређен за индивидуалне састанке Време одређено за индивидуалне састанке

Просторија за индивидуалне састанке

V1 Јелена Ђаповић уторак 3.час  

 

 

 

 

 

 

 

КАБИНЕТ ИЛИ

УЧИОНИЦА НАСТАВНИКА

 

 

 

 

 

ПРОСТОРИЈА

ПОРЕД

НАСТАВНИЧКЕ

КАНЦЕЛАРИЈЕ

V2 Биљана Димитријевић четвртак 4.час
V3 Ана Иркић уторак 4.час
V4 Јелена Маринковић четвртак 3.час
V5 Слободанка Радовић петак 4.час
V6 Весна Лијескић четвртак 2.час
VI1 Дарко Ристовић понедељак 4.час
VI2 Соња Христовски понедељак 4.час
VI3 Ива Филиповић среда 3.час
VI4 Миланка Николић Ивић четвртак 4.час
VI5 Марија Јевтић петак 3.час
VI6 Надежда Вукић уторак 5.час
VII1 Марина Јевтић петак велики одмор
VII2 Деса Богићевић петак 3.час
VII3 Ивана Чукановић среда 3.час
VII4 Јелена Благојевић среда 2.час
VII5 Јелена Савићевић понедељак велики одмор
VII6 Данијела Кнежевић четвртак 3.час
VIII1 Мирјана Јованетић четвртак велики одмор
VIII2 Виолета Бурлић уторак 2.час
VIII3 Мирјана Максимовић  понедељак ,уторак велики одмор
VIII4 Владан Савић понедељак велики одмор
VIII5 Зоран Антонијевић уторак велики одмор
VIII6 Наташа Аћимовић понедељак велики одмор

 

распоред индивидуалних састанака са родитељима

РАСПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИХ САСТАНАКА И РАЗГОВОРА СА РОДИТЕЉИМА ШКОЛСКА 2014/2015.ГОДИНА ПЛАВА СМЕНА

Предмет

Име и презиме Дан одређен за састанке Време састанка

Просторија за састанке

Српски језик Наташа Трнавац Ћалдовић понедељак велики одмор

 

КАБИНЕТ ИЛИ

УЧИОНИЦА НАСТАВНИКА

 

 

    ПРОСТОРИЈА

ПОРЕД

НАСТАВНИЧКЕ

КАНЦЕЛАРИЈЕ

Енглески језик Бранислава Јовичић четвртак велики одмор
Енглески језик Ксенија Костић четвртак велики одмор
Француски

 језик

Душица Перовић понедељак 3.час
Физика Данка Милићевић Тасић уторак велики одмор
Математика Мирослав Минић понедељак велики одмор
Хемија, физика Мира Главинић среда 4.час
Хемија Брана Арсовић петак 4.час
Музичка култура Никола Бошковић уторак 3.час
Физичко васпитање Ана Пинтеровић понедељак 4.час

РАСПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИХ САСТАНАКА И РАЗГОВОРА СА РОДИТЕЉИМА ШКОЛСКА 2014/2015.ГОДИНА ЦРВЕНА СМЕНА

Предмет

Име и презиме Дан одређен за  састанке Време састанка

Просторија за  састанке

Српски језик Зорана Трмчић уторак 2.час
Енглески језик Ксенија Костић понедељак 4.час

 

 

КАБИНЕТ ИЛИ

УЧИОНИЦА НАСТАВНИКА

ПРОСТОРИЈА

ПОРЕД

НАСТАВНИЧКЕ

КАНЦЕЛАРИЈЕ

Француски језик Наташа Луковић понедељак вел.одмор
Географија   Арсовић Славољуб понедељак 5.час
 Математика Мирослав Минић понедељак вел.одмор
Физика Верица Брковић среда вел.одмор
Физика Мира Главинић среда 4.час
Хемија Брана Арсовић петак 4.час
 ТИО Обрад Тасић петак 5.час
 Физичко васпитање Наталија Сретеновић четвртак 4.час
 Ликовна култура Александра Костић четвртак 3.час

