РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТОЛНИХ ЗАДАТАКА У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТОЛНИХ ЗАДАТАКА

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 23. 25. 34. 37.
Енглески језик 26. 31. 36.
Француски језик 27. 35.
Историја
Географија
Физика
Математика 23. 27. 31. 35.
Биологија 28. 36.
Хемија

РАЗРЕД: V-1

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 26. 28. 35. 37.
Енглески језик 27. 31. 37.
Француски језик 26. 34.
Историја 25.
Географија 25.
Физика
Математика 23 27. 31. 35.
Биологија 28. 36.
Хемија

РАЗРЕД: V-2

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 27. 29. 35. 37.
Енглески језик 26. 31. 37.
Француски језик 34.
Историја
Географија 25. 34.
Физика
Математика 27. 31. 35.
Биологија 28. 36.
Хемија

РАЗРЕД:V-3

 

 

ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2015-2016. ГОДИНЕ

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 23. 25. 34. 37.
Енглески језик 27. 32. 37.
Француски језик 28. 36.
Историја
Географија
Физика
Математика 23. 27. 31. 35.
Биологија 28. 36.
Хемија

РАЗРЕД: V-4

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 27. 29. 35. 37.
Енглески језик 25. 31. 37.
Француски језик 28. 34.
Историја
Географија 29. 38.
Физика
Математика 23. 27. 31. 35.
Биологија 28. 36.
Хемија

РАЗРЕД: V-5

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик
Енглески језик
Француски језик
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија

РАЗРЕД:                           ЛЕГЕНДА: П – ПИСМЕНИ     К – КОНТРОЛНИ

 

 

             РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТОЛНИХ ЗАДАТАКА

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 27. 30. 35. 38.
Енглески језик 28. 25. 36.
Француски језик 26. 34.
Историја
Географија
Физика 25. 32. 39.
Математика 27. 30. 34. 38.
Биологија 26. 33.
Хемија

РАЗРЕД: VI-1

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 27. 30. 35. 38.
Енглески језик 25. 29. 35.
Француски језик 26. 31.
Историја
Географија
Физика 25. 32. 39.
Математика 27. 30. 34. 38.
Биологија 26. 34.
Хемија

РАЗРЕД: VI-2

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 27. 30. 35. 38.
Енглески језик 28. 32. 36.
Француски језик 26. 31.
Историја
Географија
Физика 25. 32. 39.
Математика 27. 30. 34. 38.
Биологија 26. 34.
Хемија

РАЗРЕД: VI-3

 

 

ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2015-2016. ГОДИНЕ

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 28. 30. 35. 38.
Енглески језик 28. 25. 35.
Француски језик 26. 32.
Историја
Географија 32.
Физика 24. 31.
Математика 29. 27. 34. 37.
Биологија 27. 34.
Хемија

РАЗРЕД: VI-4

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 28. 30. 35. 38.
Енглески језик 25. 29. 36.
Француски језик 26. 32.
Историја
Географија 32.
Физика 24. 31.
Математика 27. 30. 34. 38.
Биологија 34.
Хемија

РАЗРЕД: VI-5

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 26. 29. 36. 37.
Енглески језик 25. 29. 36.
Француски језик 25. 32.
Историја
Географија 32.
Физика 24. 31.
Математика 27. 30. 34. 38.
Биологија 27. 34.
Хемија

РАЗРЕД: VI-6              ЛЕГЕНДА: П – ПИСМЕНИ     К – КОНТРОЛНИ

 

 

              РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТОЛНИХ ЗАДАТАКА

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 26. 29. 35. 37.
Енглески језик 27. 32.
Француски језик 27. 35.
Историја
Географија 33.
Физика 25. 34.
Математика 26. 31. 36. 38.
Биологија 25. 34.
Хемија 28. 37.

РАЗРЕД: VII-1

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 26. 28. 35. 37.
Енглески језик 29. 34.
Француски језик 27. 36.
Историја
Географија 33.
Физика 25. 34.
Математика 26. 31. 35. 38.
Биологија 25. 37.
Хемија 27. 36.

РАЗРЕД: VII-2

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 26. 28. 35. 37.
Енглески језик 29. 34.
Француски језик 28. 35.
Историја
Географија 33.
Физика 27. 36.
Математика 26. 31. 36. 38.
Биологија 25. 34.
Хемија 27. 37.

РАЗРЕД: VII-3

 

 

ЗА ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2013-2014. ГОДИНЕ

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 27. 28. 36. 38.
Енглески језик 28. 33.
Француски језик 26. 36.
Историја
Географија
Физика 27. 34. 39.
Математика 26. 31. 35. 38.
Биологија 25. 34.
Хемија 25. 35.

РАЗРЕД: VII-4

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 26. 29. 36. 37.
Енглески језик 29. 35.
Француски језик 27. 34.
Историја
Географија
Физика 26. 36.
Математика
Биологија 25. 34.
Хемија 27. 35.