РАСПОРЕД  ДЕЖУРСТВА  2014-2015. ЦРВЕНА  СМЕНА

    ДАНИ КОЛОНА 1 КОЛОНА 2 КОЛОНА 3 КОЛОНА 4 КОЛОНА 5
уводи ученике пре почетка часова и после великог одмора и дежура за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 3 Уводи ученике пре и после великог одмора и дежура за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 2 Спречава улазак и излазак ученика од V-VIII разреда на улазу бр. 2 у приземљу и дежура за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 2 Уводи ученике пре почетка часова и после великог одмора и дежура за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 2 Дежурају на 3. спрату пре почетка часова, а за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 3
понедељак Јевтић МаринаМарић Биљана Ђуровић Драгица Минић Мирослав Симић   Оливера Арсовић Брана
уторак Јованетић МирјанаЈевтић Марија Поповић Надежда Антонијевић Зоран Иркић Ана Ђаповић Јелена
среда Вукић НадеждаТрмчић Зорана Јеверичић Божана Шукиловић Миливоје Љубичић Бранка Брковић Верица
четвртак Арсовић СлавољубКнежевић Данијела Михаиловић Даница Сретеновић НаталијаНиколић Ивић Миланка Ђурић Светлана Тоскић СнежанаКостић Александра
петак Тасић Обрад Марић ДрагицаЛазовић Светлана Костић Ксенија Радибратовић Предраг Богићевић Деса

НАПОМЕНА: За време великог одмора дежурни наставници треба да испрате ученике из школе и изађу у школско двориште, према горе истакнутом распореду. У случају да ученици не могу бити у дворишту за време великог одмора (киша, снег и сл.) па остају у школској згради, дежурни наставници дежурају на месту где су распоређени. За време малих одмора дежурни наставници дежурају испред својих кабинета ( учионица )

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА 2014-2015. ПЛАВА СМЕНА

     ДАНИ КОЛОНА 1 КОЛOНА 2 КОЛОНА 3 КОЛОНА 4 КОЛОНА 5
Уводи ученике пре почетка часова и после великог одмора и дежура за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 3 Уводи ученике пре и после великог одмора и дежура за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 2 Спречава улазак и излазак ученика од V-VIII разреда на улазу бр. 2 у приземљу и дежура за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 2 Уводи ученике пре почетка часова и после великог одмора и дежура за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 2 Дежурају на 3. спрату пре почетка часова, а за време великог одмора у школском дворишту испред улаза број 3 и уводе ученике испред улаза број 3
понедељак Ристовић Дарко

 

Лијескић Весна

Јовичић Нина Благојевић Јелена

 

Tрнавац Ћалдовић Наташа

Стаматовић

 

Велинка

Матијевић Јована
уторак Бошковић Никола Шпијуновић 

Миломирка

Минић Мирослав Пауновић 

Бранислав

Аћимовић

Наташа

среда Перовић Душица

 

Чукановић Ивана

Мојсиловић 

Драгана

Филиповић Ива ЛуковићРадмила Главинић

Мира

четвртак Маринковић Јелена

Савић Владан

Васиљевић

 

Гвозденија

Пинтеровић Ана Калаба 

Славица

Милићевић Тасић Данка
петак Савићевић

 

Јелена

Ђикановић 

Слађана

Бурлић

 

Виолета

Бучевац

 

Љубица

Радовић

Слободанка

Секције

Секција - Руководилац секције

Драмска секција -Зорана Трмчић

Литерарно новинарска секција – Данијела Кнежевић

Библиотечка секција - Мирјана Радовановић Пејовић

Ликовна секција - Владан Савић

Еколошка секција - Деса Богићевић

Одбојкашка секција - Ана Пинтеровић

Кошаркашка секција- дечаци - Наталија Сретеновић

Кошаркашка секција- девојчице - Иркић Ана

Рукомет - Јелена Савићевић

Саобраћајна секција - Мирјана Максимовић

Млади физичари - Верица Брковић

Фолклор млађих разреда - Бранислав Пауновић