РАЗРЕД: VII-5

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 26. 29. 36. 37.
Енглески језик 25. 34.
Француски језик 27. 35.
Историја
Географија
Физика 28. 36.
Математика 26. 33.
Биологија 25. 34.
Хемија 27. 35.

РАЗРЕД: VII-6            ЛЕГЕНДА: П – ПИСМЕНИ     К – КОНТРОЛНИ

 

 

              РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТОЛНИХ ЗАДАТАКА

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 25. 29. 33. 35.
Енглески језик 26. 32.
Француски језик 28. 35.
Историја
Географија
Физика 27.
Математика 24. 28. 31. 36.
Биологија 29. 34.
Хемија 25. 34.

РАЗРЕД: VIII-1

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 26. 24. 32. 35.
Енглески језик 25. 31.
Француски језик 27. 35.
Историја
Географија
Физика 28. 36.
Математика 27. 24. 31. 36.
Биологија 28. 34.
Хемија 25. 34.

РАЗРЕД: VIII-2

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 25. 26. 33. 35.
Енглески језик 24. 31.
Француски језик 28. 34.
Историја
Географија 33.
Физика 28.
Математика 24. 27. 30. 36.
Биологија 27. 34.
Хемија 25. 35.

РАЗРЕД: VIII-3

 

 

ЗА   ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2015-2016. ГОДИНЕ

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 25. 29. 33. 35.
Енглески језик 24. 31.
Француски језик 34.
Историја
Географија 33.
Физика 28.
Математика 23. 27. 30. 35.
Биологија 27. 34.
Хемија 25. 30.

РАЗРЕД: VIII-4

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 25. 26. 34. 35.
Енглески језик 25. 32.
Француски језик 28. 35.
Историја
Географија 33.
Физика 28.
Математика 24. 27. 30. 36.
Биологија 27. 34.
Хемија 26. 33.

РАЗРЕД: VIII-5

 

ПРЕДМЕТ

 

МЕСЕЦ И БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ
  II III IV V VI
п к п к п к п к п к п к
Српски језик 25. 29. 33. 35.
Енглески езикј 25. 34.
Француски језик 28. 35.
Историја
Географија
Физика 27.
Математика 24. 28. 31. 36.
Биологија 27. 33.
Хемија 29. 34.

РАЗРЕД: VIII-6           ЛЕГЕНДА: П – ПИСМЕНИ     К – К

Део привилегованог света уметности

 

 

Посетили смо изложбу „Пикасо у Ужицу“, која је убележила наш град на мапу најзначајнијих ликовних изложби света. Чланови Библиотечке секције и бројни ученици школе са наставницама Грађанског васпитања имали су прилику да виде дела која „још увек увесељавају људско око и зраче енергијом животне радости“, која се сврставају у непроцењиви део светске баштине.
Изложени радови Пабла Пикаса припадају колекцији графика Живе и Лазара Вујића из Галерије Местни трг, Visconti FineArt, Љубљана. Изложба је била постављена у Народном музеју Ужице од 11.12.2015. до 5.2.2016.године

IMG_3113 IMG_3115 IMG_3117 IMG_3119 IMG_3123 IMG_3124 IMG_3125 IMG_3205 IMG_3206 IMG_3210 IMG_3216 IMG_3217 IMG_3418 IMG_3419 IMG_3420

Чланови Библиотечке секције недавно су посетили и Градску галерију у којој су уживали у делима 27. смотре Ужичког регионалног ликовног салона. Највише интересовања изазвали су колажи наше бивше наставнице Ликовне културе, сада професора Уметничке школе Маријане Тодоровић, првонаграђене Маријане Ћурчић, као и наше бивше ученице Маријане Ћосић. Највише времена ученици су ипак провели испред кинетичке ( аудио – визуелне ) слике „ О коси III “ Срђана Илића, и по њиховом мишљењу она је најоригиналнија.

IMG_3430 IMG_3436 IMG_3438 IMG_3439 IMG_3440 IMG_3442

 

Мирјана Р. Пејовић, А. Дуковић

 

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ- ТИМСКА НАСТАВА

Чиста петица за тимску наставу у II разреду

 

Циљ сваког учитеља јесте да своје ученике што боље научи и што боље припреми за наредно учење. У свом раду наставници и учитељи могу да истражују и испробавају најлепше и најуспешније путеве како да пробуде дечију радозналост.

Учитељице Надежда Поповић и Божана Јеверичић и наставница српског језика Данијела Кнежевић одржале су час српског језика у II разреду  и обрадиле народну басну „Лисица и гавран“ користећи тимску наставу.

Групе су формиране од по 5 ученика из 5 одељења II разреда, а чланови групе су изабрани случајним избором. Један од циљева био је и да се успоставе сараднички односи између одељења. Током целог часа ученици су били ангажовани, пажљиво су слушали упутства за рад, активно су радили на задацима. Применом „Технике 6 шешира“ разматрали су понашање лисице са више аспеката, а састављањем чинквине истакли су особине гаврана, износећи своје ставове о њиховом понашању и поступцима.

Ученици су имали прилику да оцене час и своје наставнике, а оцена је била чиста петица!

 

 

М.Р.Пејовић

IMG_3472 IMG_3474 IMG_3480 IMG_3485 IMG_3486 IMG_3487 IMG_3490 IMG_3491 IMG_3492 IMG_3494 IMG_3495 IMG_3499 IMG_3500 IMG_3503 IMG_3504IMG_3505IMG_3506IMG_3510IMG_3513IMG_3514IMG_3515IMG_3518IMG_3519IMG_3520IMG_3523

 

 

 

 

УСПЕХ НА ЛИТЕРАРНОМ КОНКУРСУ

ИЗОКРЕНУТА ПРИЧА

Поводом 100 година од рођења великана наше књижевности, Бранка Ћопића, Дечји културни центар Београд расписао је литерарни конкурс за ученике основних школа из Републике Србије и Републике Српске, на тему „Изокренута прича“. Инспирација је истоимена Ћопићева прича, која може да распламса дечију домишљатост и машту.
И ученици наше школе учествовали су на поменутом конкурсу.
Ива Леонтијевић, ученица IV6, постигла је велики успех и освојила 3. место .
Имена добитника награда објављена су 6.1.2016. године, а свечана додела диплома била је 20.јануара 2016. године у 13 часова у Дечјем културном центру. Том приликом награђени ученици прочитали су своје радове, а награду им је уручио председник жирија Слободан Станишић, наш познати дечији песник.
Програм је обогаћен музичким наступом чланица Дечијег хора „Чаролија“, а награђене је поздравила и Леонтина Вукомановић, помоћник директора Дечјег културног центра.

Аутор текста Драгица Ђуровић

IMG_20160120_143937_258IMG_20160120_134828_803IMG_3530_20160121 Dodele nagrada Izokrenuta prica_20160121 Dodele nagrada Izokrenuta prica (68)_20160121 Dodele nagrada Izokrenuta prica_20160121 Dodele nagrada Izokrenuta prica (47)_20160121 Dodele nagrada Izokrenuta prica_20160121 Dodele nagrada Izokrenuta prica (68)_20160121 Dodele nagrada Izokrenuta prica_20160121 Dodele nagrada Izokrenuta prica (22)

СЕМИНАР У НАШОЈ ШКОЛИ

СЕМИНАР У НАШОЈ ШКОЛИ- „Активирајмо ученике подстицајним задацима“

У суботу,23.1.2016.год у просторијама наше школе,одржан је семинар „Активирајмо ученике подстицајним задацима“.Аутори и реализатори семинара Вера Исаиловић, наставник историје ОШ „Стеван Чоловић“, Ариље; Јелена Бошковић, стручни сарадник-педагог, Гимназија „Свети Сава“, Пожега .У Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2015/2016.годину семинар је под редним бројем 349 К2,П2 Општи циљеви семинара:
стицање и унапређење знања и вештина наставника у развијању и изради подстицајних задатака. Развијање мотивације наставника за примену подстицајних задатака у пракси. Развијање мотивације ученика за учење кроз решавање подстицајних задатака.
Семинару је присуствовало 27 наставника и учитеља.
Колеге су имале прилику да осмисле и презентују радионице што је обогатило и продубило искуства у раду.

IMG_3450

IMG_3451

IMG_3452

IMG_3453

IMG_3454

IMG_3455

IMG_3456

IMG_3457

IMG_3459

IMG_3461

IMG_3462

IMG_3463.

ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 2015/2016.ГОДИНЕ

Збирка из математике је 190 динара, из српског језика 300 и збирка за комбиновани тест 180 динара.
Припремљена су издања и на албанском, мађарском, румунском, русинском, словачком и хрватском језику.
Свака збирка садржи 450 задатака.
zbirke-za-zavrsni-ispit-2015-2016

Драгана Станојевић, руководилац из Центра за испите Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, који је припремао ове збирке, каже за РТС да су задаци из збирки модел задаци, на основу којих се ученици упознају са типовима задатака и начинима на који треба да дају одговоре.
„И ове године ће бити по 20 задатака на сва три теста и ученици ће имати 120 минута, што је сасвим довољно да реше тих 20 задатака“, каже Станојевић.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

ОД 29-30 децембра,ученици наше школе са својим разредним старешинама скупили су велику количину слаткиша,у оквиру акције солидарности.Акција је реализована у сарадњи са непрофитабилном хуманитарном организацијом „Српска солидарност храном“.Сви слаткиши биће део Божићних поклона намењених деци са Косова и Метохије.

12476090_1091859237531930_1395439742_n12576251_1091859170865270_824891015_n12540032_1091859207531933_277451599_n12528045_1091859524198568_1847197147_n12511664_1091859544198566_1168651444_n

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА